Vill du vara med i en studie om förlossningsupplevelser?

Wonsa är med och rekryterar deltagare till en studie om förlossningsupplevelser hos personer som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

 

”Jag vill höra din förlossningsberättelse!

Jag heter Rut Olsson och är barnmorskestudent från Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag skriver mitt examensarbete om hur sexuella övergrepp som barn, påverkat upplevelsen av att föda barn (förlossningsupplevelse).
Internationella studier visar att ha varit med om sexuella övergrepp som barn har samband med en rad olika aspekter av kvinnans förlossningsupplevelser, dock finns ingen forskning som är genomförd i Sverige, varför vi ser det viktigt att fördjupa oss i detta.
I studien önskar jag att du delar med dig av dina upplevelser i skriven text i form av en förlossningsberättelse.
Deltagandet är frivilligt och helt anonymt.
Om du väljer att delta kommer du dels att få delge din förlossningsberättelse, men även besvara några frågor (din ålder, hur många barn du har, barnens ålder, om förlossningspersonal känner till din historia om övergrepp, klassificering av övergrepp och om du erhållit behandling/stöd för detta).
Innan du fyller i bakgrundsfrågor så skriv gärna ner din förlossningsberättelse i ett word dokument eller liknande så att den bara är att kopiera in i frågeformuläret på nätet. Jag vill att du skriver ner din förlossningsberättelse på det sätt som du vill beskriva den. Om du har genomgått fler förlossningar så skriv gärna om alla. Kortare eller längre historier är välkomna, försök dock att hålla dig inom ca 4 stycken A4 sidor långt.
Länk till frågeställningar: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=577965X126187310X24040

Deltagare till studien rekryteras via World Of No Sexual Abuse (WONSA) samt Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise). Verksamhetsledningen i respektive organisation har skickat ut inbjudan till deltagande, och jag och min handledare kommer ej ha kännedom om vilka enskilda personer som deltagit (Det vill säga att deltagandet är helt anonymt).

Det insamlade materialet kommer att sammanställas i ett examensarbete för barnmorskeexamen, vilket kommer att finnas tillgänglig via Mittuniversitetets databas för studentarbeten efter godkännande (http://miun.diva-portal.org). Arbete planeras vara genomfört och examinerat i december 2018.
Ambitionen är att studien ska kunna vara en utgångspunkt för barnmorskor och annan vårdpersonal att på ett närmare sätt ta del av eventuell problematik. Din berättelse kan även ge uppslag för framtida forskning.
Om du har frågor och funderingar kan du nå mig Rut Olsson på telefon 070-650 73 13 eller e-mail ruol1000@student.miun.se.
Väcker dessa frågor tankar som du behöver stöd med finns Stödtelefon på Rise som har öppet måndagar kl 20-21 samt torsdagar mellan kl 10-11 på telefon: 08 – 696 00 95 eller via email stod@rise-sverige.se. Hemsideadress är www.rise-sverige.se.
Handledare och vetenskapligt ansvarig för studien är Mats Jong, Docent Omvårdnad vid avdelning omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall. Mats.jong@miun.se, tel: 010-142 89 66″


Filmtips! The Tale handlar om att börja minnas och acceptera övergreppen

Vi har ett filmtips, nysläppta The Tale handlar om en vuxen kvinna som inser och försöker acceptera att hon blivit våldtagen som barn.  Den finns att se på HBO Nordic.

Det är dokumentärfilmaren Jennifer Fox första spelfilm, som är en film i #metoo-anda. Den är baserad på hennes egna erfarenheter kring att börja minnas och bearbeta sexuella övergrepp i barndomen.

 
”Dokumentärfilmaren Jennifer Fox gör upp med sitt såriga förflutna i självbiografiska ”The Tale”. En svår, modig och kraftfull film om sexuella övergrepp, förvridna minnen och lögner man drar för sig själv för att överleva, som samtidigt som den är djupt personlig anländer som ett självklart centralverk för Metoo-rörelsen (även om den spelades in innan det fanns en hashtag), kring maktstrukturer, utsatthet och samtycke.”

