Boktips! Leva Nu – Om trauma & dissociation

Annica Lilja Ljung är legitimerad psykoterapeut och socionom. Under nästan hela sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat med traumatiserade människor. Tillsammans med frilansjournalisten Christina Lejonöga har hon skrivit Leva Nu – Om trauma & dissociation, som följer sex överlevare som naket och ärligt berättar sina unika historier. De visar att läkning är fullt möjlig även efter svåra trauman.

 

”Johannas pappa misshandlar och utnyttjar henne sexuellt. Det obegripliga händer om och om igen.
«För att skydda mig flyr jag från verkligheten. Det är som att försvinna in i ett svart hål. Olika delar i mig får bära smärtan och skräcken. Jag lever i ett inre kaos med sexton olika delpersonligheter. Var och en drar åt sitt håll.»
Trauma betyder skada eller sår.
Vad innebär det att leva med djupa psykologiska sår?
Hur fungerar traumatisering? Vad är dissociation?
Varför utvecklar en del traumatiserade flera delpersonligheter?
Hur kan svåra trauman läka?
Vad behöver överlevare för att skapa sig ett friskt liv?
I Leva Nu – om trauma & dissociation berättar sex personer naket och ärligt sina unika historier. De tar oss med rakt in i en ofta kaotisk inre värld. Boken visar att läkning är möjlig – med modigt arbete, medkänsla och rätt insatser kan de leva fullvärdiga liv i nuet.
Författarduon Annica Lilja Ljung och Christina Lejonöga skriver med sinnlighet och varmt intresse, både för ämnet trauma och för överlevarna som är bokens huvudpersoner. ”

 

Boken finns att köpa här.


Föreläsning för patienter och anhöriga den 16/5

Den 16 maj har vi en föreläsning för patienter och anhöriga på Wonsa. Föreläsningen håller på kl. 10-12.

Vi kommer gå igenom olika typer av övergrepp, hur skadeutvecklingen brukar kunna bli och vilka symtom som är vanliga. Vi kommer också gå igenom de två olika behandlingsprogram som vi använder, och vilka symtom, utmaningar, möjligheter och läkningsprocesser som är vanliga under tiden.

Syftet är att öka kunskapen om vad som händer vid olika typer av övergrepp, för att underlätta både för dig som är utsatt att gå igenom processen, och för dina anhöriga att kunna finnas som stöd i processen.

Om du vill gå, anmäl dig här!

Beroende på antalet anmälda så kan det hända att vi behöver ändra lokal – eventuella ändringar kommer att publiceras på hemsidan och sociala medier. Annars hålls föreläsningen i Wonsas lokaler på Stortorget 3 i Gamla Stan.


Gita Rajan i intervju i Läkartidningen – vi har bestämt att inte säga nej till någon som söker hjälp

Wonsas verksamhetschef Gita Rajan är med i Läkartidningen och pratar om varför vi finns – hur stort behovet av hjälp är och att vi inte nekar någon behandling, det får bli långa köer istället. För de som söker behöver vård.

”Det var frustrerande för mig och mina kolleger inom primärvården att inte ha någonstans att skicka patienter som hade skadats psykiskt av sexuella övergrepp, särskilt de personer som hade utsatts för övergreppen under längre tid. Jag hade sedan tidigare varit engagerad i Rise, en ideell förening som tog emot kvinnor som hade utsatts som barn, eftersom jag själv blev utsatt för övergrepp under en tid när jag var liten, och där såg vi samma sak: patienterna upplevde inte att de hade någonstans att ta vägen inom vården. Så man kan säga att insikten om de stora behoven skapade mitt engagemang.”

Läs hela intervjun i Läkartidningen.


Sanningen om porr och sexuellt våld

Sanningen är att 88% av all porr innehåller fysiskt våld utfört av en person mot en annan, oftast av en man mot en kvinna. Det besvaras i 95% av fallen med njutning eller så besvaras det inte alls.
Porren gör kvinnor till objekt och studier visar att titta på förnedrande porr gör att man får mindre empati för kvinnliga våldtäktsoffer.
Vi vet också att barn allt längre ner i åldrarna ser porr.

Dr John Foubert driver One in Four, en Amerikansk organisation som arbetar för att motverka våldtäkter genom forskning. Han har tagit fram över 50 studier som visar att det finns ett samband mellan porr och sexuellt våld.

Läs mer om Truth About Porn.


Samtycke är inte svårare än te

Den här videon förklarar samtycke på ett så himla bra och enkelt sätt. Det är faktiskt inte krångligare vid sex än till exempel när du ska göra en kopp te åt någon.

Tvinga aldrig någon att dricka te och häll inte te i en medvetslös person!

 

 


Nu finns mer information om vår forskning uppe

Nu finns mer information om vår forskningsgrupp och våra studier uppe under Forskning.

 

axel c carlsson

Forskningsgruppen leds av Axel C Carlsson, docent i epidemiologi på Karolinska Institutet.

