Patientföreningen Medusa – för sexuellt utsatta

Nu finns en patientförening för de som varit sexuellt utsatta – Patientföreningen Medusa!

Föreningen kommer att bedriva lobbyverksamhet för att förbättra vården för de som utsatts för sexuella övergrepp, något som vi vet behövs, inte minst nu när vi på Wonsa tvingats till patientstopp.

Wonsas Gita Rajan, som är grundare och ledamot i Patientföreningen Medusa, kommer att vara med i Nyhetsmorgon i TV4 imorgon mellan 7.30-8.00 och prata om varför den behövs.

Är du över 15 år och har varit utsatt för sexuella övergrepp någon gång i livet kan du bli medlem och hjälpa till att påvisa vårdbehovet!
Om du inte har varit utsatt, men ändå vill visa att du stödjer verksamheten kan du bli stödmedlem.

Läs mer på patientforeningenmedusa.com


Ny mejl för att ställa sig i kö för behandling

Vi har på grund av bristande resurser över två års väntetid till behandling och vi kan tyvärr inte ta in nya patienter. Vi vet att det är nästan omöjligt att få specialiserad vård efter sexuella övergrepp, och vi tycker att det är fel. Vi uppmanar därför alla som behöver vård att fylla i länken (om du inte redan gjort det, fyll inte i flera gånger!)

Till formuläret
 

Om du trots de långa väntetiderna vill ställa dig i kö för behandling, så välkomnar vi dig att mejla vantelista@wonsa.org.
Vi kallar alla i turodning så fort vi kan ta in nya patienter. Vi kan inte göra individuella prioriteringar på väntelistan, utan din kötid börjar från det datum då du har skickat ditt mejl. Ibland får vi riktade medel för barn och unga.  Då prioriteras de, så skriv gärna om du eller den du köar för, är under 18 år.
Du kommer få ett autosvar med mer information – kolla skräppost om det inte dyker upp i inkorgen!
 

Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att svara på frågor om väntelistans kötider via mejl. Alla som mejlar till väntelistan får Wonsas informationsbrev som kommer några gånger per år. Information om kötider på väntelistan kommer också ges via hemsidan och sociala medier. Om du inte vill få Wonsas informationsbrev så avanmäl dig enligt den information som finns om avanmälan i varje informationsbrev. 

 
Team Wonsa


Wonsa samarbetar med Handelsavdelningen Bohus

Handelsavdelningen Bohus säljer kontorsmaterial till svenskt näringsliv och ger en del av omsättningen i bidrag till ideella organisationer. Vi har inlett ett samarbete med dem och under utvalda kampanjperioder kommer de att sälja kontorsprodukter till förmån för Wonsa. Vi är så tacksamma för detta!

Den första kampanjperioden för Wonsa kommer att vara 8/8-24/8.

 

”Handelsavdelningen Bohus AB är ett väl etablerat företag och vi har vårt kontor i Uddevalla. Vi har specialiserat oss på försäljning av kontorsmaterial till svenskt näringsliv och all vår försäljning ger bidrag till ideella organisationer. Vi stödjer idag fem organisationer som vi har långsiktiga samarbeten med och vi hjälper till med att sprida information om deras viktiga verksamhet, till företag runt om i landet.”

Kontakta Handelsavdelningen Bohus om ni är intresserade!


Information om remisshanteringen

Meddelande till inremitterande vårdgivare:

På grund av sjukdom ligger vi tyvärr lite efter med remissbekräftelser just nu.
Vi arbetar på att vara i kapp med remisshanteringen igen under september månad!


”Brister i traumavård för våldtäktsoffer”

Vi är många organisationer som gått ihop och skrivit en artikel i ETC om hur britsfällig vår traumavård för våldtäktsoffer är i Sverige.

”Mottagningar som Kris- och traumacentrum, Mikamottagningen i Stockholm och Ericastiftelsen har tidigare kunnat erbjuda gruppen traumabehandling, men samtliga har nu fått avtal som omöjliggör detta. Wonsa – World of no sexual abuse är en specialistklinik som erbjuder vård och behandling av psykologiska skador efter våldtäkt och sexuella övergrepp. Dessvärre har de i dagsläget minimala resurser vilket gör att arbetet utförs ideellt vilket orsakar enorma väntetider. I dag är kötiden över ett år.”

Artikeln har vi skrivit tillsammans med Stockholms Tjejjour, Föreningen tillsammans, Kris- och Traumacentrum, Asta-mottagningen, Mika-mottagningen i Göteborg, Ericastiftelsen, Unizon, ROKS, Sveriges Kvinnolobby och Åsa Kastbom (Överläkare Psykiatriska Kliniken, Barnskyddsteamet, Universitetssjukhuset i Linköping).

