Nu kan du skänka till Wonsa via Bigheart – utan att ta från din egen plånbok

Bigheart lanserades hösten 2018 och är en app där användarna skänker pengar till välgörenhet utan att ta från sin egen plånbok. Med appen installerad så visas annonser i telefonen och genom att se dessa samlar du pengar på ditt konto som sedan skänks till en organisation som du själv väljer.

 

bigheart i appen

Nu finns Wonsa med i Bighearts app! För att få fortsätta finnas med krävs det att vi har minst 50 givare i appen. Har vi det efter tre månader så får vi ligga kvar i appen på obestämd tid. Så ladda ner Bigheart och börja skänka till Wonsa – så kan vi fortsätta arbeta för en värld utan sexuella övergrepp.

 

Ladda ner appen här eller ange wonsa som inbjudningskod när du registrerar ditt konto, så kommer Wonsa vara förvald och du får en bonus på 20 kr som går till Wonsa.

 


Två nya workshops med Suzette Boon – i december och mars

Suzette Boon har arbetat i över 30 år med patienter som lider av psykisk ohälsa och har särskild erfarenhet kring dissociativa störningar. Vi på Wonsa brukar försöka anordna utbildning med Suzette ungefär 1 gång per år.

Observera att endast de som deltagit i den första workshopen i december 2019 kan delta i den andra i mars 2020!
 

suzette workshop 2019

Till biljettbokningen

 

Getting stuck in therapy with patients with a complex dissociative disorder: Treatment of “Difficult” Patients

Suzette Boon, Ph.D.

Every therapist has encountered a “difficult patient” who engenders feelings of guilt, rage, shame, humiliation, helplessness, and incompetency, and who seems to resist virtually any efforts toward progress. In the face of massive resistance, the therapist may retreat into destructive enmeshment or distancing with the patient.

The actual prognosis of a ”difficult” patient depends to some degree on the goodness of fit between patient and therapist, and on the skills and experience of the therapist, as well as on certain prognostic indicators that should be used to screen for appropriateness for outpatient psychotherapy and to plan a workable therapy.
The “difficult” patient can typically be understood as having extreme problems with four related issues: (1) dissociation; (2) chronic defenses against perceived relational threat (e.g., criticism, rejection, abandonment, or engulfment and control); (3) chronic defenses against inner experience (e.g., affects, cognitions, physical sensations, wishes, needs); and (4) difficulties in self regulation.

On top of these problems, there may be ongoing abuse which makes the therapy more complicated. Interventions are first directed to the therapist, who must learn to empathically understand the patient’s behavior, and act with reflection rather than with reaction. This reflective stance is a treatment strategy in itself for the patient and paves the way for further interventions.
Strategies for the therapist and patient will be discussed extensively.

Time: Demeber 12-13 from 08.30-17.00 both days.

Place: The event venue is not yet decided, but it will take place within Stockholm city center. We will inform you about the address later on.

Price: 5 000 SEK (+ service fee).

 

 

suzette workshop 2020

Till biljettbokningen

 

Treatment of traumatic memories, realization and integration.

Suzette Boon, Ph.D.

After a phase focusing on stabilization an symptoms reduction, in phase II the focus turns to working with memories of traumatic experiences. Effective work in this phase involves remembering, tolerating, processing, and integrating overwhelming past events.

In this workshop, several techniques to integrate traumatic memories will be discussed. First, we will discuss a checklist to evaluate if a patient is ready for phase II work. And if a patient is ready, where do you start? How do you plan and schedule the sessions? What is needed to maintain safety during this phase? How can patients contain their feelings if the work becomes too intense? How do we know that a memory is sufficiently integrated?
Special focus will be on the “guided synthesis technique” (Boon & van der Hart, 1995; Van der Hart, Nijenhuis& Steele, 2006; Steele, Boon & Van der Hart, 2018 ).

During all workshops I will include short video clips, demonstration of the techniques, and participants are also asked to bring cases so that they can participate in role plays and exercises.

 

Please notice that only those who have attended the first workshop in December 2019 can attend the second one in March 2020!

Time: March 20-21 at 08.30-17.00 both days.

Place: The event venue is not yet decided, but it will take place within Stockholm city center. We will inform you about the address later on.

Price: 5 000 SEK (+ service fee).

 

 

 


Gita Rajans debattartikel i Aftonbladet – vi får inte glömma att hjälpa de som utsatts

Wonsas Gita Rajan har skrivit en debattartikel i Aftonbladet med tanke på diskussionerna som förts efter dokumentären om Josefin Nilsson. Såklart är det viktigt att prata om förövare och straff, men i alla de diskussionerna tycks vi ha glömt att prata om de som utsatts för brottet och deras rätt till vård.

 

”Allt för ofta tycks just den utsattas lidande och skador vara för svåra för oss att se. Det är som att vi blir handlingsförlamade inför den ondska som skadorna förkroppsligar. Så handlingsförlamade att vi misslyckas med den uppgift som borde vara självklar för ett samhälle som tar så tydligt avstånd från dessa våldshandlingar: Att erbjuda den skadade hjälp och vård att läka sina skador.”

”En självklar mottagning för personer med komplex traumatisering fanns inte när Josefin Nilsson sökte vård, och det finns inte i dag heller. Tack vare stöd- och jourorganisationer kan vissa, men inte alla, få en tillflyktsort och ett visst stöd. Men inom den offentliga sjukvården saknas det specialistmottagningar för läkning av de psykiska skadorna.”

