Kommunikatör sökes

Wonsa söker just nu en kommunikatör som kan hjälpa oss med sociala medier och hemsida!
 
Uppdraget innebär att kontinuerligt ta fram, publicera och följa upp content i de sociala medier Wonsa använder sig av (Facebook, Instagram och till viss del Linkedin) samt på hemsidan.
Uppdraget är på volontär basis, dvs obetalt. Omfattningen är varierande mellan ca 2-8 timmar i veckan.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av ämnet sexuella övergrepp och dess konsekvenser för den som utsatts, antingen att du själv eller någon nära anhörig varit utsatt, alternativt att du har erfarenhet av arbete med patientgruppen.
Vi ser också att du har erfarenhet av publicering i sociala medier samt WordPress. Har du relevant utbildning eller erfarenhet av arbete inom kommunikation eller liknande är det en merit.
 

Maila ansökan eller frågor till sofie@wonsa.org


Hjälp oss att hjälpa de utsatta

Skriv under så att vi kan fortsätta hjälpa de som utsatts för sexuella övergrepp;
https://www.skrivunder.com/offentlig_finansiering_at_wonsa_-_world_of_no_sexual_abus

 

Sedan #metoo-upproret under hösten 2017 har remisserna rasat in och vi har nu 2 års väntetid till behandling på mottagningen. På grund av detta har vi behövt införa ett patientstopp och vi vädjar nu till politikerna – offentligt finansierad traumabehandling behövs!

Den här filmen handlar inte om en specifik person utan är baserad på statistik över alla våra patienter. Statistiskt är det här den vanligaste uppväxten hos dem.

 

 

37% av våra patienter var under 5 år när det första övergreppet skedde. 28% var mellan 6 och 10 år.

Den genomsnittliga tiden för hur länge övergreppen pågått är 7,6 år.
Det har i genomsnitt gått 11,5 år innan man vågat berätta för någon över huvud taget.

De flesta lider av depression och posttraumatiskt stressyndrom.
Kroniska smärtsjukdomar, ätstörningar och missbruk är också vanligt.

30% av våra patienter har försökt ta livet av sig innan de fyllt 18 år, några gjorde sitt första försök i väldigt låg ålder, när man inte ens ska veta vad självmord är för något.

80% av våra patienter har sökt hjälp för sina symptom innan de sökte till Wonsa. 70% upplevde att de inte fick hjälp när de hade berättat vad de varit utsatta för.

 

Skriv under om du håller med om att det bör finnas offentlig behandling för de som utsatts för sexuellt våld, hjälp oss att hjälpa de utsatta!


Patientföreningen Medusa – för sexuellt utsatta

Nu finns en patientförening för de som varit sexuellt utsatta – Patientföreningen Medusa!

Föreningen kommer att bedriva lobbyverksamhet för att förbättra vården för de som utsatts för sexuella övergrepp, något som vi vet behövs, inte minst nu när vi på Wonsa tvingats till patientstopp.

Wonsas Gita Rajan, som är grundare och ledamot i Patientföreningen Medusa, kommer att vara med i Nyhetsmorgon i TV4 imorgon mellan 7.30-8.00 och prata om varför den behövs.

Är du över 15 år och har varit utsatt för sexuella övergrepp någon gång i livet kan du bli medlem och hjälpa till att påvisa vårdbehovet!
Om du inte har varit utsatt, men ändå vill visa att du stödjer verksamheten kan du bli stödmedlem.

Läs mer på patientforeningenmedusa.com


Ny mejl för att ställa sig i kö för behandling

Vi har på grund av bristande resurser över två års väntetid till behandling och vi kan tyvärr inte ta in nya patienter. Vi vet att det är nästan omöjligt att få specialiserad vård efter sexuella övergrepp, och vi tycker att det är fel. Vi uppmanar därför alla som behöver vård att fylla i länken (om du inte redan gjort det, fyll inte i flera gånger!)

Till formuläret
 

Om du trots de långa väntetiderna vill ställa dig i kö för behandling, så välkomnar vi dig att mejla vantelista@wonsa.org.
Vi kallar alla i turodning så fort vi kan ta in nya patienter. Vi kan inte göra individuella prioriteringar på väntelistan, utan din kötid börjar från det datum då du har skickat ditt mejl. Ibland får vi riktade medel för barn och unga.  Då prioriteras de, så skriv gärna om du eller den du köar för, är under 18 år.
Du kommer få ett autosvar med mer information – kolla skräppost om det inte dyker upp i inkorgen!
 

Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att svara på frågor om väntelistans kötider via mejl. Alla som mejlar till väntelistan får Wonsas informationsbrev som kommer några gånger per år. Information om kötider på väntelistan kommer också ges via hemsidan och sociala medier. Om du inte vill få Wonsas informationsbrev så avanmäl dig enligt den information som finns om avanmälan i varje informationsbrev. 