”När stödsökande vänder sig till psykiatrin eller till primärvården, som landstinget menar har kompetens om sexuellt trauma, vittnar målgruppen ofta om bristfälligt och kränkande bemötande och avsaknad av kompetens och traumabehandling. Detta är allvarligt då vi vet att bemötande är avgörande för att våga prata om sin utsatthet. Befinner du dig i prostitution, utsätts för sexuella övergrepp och våld eller har ett sexuellt självskadebeteende är tröskeln gentemot både privata nätverk liksom myndigheter och institutioner mycket hög. Utan rätt bemötande och stöd är risken för långvarig psykisk och fysisk ohälsa med fortsatt utsatthet stor.”

Läs hela artikeln här.

 


Wonsa i Almedalen

”Vem har rätt till traumavård efter våldtäkt?”

Stockholms tjejjour, Föreningen Tillsammans och Wonsa kommer ha ett gemensamt seminarium i Almedalen.

Det sker närmre 250 sexuella övergrepp på barn och vuxna varje dag i Sverige, men bristen på vård och behandling efter sexuella övergrepp är mycket stor. En hög majoritet av de som utsätts för sexuellt våld är tjejer och kvinnor, vilket bland annat bekräftades av Metoo-vågen. Men gruppen tjejer och kvinnor missgynnas av samhället när de står utan den behandling de behöver och har rätt till. Det krävs ett enormt mod att våga söka stöd och hjälp men allt för ofta möts målgruppen av ett kränkande bemötande och låg kompetens om sexuellt trauma i kontakt med psykiatri och vård. Seminarium om läget idag med efterföljande panelsamtal med röster från målgruppen samt forskare och yrkesverksamma inom området. Vilka gemensamma lösningar kan vi hitta för målgruppen?

Medverkande:
Gita Rajan, Medicinskt ansvarig och verksamhetschef klinik & forskning, Wonsa
Gabriella, Representant, #intedinhora
Linda Jonsson, Universitetslektor, Barnafrid
Julia Östfeldt, Verksamhetschef, Föreningen Tillsammans
Malin Jenstav, Stödverksamhetsansvarig, Stockholms Tjejjour
Linn Fröjdendahl, Volontärsamordnare,Stockholms tjejjour & Administratör, Föreningen Tillsammans

 
Tid: 5 juli kl 16.00-17.20
Plats: Tage Cervins Gata 3C, ”Skandias trädgård”

Se Facebookeventet
Läs mer på Almedalsveckans sida


Vill du vara med i en studie om förlossningsupplevelser?

Wonsa är med och rekryterar deltagare till en studie om förlossningsupplevelser hos personer som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

 

”Jag vill höra din förlossningsberättelse!

Jag heter Rut Olsson och är barnmorskestudent från Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag skriver mitt examensarbete om hur sexuella övergrepp som barn, påverkat upplevelsen av att föda barn (förlossningsupplevelse).
Internationella studier visar att ha varit med om sexuella övergrepp som barn har samband med en rad olika aspekter av kvinnans förlossningsupplevelser, dock finns ingen forskning som är genomförd i Sverige, varför vi ser det viktigt att fördjupa oss i detta.
I studien önskar jag att du delar med dig av dina upplevelser i skriven text i form av en förlossningsberättelse.
Deltagandet är frivilligt och helt anonymt.
Om du väljer att delta kommer du dels att få delge din förlossningsberättelse, men även besvara några frågor (din ålder, hur många barn du har, barnens ålder, om förlossningspersonal känner till din historia om övergrepp, klassificering av övergrepp och om du erhållit behandling/stöd för detta).
Innan du fyller i bakgrundsfrågor så skriv gärna ner din förlossningsberättelse i ett word dokument eller liknande så att den bara är att kopiera in i frågeformuläret på nätet. Jag vill att du skriver ner din förlossningsberättelse på det sätt som du vill beskriva den. Om du har genomgått fler förlossningar så skriv gärna om alla. Kortare eller längre historier är välkomna, försök dock att hålla dig inom ca 4 stycken A4 sidor långt.
Länk till frågeställningar: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=577965X126187310X24040

Deltagare till studien rekryteras via World Of No Sexual Abuse (WONSA) samt Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise). Verksamhetsledningen i respektive organisation har skickat ut inbjudan till deltagande, och jag och min handledare kommer ej ha kännedom om vilka enskilda personer som deltagit (Det vill säga att deltagandet är helt anonymt).

Det insamlade materialet kommer att sammanställas i ett examensarbete för barnmorskeexamen, vilket kommer att finnas tillgänglig via Mittuniversitetets databas för studentarbeten efter godkännande (http://miun.diva-portal.org). Arbete planeras vara genomfört och examinerat i december 2018.
Ambitionen är att studien ska kunna vara en utgångspunkt för barnmorskor och annan vårdpersonal att på ett närmare sätt ta del av eventuell problematik. Din berättelse kan även ge uppslag för framtida forskning.
Om du har frågor och funderingar kan du nå mig Rut Olsson på telefon 070-650 73 13 eller e-mail ruol1000@student.miun.se.
Väcker dessa frågor tankar som du behöver stöd med finns Stödtelefon på Rise som har öppet måndagar kl 20-21 samt torsdagar mellan kl 10-11 på telefon: 08 – 696 00 95 eller via email stod@rise-sverige.se. Hemsideadress är www.rise-sverige.se.
Handledare och vetenskapligt ansvarig för studien är Mats Jong, Docent Omvårdnad vid avdelning omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall. Mats.jong@miun.se, tel: 010-142 89 66″


Filmtips! The Tale handlar om att börja minnas och acceptera övergreppen

Vi har ett filmtips, nysläppta The Tale handlar om en vuxen kvinna som inser och försöker acceptera att hon blivit våldtagen som barn.  Den finns att se på HBO Nordic.

