Full fart med Knowit

Idag lördag träffar vi den fina arbetsgruppen på Knowit som arbetar intensivt för att designa, koda och skapa vårt alldeles nya Intranät. Som vi längtar och vi är så innerligt glada för er hjälp!

12316630_1632790046987207_4135838795282125457_n

 

 


Förslag till ny sexualbrottslag

I fredags var vi inbjudna till en hearing hos 2014 års utredning av sexualbrottslagen. De skapar just nu ett nytt lagförslag, som bygger på frivillighetsperspektivet där den som inte har uttryckt sin vilja att delta i en sexuell aktivitet ska vara skyddad av lagen och där det blir straffbart att inte säkerställa att den andra parten faktiskt VILL. En stort steg i rätt riktning tycker vi!


Knowit samarbetar med Wonsa!

Tack underbara Knowit för att ni hjälper oss att göra världen till en bättre plats!

Wonsa växer fort och Knowit går, med start hösten 2016, in och donerar 500 arbetstimmar för att hjälpa oss att skapa en professionell infrastruktur. Det gör att vi kan kvalitetssäkra våra administrativa system, höja effektiviteten på kliniken och forskningen. Men också göra information mer lättillgänglig för våra medarbetare och volontärer i intranätet.

Tack snälla ni!

www.knowit.se


Wonsa har beviljats 90-konto

Insamlingsstiftelsen Wonsa har i dagarna beviljats 90-konto och det är vi så glada för!

Vårt nya 90-konto är postgiro: 90 04 82-1

All Wonsas insamling sker nu under översyn av Svensk Insamlingskontroll.


Trasdockans Dag 22/8 2015

Trasdockans Dag är en årlig manifestation för att uppmärksamma alla de barn som utsätts för övergrepp i Sverige och arrangeras av Atsub i samarbete med Rsci och Tyfri mc. Wonsa är såklart på plats med ett eget bord.

Kungsträdgården, Klockan 16.30-21.00 Musik, tal och politikerfrågor från scenen.

Läs mer om evenemanget på FB: https://www.facebook.com/events/836742773070521/


Invigningsmingel!

Måndagen den 20 april kom friends & family till våra vackra nya lokaler och minglade och firade! Det var härligt att se så många kloka, fina och engagerade människor på en och samma plats. Tack för att ni kom, det betydde mycket för oss på TeamWonsa. Ett extra stort tack till Johan Lindqvist som trollade fram alla underbara snittar!


Tack för att ni gjort det möjligt!

Insamlingsstiftelsen Wonsa och aktiebolaget Wonsa registrerades i november 2014. I april 2015 har vi gett 80 traumabehandlingar, utbildat 80 läkare, genomfört två terapeututbildningar och etablerat två forskningssamarbeten med Karolinska Institutet. Inget av detta hade varit möjligt utan alla underbara människor, företag och organisationer som hjälpt, stöttat och gett av tid och kunskap. Det handlar om jurister, ekonomer, forskare, terapeuter, programmerare, rådgivare, engagerade privatpersoner och sist men inte minst, vänner och anhöriga.

Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet för att ni hjälpt oss göra detta möjligt.

Team Wonsa


Vi utbildar läkare

För att nå vår vision om en värld utan sexuella övergrepp krävs kunskap. Massor av kunskap. Just nu utbildar vi därför läkare och annan vårdpersonal kring sexuella övergrepp, dess konsekvenser och hur man kan göra skillnad i det dagliga patientmötet och patientsamtalet – genom att våga prata om sexuella övergrepp och våld med patienter.

I ett första steg fokuserar vi på vårdcentraler. Dit kommer nästan alla människor som utsatts för sexuella övergrepp någon gång: för att det gör ont i kroppen, för att det är svårt att sova, för att det är svårt att koncentrera sig, på grund av panikångest, depression, trötthet eller andra saker som gör livet svårt.

Det är svårt att berätta om övergrepp. Och ställer ingen frågan så blir det ännu svårare.