”Den forskningen vi bedriver tillsammans med Wonsa kommer på sikt att bidra till att lyfta fram och belysa sambandet mellan svåra livshändelser och hälsa, tillnytta både för drabbade och för professionella som möter dessa personer i primärvården.

Traumatiserade personer finns inom alla typer av vård och det är sannolikt ett underskattat och stort problem att patienter med trauman går länge med exempelvis sömnsvårigheter, depression, smärta och andra typer av symtomdiagnoser utan att få sin problematik identifierad som traumarelaterad. Genom att kunna identifiera traumatiserade personer och genom att kunna erbjuda dem effektiv behandling kan vi bidra till både minskat lidande och samhällsekonomiska förbättringar.

I vår första behandlingsstudie på patienter som utsatts för en våldtäkt visar de preliminära resultaten att vi kan få en kraftig minskning av symtom på PTSD redan efter en behandling. Resultaten från den randomiserade behandlingsstudien förväntas vara generaliserbara för andra singeltrauman, men det behöver bekräftas genom reproduktion av studien men med andra singeltrauman. Vad gäller den kvalitativa semistrukturerade intervjustudien som görs på deltagare från behandlingsstudien, så förväntas dessa svar vara framförallt hypotesgenererande, men också ge svar på tänkbara mekanismer bakom den kraftfulla effekten vi ser efter bara en terapisession.

Genom spridning av resultat i vetenskaplig tidskrift, samt genom klinikens utbildningsverksamhet och samarbete med primärvården, så finns det goda möjligheter till spridning och implementering av ny kunskap, vilket skulle kunna få stor påverkan för såväl primärvård som psykiatri.”

Axel C Carlsson
Docent i epidemiologi, apotekare, KI, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
Om Axel på KI.

Caroline Wachtler

Med. Dr, specialist i allmänmedicin, biträdande lektor på Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, KI.
Om Caroline på Researchgate.

Per Wändell
Senior professor i allmänmedicin, specialist i allmänmedicin, KI, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
Om Per på KI.

Marian Papp
Med. Dr, yogaforskare/kursansvarig ”Yogaträning som kompletterande behandling”, Sektionen för fysioterapi samt sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, KI.
Om Marian på KI.

Carl Göran Svedin
Professor emeritus, forskningsledare, Barnafrid, IKE, Linköpings universitet, Professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri, forskningsledare, Barnafrid, IKE, Linköpings universitet. Expert och bihandledare till Gita Rajan.
Om Carl på Researchgate och LIU.

Björn Philips
Docent i klinisk psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, psykoterapiforskare med erfarenhet av randomiserade kontrollerade prövningar.
Om Björn på SU.

Lars Wahlström
Med dr, Karolinska Institutet, CPF, överläkare psykiatri Stockholms läns sjukvårdsområde, VO Psykiatri.
Om Lars på KI.

Gita Rajan
Doktorand, specialist i allmänmedicin, Karolinska Institutet, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, verksamhetschef Wonsa.

Emma Hanfot
Forskningsassistent, ST läkare i allmänmedicin.

Laurynas Urbelis
Forskningsassistent, läkarstudent, Karolinska Institutet.

 

 

Pågående och färdiga studier

artiklar och studier


Wonsa på NowWhat hackathon i Stockholm den 15-17 juni

Den 15-17 juni i Stockholm deltar Wonsa i NowWhat hackathon som en av flera experter som aktivt arbetar mot sexuella övergrepp, för att tillsammans med experter inom ny teknologi skapa lösningar för steg mot en värld utan sexuella övergrepp.

Såhär skriver de själva om det:

#MeToo uppmärksammade ett allvarligt samhällsproblem.
#NowWhat vill skapa förändring.

Under hösten 2017 vittnade tiotusentals kvinnor i Sverige om sina upplevelser kopplade till sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Ur frustrationen och viljan att förändra föddes rörelsen #NowWhat.

Första eventet var en kreativ workshop i Göteborg. Med vårt nästa event, ett hackathon i Stockholm, adderar vi teknisk kompetens samt experter inom olika områden, för att kunna skapa konkreta lösningar som gör skillnad.

 

Läs mer på nowwhathacks.com


Healing yoga på Altromondoyoga

Wonsa har startat ett samarbete med Altromondoyoga för att kunna erbjuda yoga som redskap till läkning.
Jennie Liljefors och Michaela Forni från Altromondoyoga står bakom initiativet ”Healing Hearts morning” där målet är att sprida budskapet om att det går att läka, att inge hopp och att vi måste bryta tystnaden.
De kommer också att samla in pengar till Wonsa. Stort tack Altromondoyoga!

Den 20/4 kl. 08.00 kommer den första Healing Heart morning att hållas.