Det är dokumentärfilmaren Jennifer Fox första spelfilm, som är en film i #metoo-anda. Den är baserad på hennes egna erfarenheter kring att börja minnas och bearbeta sexuella övergrepp i barndomen.

 
”Dokumentärfilmaren Jennifer Fox gör upp med sitt såriga förflutna i självbiografiska ”The Tale”. En svår, modig och kraftfull film om sexuella övergrepp, förvridna minnen och lögner man drar för sig själv för att överleva, som samtidigt som den är djupt personlig anländer som ett självklart centralverk för Metoo-rörelsen (även om den spelades in innan det fanns en hashtag), kring maktstrukturer, utsatthet och samtycke.”

 

Tänk på att den kan vara triggande! Det är en del obehagliga scener.

Läs mer på IMDB.

 


Förra veckans föreläsning finns nu att se på youtube


Till vår behandlingsstudie söker vi nu dig som varit utsatt för singelvåldtäkt

Vanliga frågor och svar om behandlingsstudien med modifierad exponering efter våldtäkt

Vem kan delta?
Personer som är 15 år eller äldre som har utsatts för en enskild våldtäkt eller ett liknande trauma, för max fem år sedan kan delta.

Kan jag vara med även om jag har utsatts för flera olika sexuella övergrepp?
Nej, det kan du tyvärr inte. Har du utsatts för mer än ett sexuellt trauma, så är sannolikheten stor att du behöver mer hjälp än vad som ingår i studien, och därför kan du då inte vara med i studien. Du är då istället välkommen till Wonsas vanliga mottagning, som du når via mejlen: mottagningen@wonsa.org

Finns det något annat som kan göra att jag inte får delta i studien?
Ja, om du har ett pågående missbruk eller en pågående psykos så kan du inte delta. Du kan inte heller delta om du inte kan prata och förstå svenska flytande.

Hur gör jag för att delta i studien?
Mejla studie@wonsa.org, så kontaktar vi dig.

Spelar det någon roll var jag bor?
Nej, du kan delta i studien oavsett var i landet du bor, men du behöver komma till Stockholm vid ett tillfälle. Du får då ersättning för resekostnaden.

Kostar det något att vara med i studien?
Nej, det kostar ingenting att vara med i studien.

Hur går studien till?
Studien bygger på att vi utvärderar dina symtom före och efter den behandling som ingår i studien. I praktiken betyder det att du får en länk till din mejl, som du fyller i innan din behandling. Några veckor efter din behandling får du en ny länk, och efter 6 månader fyller du i den sista länken.

Behandlingen är en modifierad exponeringsbehandling som kallas för Lifespan Integration. Behandlingen går ut på att förankra den skrämmande händelsen i en kronologisk tidsordning i din livsberättelse, så att din hjärna och kropp fullt ut förstår att händelsen är avslutad.

Behandlingen görs av terapeuter med särskild kunskap om trauma och sexuella övergrepp.

Inom ramen för studien ingår ett behandlingstillfälle på ca 2 timmar. Om du skulle behöva mer hjälp efter det, så finns det möjlighet till fler behandlingar genom vår mottagning.

Innan du gör din behandling så kommer du träffa en läkare som du kan ställa frågor till. Om du har långt att resa, så ser vi till att du får träffa läkaren samma dag som du har din behandling.

 

Så här beskriver en patient den behandling som används i studien:

”Jag fick behandling med Lifespan Integration. En metod jag aldrig hört talats om tidigare och som jag i ärlighetens namn var rätt skeptisk till. Alla mina tidigare försök till hjälp hade inte fungerat och jag var livrädd för att det här skulle vara samma sak. Att det var något fel på mig som inte kunde må bättre. Jag hade endast berättat om vad som faktiskt hände vid våldtäkten en gång tidigare och det var något jag försökte undvika att ens närma mig då det framkallade såna extrema känslor av obehag hos mig.

För mig var Lifespan Integration en väldigt skonsam metod(…) Endast vid ett tillfälle var jag tvungen att själv berätta om händelsen som skadat mig och där fann jag stor tröst och trygghet hos min terapeut som hjälpte mig att inte fastna i de känslor som det framkallade.

Idag sover jag om nätterna och mina mardrömmar har minskat avsevärt. Jag får väldigt sällan flashbacks från ingenstans. Jag har fortfarande kvar rädslan att somna om nätterna men den avtar successivt med varje natt utan uppvaknanden och mardrömmar.”