 

Tänk på att den kan vara triggande! Det är en del obehagliga scener.

Läs mer på IMDB.

 


Förra veckans föreläsning finns nu att se på youtube


Till vår behandlingsstudie söker vi nu dig som varit utsatt för singelvåldtäkt

Vanliga frågor och svar om behandlingsstudien med modifierad exponering efter våldtäkt

Vem kan delta?
Personer som är 15 år eller äldre som har utsatts för en enskild våldtäkt eller ett liknande trauma, för max fem år sedan kan delta.

Kan jag vara med även om jag har utsatts för flera olika sexuella övergrepp?
Nej, det kan du tyvärr inte. Har du utsatts för mer än ett sexuellt trauma, så är sannolikheten stor att du behöver mer hjälp än vad som ingår i studien, och därför kan du då inte vara med i studien. Du är då istället välkommen till Wonsas vanliga mottagning, som du når via mejlen: mottagningen@wonsa.org

Finns det något annat som kan göra att jag inte får delta i studien?
Ja, om du har ett pågående missbruk eller en pågående psykos så kan du inte delta. Du kan inte heller delta om du inte kan prata och förstå svenska flytande.

Hur gör jag för att delta i studien?
Mejla studie@wonsa.org, så kontaktar vi dig.

Spelar det någon roll var jag bor?
Nej, du kan delta i studien oavsett var i landet du bor, men du behöver komma till Stockholm vid ett tillfälle. Du får då ersättning för resekostnaden.

Kostar det något att vara med i studien?
Nej, det kostar ingenting att vara med i studien.

Hur går studien till?
Studien bygger på att vi utvärderar dina symtom före och efter den behandling som ingår i studien. I praktiken betyder det att du får en länk till din mejl, som du fyller i innan din behandling. Några veckor efter din behandling får du en ny länk, och efter 6 månader fyller du i den sista länken.

Behandlingen är en modifierad exponeringsbehandling som kallas för Lifespan Integration. Behandlingen går ut på att förankra den skrämmande händelsen i en kronologisk tidsordning i din livsberättelse, så att din hjärna och kropp fullt ut förstår att händelsen är avslutad.

Behandlingen görs av terapeuter med särskild kunskap om trauma och sexuella övergrepp.

Inom ramen för studien ingår ett behandlingstillfälle på ca 2 timmar. Om du skulle behöva mer hjälp efter det, så finns det möjlighet till fler behandlingar genom vår mottagning.

Innan du gör din behandling så kommer du träffa en läkare som du kan ställa frågor till. Om du har långt att resa, så ser vi till att du får träffa läkaren samma dag som du har din behandling.

 

Så här beskriver en patient den behandling som används i studien:

”Jag fick behandling med Lifespan Integration. En metod jag aldrig hört talats om tidigare och som jag i ärlighetens namn var rätt skeptisk till. Alla mina tidigare försök till hjälp hade inte fungerat och jag var livrädd för att det här skulle vara samma sak. Att det var något fel på mig som inte kunde må bättre. Jag hade endast berättat om vad som faktiskt hände vid våldtäkten en gång tidigare och det var något jag försökte undvika att ens närma mig då det framkallade såna extrema känslor av obehag hos mig.

För mig var Lifespan Integration en väldigt skonsam metod(…) Endast vid ett tillfälle var jag tvungen att själv berätta om händelsen som skadat mig och där fann jag stor tröst och trygghet hos min terapeut som hjälpte mig att inte fastna i de känslor som det framkallade.

Idag sover jag om nätterna och mina mardrömmar har minskat avsevärt. Jag får väldigt sällan flashbacks från ingenstans. Jag har fortfarande kvar rädslan att somna om nätterna men den avtar successivt med varje natt utan uppvaknanden och mardrömmar.”