 
Team Wonsa


Patientstopp – fyll i formuläret för att visa behovet av behandling

För närvarande har vi 2 års väntetid till behandling på mottagningen och remisserna blir bara fler. Vi måste tyvärr införa ett patientstopp, för vi kan inte ta emot alla nya patienter.
Vi har tagit fram ett formulär som du som behöver vård kan fylla i, mer om det och länk till formuläret finns längst ned.

Vi har ett nyhetsbrev som inte är så officiellt ännu, möjlighet att anmäla sig till det kommer dyka upp på hemsidan. Där kommer man få info om mottagningen, patientutbildningar och föreläsningar för patienter och anhöriga, psykoeduation mm.
Vet du med dig redan nu att du vill ha nyhetsbrevet kan du maila till sofie@wonsa.org, skriv ”Anmälan nyhetsbrev” i ämnesraden, så hamnar du i vår maillista!

 

Behandlingsstudien fortsätter som innan, så det är bara dit vi kan ta in nya patienter. Läs om behandlingsstudien.

 

 

Vi vet att det är svårt att hitta landstingsfinansierad specialistvård för psykologiska konsekvenser efter sexuella övergrepp – det vi kallar för SEVISS – Sexual Violence Survivor Syndrome. För att hjälpa oss att påvisa behovet av landstingsfinansierad sjukvård för patientgruppen ber vi dig som behöver hjälp att följa länken och fylla i frågorna i formuläret.

Till formuläret

 


Wonsa samarbetar med Handelsavdelningen Bohus

Handelsavdelningen Bohus säljer kontorsmaterial till svenskt näringsliv och ger en del av omsättningen i bidrag till ideella organisationer. Vi har inlett ett samarbete med dem och under utvalda kampanjperioder kommer de att sälja kontorsprodukter till förmån för Wonsa. Vi är så tacksamma för detta!

Den första kampanjperioden för Wonsa kommer att vara 8/8-24/8.

 

”Handelsavdelningen Bohus AB är ett väl etablerat företag och vi har vårt kontor i Uddevalla. Vi har specialiserat oss på försäljning av kontorsmaterial till svenskt näringsliv och all vår försäljning ger bidrag till ideella organisationer. Vi stödjer idag fem organisationer som vi har långsiktiga samarbeten med och vi hjälper till med att sprida information om deras viktiga verksamhet, till företag runt om i landet.”

Kontakta Handelsavdelningen Bohus om ni är intresserade!


Information om remisshanteringen

Meddelande till inremitterande vårdgivare:

På grund av sjukdom ligger vi tyvärr lite efter med remissbekräftelser just nu.
Vi arbetar på att vara i kapp med remisshanteringen igen under september månad!


”Brister i traumavård för våldtäktsoffer”

Vi är många organisationer som gått ihop och skrivit en artikel i ETC om hur britsfällig vår traumavård för våldtäktsoffer är i Sverige.

”Mottagningar som Kris- och traumacentrum, Mikamottagningen i Stockholm och Ericastiftelsen har tidigare kunnat erbjuda gruppen traumabehandling, men samtliga har nu fått avtal som omöjliggör detta. Wonsa – World of no sexual abuse är en specialistklinik som erbjuder vård och behandling av psykologiska skador efter våldtäkt och sexuella övergrepp. Dessvärre har de i dagsläget minimala resurser vilket gör att arbetet utförs ideellt vilket orsakar enorma väntetider. I dag är kötiden över ett år.”

Artikeln har vi skrivit tillsammans med Stockholms Tjejjour, Föreningen tillsammans, Kris- och Traumacentrum, Asta-mottagningen, Mika-mottagningen i Göteborg, Ericastiftelsen, Unizon, ROKS, Sveriges Kvinnolobby och Åsa Kastbom (Överläkare Psykiatriska Kliniken, Barnskyddsteamet, Universitetssjukhuset i Linköping).

”När stödsökande vänder sig till psykiatrin eller till primärvården, som landstinget menar har kompetens om sexuellt trauma, vittnar målgruppen ofta om bristfälligt och kränkande bemötande och avsaknad av kompetens och traumabehandling. Detta är allvarligt då vi vet att bemötande är avgörande för att våga prata om sin utsatthet. Befinner du dig i prostitution, utsätts för sexuella övergrepp och våld eller har ett sexuellt självskadebeteende är tröskeln gentemot både privata nätverk liksom myndigheter och institutioner mycket hög. Utan rätt bemötande och stöd är risken för långvarig psykisk och fysisk ohälsa med fortsatt utsatthet stor.”

Läs hela artikeln här.

 


Wonsa i Almedalen

”Vem har rätt till traumavård efter våldtäkt?”