 

Så här skriver Altromondo själva om Healing yoga:

”Healing yoga är en yogaform med terapeutisk inriktning för bearbetning av trauma, PTSD, stress och utbrändhet framtagen av Jennie Liljefors. Hon har baserat formen på sin egen erfarenhet om läkning efter ett sexuellt trauma i unga år, som hon även skrivit en bok om ”Healing yoga – Den läkande kraften” (se nedan) samt hennes gedigna studie i yoga där bland en evidensbaserad yogametod mot trauma och PTSD (TCTSY, utvecklad vid Trauma Center i Brookline, Massachusetts 2013). Om vi känner oss trötta, utmattade, stressade eller lider av posttraumatisk stress, sorg, depression, infertilitet, pms, klimakteriebesvär eller annan fysisk el psykisk ohälsa är denna klass ett fantastiskt redskap som hjälp till återhämtning och läkning.

Att hela ett trauma med hjälp av yoga är kraftfullt, det är en hjältemodig resa där man kan göra en stor del av arbetet på egen hand, men det kräver tålamod. Genom att göra yoga i en säker omgivning kan man försonas med sig själv. Låt yogan bli en ny vana, det är stärkande för jaget då vi övar oss på att bli mer handlingskraftiga.”

 

Läs mer på altromondoyoga.com


Wonsas Gita Rajan i debatt om metoo hos Svenska Läkaresällskapet

Ikväll klockan 18-19.30 har Svenska Läkaresällskapet tisdagsdebatt kopplat till metoo och jämställdhet.
Arrangör är Kvinnliga Läkares Förening.

Wonsas Gita Rajan kommer vara med och prata 18.45-19.30.

Debatten sänds live via SLS youtubekanal och kommer även finnas kvar så att den kan ses i efterhand.

 

Jämställdhet, en fråga om medicin, politik och mänskliga rättigheter – från Karolina Widerström till metoo.

Programmet kommer inledas med olika kvinnliga vittnesmål, därefter historik och utblick på hur det ser ut för kvinnliga läkare och patienter i världen och i Sverige. Mot slutet kommer det att fokuseras på våld mot kvinnor.

Medverkande: Gita Rajan, medicinskt ansvarig och verksamhetschef, klinik & forskning, Wonsa World of no sexual abuse och Elizabeth Lichtenstein, internationell sekreterare i Kvinnliga Läkares förening.

 

Läs mer om eventet på SLS hemsida


Spetsutbildning med Suzette Boon oktober och november 2018

6-7 oktober och 8-9 november genomför Wonsa en spetsutbildning med Suzette Boon för verksamhetsansvariga, läkare, psykologer och terapeuter som arbetar med komplext traumatiserade patienter. Bedömning, diagnos och behandling av CPTSD, dissociativa störningar och DID.
 
Pris 10 000 SEK ex moms för båda tillfällena. 6000 SEK ex moms för deltagande i ett av tillfällena.
Utbildningen kommer äga rum i Stockholm. Mer information om plats och program kommer.
 
Föranmälan görs till info@wonsa.org. Antalet platser är begränsat.
 


 
Suzette Boon about Workshop 1 – Is this a dissociative disorder?
 
Do you work with survivors of chronic trauma? Are you sometimes confused whether they have a dissociative disorder or Complex PTSD? And what do we actually mean when we talk about dissociation? What are dissociative parts and how are they different from borderline modes or egostates? This two day workshop will hopefully answer many of your questions!
 
Suzette Boon about Workshop 2 – After the Diagnosis, what next?
 
What do you actually need to stabilize in order to make a decision to start trauma work and how do you do that? How do you get a working alliance with aggressive and persecutory parts of the person? What are major pitfalls in the treatment process? How do you decide whether a patient is stable enough to start trauma work? And if you start trauma work, where do you start? How do you prevent decompensation or more serious dissociation or dysregulation?
And, finally how do you help lower functioning patients who do not have the strength or therapeutic potential/opportunity to do trauma work?
Day one has a focus on stabilization techniques and day two on the treatment of traumatic memories.

Publications (selection relevant to current workshop) 

Boon, S & Draijer, N.  (1991). Diagnosing Dissociative Disorders in the Netherlands. A pilot study  with the  Structured Clinical Interview for DSM-III-R dissociative Disorders. American  Journal of Psychiatry,  148, 458- 462.

Boon,  S. & Draijer, N. (1993a). Multiple Personality Dis­order in The Nether­lands. A clinical investigation of 71 patients”, American Journal of Psychiatry, 150 (1993a) 3: 489-494; 

Boon,  S. & Draijer, N.  (1993b). Multiple Personality Disorder in the Nether­lands(Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1993b); 

Boon, S. &  Draijer, N.  The Differentiation of Patients with MPD or DDNOS from  patients with a cluster B Personality Disorder”, DISSOCIATION,  6, 2/3, 126-13 

Boon, S & Draijer, N. (1995) . Screening en diagnostiek van dissociatieve stoornissen. Lisse/Amsterdam Swets & Zeitlinger

Draijer, N & Boon, S.  (1999).  The Imitation of Dissociative Identity Disorder. Patients at risk; therapists at risk. The Journal of  Psychiatry and Law, 27, fall-winter.