Boktips! Leva Nu – Om trauma & dissociation

Annica Lilja Ljung är legitimerad psykoterapeut och socionom. Under nästan hela sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat med traumatiserade människor. Tillsammans med frilansjournalisten Christina Lejonöga har hon skrivit Leva Nu – Om trauma & dissociation, som följer sex överlevare som naket och ärligt berättar sina unika historier. De visar att läkning är fullt möjlig även efter svåra trauman.

 

”Johannas pappa misshandlar och utnyttjar henne sexuellt. Det obegripliga händer om och om igen.
«För att skydda mig flyr jag från verkligheten. Det är som att försvinna in i ett svart hål. Olika delar i mig får bära smärtan och skräcken. Jag lever i ett inre kaos med sexton olika delpersonligheter. Var och en drar åt sitt håll.»
Trauma betyder skada eller sår.
Vad innebär det att leva med djupa psykologiska sår?
Hur fungerar traumatisering? Vad är dissociation?
Varför utvecklar en del traumatiserade flera delpersonligheter?
Hur kan svåra trauman läka?
Vad behöver överlevare för att skapa sig ett friskt liv?
I Leva Nu – om trauma & dissociation berättar sex personer naket och ärligt sina unika historier. De tar oss med rakt in i en ofta kaotisk inre värld. Boken visar att läkning är möjlig – med modigt arbete, medkänsla och rätt insatser kan de leva fullvärdiga liv i nuet.
Författarduon Annica Lilja Ljung och Christina Lejonöga skriver med sinnlighet och varmt intresse, både för ämnet trauma och för överlevarna som är bokens huvudpersoner. ”

 

Boken finns att köpa här.


Föreläsning för patienter och anhöriga den 16/5

Den 16 maj har vi en föreläsning för patienter och anhöriga på Wonsa. Föreläsningen håller på kl. 10-12.

Vi kommer gå igenom olika typer av övergrepp, hur skadeutvecklingen brukar kunna bli och vilka symtom som är vanliga. Vi kommer också gå igenom de två olika behandlingsprogram som vi använder, och vilka symtom, utmaningar, möjligheter och läkningsprocesser som är vanliga under tiden.

Syftet är att öka kunskapen om vad som händer vid olika typer av övergrepp, för att underlätta både för dig som är utsatt att gå igenom processen, och för dina anhöriga att kunna finnas som stöd i processen.

Om du vill gå, anmäl dig här!

Beroende på antalet anmälda så kan det hända att vi behöver ändra lokal – eventuella ändringar kommer att publiceras på hemsidan och sociala medier. Annars hålls föreläsningen i Wonsas lokaler på Stortorget 3 i Gamla Stan.


Gita Rajan i intervju i Läkartidningen – vi har bestämt att inte säga nej till någon som söker hjälp

Wonsas verksamhetschef Gita Rajan är med i Läkartidningen och pratar om varför vi finns – hur stort behovet av hjälp är och att vi inte nekar någon behandling, det får bli långa köer istället. För de som söker behöver vård.

”Det var frustrerande för mig och mina kolleger inom primärvården att inte ha någonstans att skicka patienter som hade skadats psykiskt av sexuella övergrepp, särskilt de personer som hade utsatts för övergreppen under längre tid. Jag hade sedan tidigare varit engagerad i Rise, en ideell förening som tog emot kvinnor som hade utsatts som barn, eftersom jag själv blev utsatt för övergrepp under en tid när jag var liten, och där såg vi samma sak: patienterna upplevde inte att de hade någonstans att ta vägen inom vården. Så man kan säga att insikten om de stora behoven skapade mitt engagemang.”

Läs hela intervjun i Läkartidningen.


Sanningen om porr och sexuellt våld

Sanningen är att 88% av all porr innehåller fysiskt våld utfört av en person mot en annan, oftast av en man mot en kvinna. Det besvaras i 95% av fallen med njutning eller så besvaras det inte alls.
Porren gör kvinnor till objekt och studier visar att titta på förnedrande porr gör att man får mindre empati för kvinnliga våldtäktsoffer.
Vi vet också att barn allt längre ner i åldrarna ser porr.