I vår utbildning ”Att våga fråga” får läkare och terapeuter konkreta verktyg som gör det lättare att våga fråga om det svåra, och att ta emot de svar som kommer. Utbildningen bygger på kunskap från både vetenskapliga studier och på tips och råd från människor som utsatts för övergrepp och våld.

Prevalens, incidens, behandlingsalternativ, samsjuklighet, PTSD och dissociation är några av de ämnen som berörs under utbildningen. Vi delar också ut en lathund med tips på formuleringar som fungerar för barn och vuxna samt en förteckning över såväl kliniker som ideella organisationer som arbetar med målgruppen.

Vill du att vi ska komma till dina arbetsplats? Maila oss direkt här eller på info@wonsa.org.

 


Utbildning i Lifespan Integration

10-11 april 2015 genomförde Wonsa en andra vidareutbildning för grundutbildade terapeuter, i traumabehandlingsmetoden Lifespan Integration.  Metoden utvecklades av Peggy Pace (bilden ovan) i USA när hon arbetade med vuxna som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Peggy var hos Wonsa i Stockholm i november 2014, och certifierade då Sveriges tre första utbildare i Lifespan Integration; Kristina Pettersson, Bodil Lindström och Ismini Wikström. Vi är så glada över att ha dem som utbildare i Wonsa!

Lifespan Integrations fokus är integrering, både i tid och inom personen själv. En traumatisk händelse lagras ofta i minnet som en isolerad ö utan tidsmässig förankring i livslinjen. Patienten upplever ofta att händelsen känns väldigt nära, och strategier utvecklas ofta för att undvika att tänka på den, eller på att hantera att den ligger så nära. Genom att integrera händelsen i en kronologisk livslinje, så får hjärnan och kroppen hjälp att förstå att faran är över. Patienten kan landa i ett lugnt nu och börja tänka framåt igen. Tekniken går lätt att integrera i befintligt patientarbete redan efter den första utbildningen i Level 1. Möjlighet till handledning och träning finns att få genom Lifepsan Integrations förening i Sverige. Innan man börjar arbeta med komplext traumatiserade patienter så ska man genomföra också Level 2.

Kommande utbildningar 2015:  Level 1, 2-3 oktober 2015, Level 2, 14-15 november 2015

För mer information och anmälan till kommande utbildningar klicka här, eller maila oss på anmalan@wonsa.org.
Vill du veta mer om Lifespan Integration? Klicka här

Foto: Emilia B Jiménez


Hjälpande handdukar

Genom Wonsas samarbete med ett av Indiens tre största psykiatriska sjukhus, MHC, i Kerala, så kan vi erbjuda våra givare en handvävd träningshandduk eller kökshandduk som gåvobevis. Genom gåvobeviset stöttas både Wonsa och MHC, och en kunskapsöverföring kring frågor som rör sexuella övergrepp mellan Wonsa och MHC har kunnat påbörjas.

MHC har ett upptagningsområde på 30  miljoner människor. Många av MHC:s patienter hör till Wonsas målgrupp. Genom rehabiliteringsverksamheten går patienter  från att vara en börda för ofta fattiga familjer, till att bidra till familjeförsörjningen. Genom samarbetet med Wonsa så har rehabiliteringen kunnat utöka antalet vävstolar från två, till tre vävstolar.

I december 2015 planeras en utbildningskonferens, där Wonsa ska utbilda nyckelpersoner inom deras organisation om sexuella övergrepp och dess konsekvenser.

Med små steg förändrar vi världen.

Nedan ser du bilder från MHC:s invigning av den nya vävlokalen som man flyttade in i när en den tredje vävstolen kunde inhandlas tack vare samarbetet med Wonsa. Vill du hjälpa Wonsa att stödja MHC:s arbete genom att köpa handdukar? Kontakta oss på info@wonsa.org.

bild 3    bild 2

bild 1