Stockholms tjejjour, Föreningen Tillsammans och Wonsa kommer ha ett gemensamt seminarium i Almedalen.

Det sker närmre 250 sexuella övergrepp på barn och vuxna varje dag i Sverige, men bristen på vård och behandling efter sexuella övergrepp är mycket stor. En hög majoritet av de som utsätts för sexuellt våld är tjejer och kvinnor, vilket bland annat bekräftades av Metoo-vågen. Men gruppen tjejer och kvinnor missgynnas av samhället när de står utan den behandling de behöver och har rätt till. Det krävs ett enormt mod att våga söka stöd och hjälp men allt för ofta möts målgruppen av ett kränkande bemötande och låg kompetens om sexuellt trauma i kontakt med psykiatri och vård. Seminarium om läget idag med efterföljande panelsamtal med röster från målgruppen samt forskare och yrkesverksamma inom området. Vilka gemensamma lösningar kan vi hitta för målgruppen?

Medverkande:
Gita Rajan, Medicinskt ansvarig och verksamhetschef klinik & forskning, Wonsa
Gabriella, Representant, #intedinhora
Linda Jonsson, Universitetslektor, Barnafrid
Julia Östfeldt, Verksamhetschef, Föreningen Tillsammans
Malin Jenstav, Stödverksamhetsansvarig, Stockholms Tjejjour
Linn Fröjdendahl, Volontärsamordnare,Stockholms tjejjour & Administratör, Föreningen Tillsammans

 
Tid: 5 juli kl 16.00-17.20
Plats: Tage Cervins Gata 3C, ”Skandias trädgård”

Se Facebookeventet
Läs mer på Almedalsveckans sida


Vill du vara med i en studie om förlossningsupplevelser?

Wonsa är med och rekryterar deltagare till en studie om förlossningsupplevelser hos personer som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

 

”Jag vill höra din förlossningsberättelse!

Jag heter Rut Olsson och är barnmorskestudent från Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag skriver mitt examensarbete om hur sexuella övergrepp som barn, påverkat upplevelsen av att föda barn (förlossningsupplevelse).
Internationella studier visar att ha varit med om sexuella övergrepp som barn har samband med en rad olika aspekter av kvinnans förlossningsupplevelser, dock finns ingen forskning som är genomförd i Sverige, varför vi ser det viktigt att fördjupa oss i detta.
I studien önskar jag att du delar med dig av dina upplevelser i skriven text i form av en förlossningsberättelse.
Deltagandet är frivilligt och helt anonymt.
Om du väljer att delta kommer du dels att få delge din förlossningsberättelse, men även besvara några frågor (din ålder, hur många barn du har, barnens ålder, om förlossningspersonal känner till din historia om övergrepp, klassificering av övergrepp och om du erhållit behandling/stöd för detta).
Innan du fyller i bakgrundsfrågor så skriv gärna ner din förlossningsberättelse i ett word dokument eller liknande så att den bara är att kopiera in i frågeformuläret på nätet. Jag vill att du skriver ner din förlossningsberättelse på det sätt som du vill beskriva den. Om du har genomgått fler förlossningar så skriv gärna om alla. Kortare eller längre historier är välkomna, försök dock att hålla dig inom ca 4 stycken A4 sidor långt.
Länk till frågeställningar: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=577965X126187310X24040

Deltagare till studien rekryteras via World Of No Sexual Abuse (WONSA) samt Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise). Verksamhetsledningen i respektive organisation har skickat ut inbjudan till deltagande, och jag och min handledare kommer ej ha kännedom om vilka enskilda personer som deltagit (Det vill säga att deltagandet är helt anonymt).

Det insamlade materialet kommer att sammanställas i ett examensarbete för barnmorskeexamen, vilket kommer att finnas tillgänglig via Mittuniversitetets databas för studentarbeten efter godkännande (http://miun.diva-portal.org). Arbete planeras vara genomfört och examinerat i december 2018.
Ambitionen är att studien ska kunna vara en utgångspunkt för barnmorskor och annan vårdpersonal att på ett närmare sätt ta del av eventuell problematik. Din berättelse kan även ge uppslag för framtida forskning.
Om du har frågor och funderingar kan du nå mig Rut Olsson på telefon 070-650 73 13 eller e-mail ruol1000@student.miun.se.
Väcker dessa frågor tankar som du behöver stöd med finns Stödtelefon på Rise som har öppet måndagar kl 20-21 samt torsdagar mellan kl 10-11 på telefon: 08 – 696 00 95 eller via email stod@rise-sverige.se. Hemsideadress är www.rise-sverige.se.
Handledare och vetenskapligt ansvarig för studien är Mats Jong, Docent Omvårdnad vid avdelning omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall. Mats.jong@miun.se, tel: 010-142 89 66″