Dr John Foubert driver One in Four, en Amerikansk organisation som arbetar för att motverka våldtäkter genom forskning. Han har tagit fram över 50 studier som visar att det finns ett samband mellan porr och sexuellt våld.

Läs mer om Truth About Porn.


Samtycke är inte svårare än te

Den här videon förklarar samtycke på ett så himla bra och enkelt sätt. Det är faktiskt inte krångligare vid sex än till exempel när du ska göra en kopp te åt någon.

Tvinga aldrig någon att dricka te och häll inte te i en medvetslös person!

 

 


Nu finns mer information om vår forskning uppe

Nu finns mer information om vår forskningsgrupp och våra studier uppe under Forskning.

 

axel c carlsson

Forskningsgruppen leds av Axel C Carlsson, docent i epidemiologi på Karolinska Institutet.

”Den forskningen vi bedriver tillsammans med Wonsa kommer på sikt att bidra till att lyfta fram och belysa sambandet mellan svåra livshändelser och hälsa, tillnytta både för drabbade och för professionella som möter dessa personer i primärvården.

Traumatiserade personer finns inom alla typer av vård och det är sannolikt ett underskattat och stort problem att patienter med trauman går länge med exempelvis sömnsvårigheter, depression, smärta och andra typer av symtomdiagnoser utan att få sin problematik identifierad som traumarelaterad. Genom att kunna identifiera traumatiserade personer och genom att kunna erbjuda dem effektiv behandling kan vi bidra till både minskat lidande och samhällsekonomiska förbättringar.

I vår första behandlingsstudie på patienter som utsatts för en våldtäkt visar de preliminära resultaten att vi kan få en kraftig minskning av symtom på PTSD redan efter en behandling. Resultaten från den randomiserade behandlingsstudien förväntas vara generaliserbara för andra singeltrauman, men det behöver bekräftas genom reproduktion av studien men med andra singeltrauman. Vad gäller den kvalitativa semistrukturerade intervjustudien som görs på deltagare från behandlingsstudien, så förväntas dessa svar vara framförallt hypotesgenererande, men också ge svar på tänkbara mekanismer bakom den kraftfulla effekten vi ser efter bara en terapisession.

Genom spridning av resultat i vetenskaplig tidskrift, samt genom klinikens utbildningsverksamhet och samarbete med primärvården, så finns det goda möjligheter till spridning och implementering av ny kunskap, vilket skulle kunna få stor påverkan för såväl primärvård som psykiatri.”

Axel C Carlsson
Docent i epidemiologi, apotekare, KI, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
Om Axel på KI.

Caroline Wachtler

Med. Dr, specialist i allmänmedicin, biträdande lektor på Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, KI.
Om Caroline på Researchgate.

Per Wändell
Senior professor i allmänmedicin, specialist i allmänmedicin, KI, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
Om Per på KI.

Marian Papp
Med. Dr, yogaforskare/kursansvarig ”Yogaträning som kompletterande behandling”, Sektionen för fysioterapi samt sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, KI.
Om Marian på KI.

Carl Göran Svedin
Professor emeritus, forskningsledare, Barnafrid, IKE, Linköpings universitet, Professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri, forskningsledare, Barnafrid, IKE, Linköpings universitet. Expert och bihandledare till Gita Rajan.
Om Carl på Researchgate och LIU.

Björn Philips
Docent i klinisk psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, psykoterapiforskare med erfarenhet av randomiserade kontrollerade prövningar.
Om Björn på SU.

Lars Wahlström
Med dr, Karolinska Institutet, CPF, överläkare psykiatri Stockholms läns sjukvårdsområde, VO Psykiatri.
Om Lars på KI.

Gita Rajan
Doktorand, specialist i allmänmedicin, Karolinska Institutet, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, verksamhetschef Wonsa.

Emma Hanfot
Forskningsassistent, ST läkare i allmänmedicin.

Laurynas Urbelis
Forskningsassistent, läkarstudent, Karolinska Institutet.

 

 

Pågående och färdiga studier

artiklar och studier