 

Läs hela debattartikeln

 


Svenska Hjältar – Wonsas Gita Rajan är nominerad till årets vårdhjälte

Gita Rajan, verksmhetschef och grundare av Wonsa är nominerad i kategorin Årets Vårdhjälte på Aftonbladets gala Svenska Hjältar.

 

Gita Rajan startade Wonsa för snart 5 år sen ur frustrationen över att inte veta vart hon skulle remittera sina patienter som skadats psykiskt efter sexuella övergrepp.

I nästan 5 år har hon slitit för att hjälpa de som utsatts.

 

Ur Aftonbladets artikel om Gita (läs hela inslaget här);

På mottagningen i Gamla stan i Stockholm arbetar hon och andra läkare på ideell basis eftersom kliniken inte är offentligt finansierad och de flesta patienter saknar ekonomisk möjlighet att betala privat.

– För att få ihop det ekonomiskt har jag bland annat kört jourläkarbil på nätterna, jobbat som hyrläkare och app-läkare, säger Gita Rajan.

”Hon är min uppdragsgivare”

På väggen på kliniken i Gamla stan i Stockholm hänger ett foto på Gita Rajan som 11-åring.

– Det här är min uppdragsgivare. Hon är tittar uppfodrande på mig och säger att nu är du vuxen, lös det här, säger Gita Rajan.

Drivkraften att hjälpa andra bottnar i egna erfarenheter. Som barn blev hon under flera år utsatt för sexuella övergrepp av en släkting. Hennes drivkraft i dag är att genom information och forskning se till att personer i liknande situation fångas upp och får evidensbaserad hjälp.

Ovanför Gita Rajans skrivbord på Wonsa hänger en bild på henne från när hon var 11 år. – Det här är min uppdragsgivare, säger Gita Rajan.
FOTO: MICKAN PALMQVIST

”Sjukt att behöva försvara rätten till vård”

Axel C Carlsson, docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet leder en forskningsgrupp som utvärderar vårdprogrammet Wonsa arbetar utifrån.

– De preliminära resultaten visar att vi kan få en kraftig minskning av symtom på post traumatiskt stressyndrom redan efter en behandling, skriver Axel C Carlsson.

Behandlingarna som Wonsa arbetar med är strukturerade och protokollbaserade, vilket gör dem enkla att sprida och utvärdera.

Flera hundra personer står i dag i kö för att få hjälp. Majoriteten har utsatts redan som barn, enligt Gita Rajan, och de flesta har upplevt att de inte fått hjälp inom den offentliga vården.

– Vi har en väntetid på ungefär två år för patienter med komplex traumatisering så i höstas tvingades vi stänga väntelistan. På patienternas efterfrågan har vi nu dock en kö till väntelistan, säger hon.

 
 
 

Suzan Gunillasdotter Collins har varit utsatt för grova övergrepp som barn och är idag patient på Wonsa. Hon är en av flera som nominerat Gita till Svenska Hjältar.

 

Ur Aftonbladets artikel om Suzan (läs hela inslaget här);

Fick hjärtflimmer och kramper

Hon beskriver det som att hon skickats runt i en ”vårdcirkus” där hon antingen haft för komplicerad problematik för att få hjälp eller inte bedömts tillräckligt sjuk. Under hela livet har Suzan Gunillasdotter Collins klarat av att jobba trots alla symtom. Men för fyra år sedan kom kraschen.

– Helt plötsligt fungerade ingenting längre. Jag blev sängliggande med hjärtflimmer, svimmade, fick kramper och alla möjliga fysiska symtom, säger hon.

På en psykiatrisk mottagning gjordes en utredning som visade att hon hade mycket kraftig PTSD efter övergreppen hon utsattes för som barn.

– När jag bad om vård för min komplexa PTSD sa de att de inte hade någon sådan på mottagningen. Så då bad jag att de skulle skicka en remiss till Wonsa. Det blev min räddning, säger Suzan Gunillasdotter Collins.

– För mig som hade en så komplex problematik efter övergreppen blev det en räddning att komma till Wonsa. När jag träffade Gita Rajan upplevde jag för första gången hopp om att jag faktiskt kunde bli frisk. Och då var jag 54 år. Det var första gången som någon inom sjukvården på riktigt såg mig och vad jag hade kämpat med hela livet, säger Suzan Gunillasdotter Collins.

Suzan Gunillasdotter Collins säger att vården på Wonsa räddade hennes liv.

FOTO: MICKAN PALMQVIST AFTONBLADET

Gita kämpar för oss som inte får hjälp

Suzan Gunillasdotter Collins är en av flera som nominerat läkaren Gita Rajan till Svenska hjältar.

– Gita är en hjälte för att hon ser oss som inte blir sedda, och kämpar för oss som inte får hjälp någon annanstans. Det är helt sjukt att vi inte erbjuds den här typen av specialiserad vård inom landstinget utan att Gita Rajan ska samordna den ideellt. Det jag kan säga är att Gita och terapeuterna på Wonsa räddade mitt liv.


Om kösituationen

Det här är en sammanfattning av det som sades på infomötet om kösituationen i fredags (22/2). Om du inte orkar läsa igenom allt så fokusera på det som står under ”Det här kan du göra just nu” och ”Det här händer på Wonsa just nu”.

 

Så här fungerar Wonsa ekonomiskt

När Wonsa startade hösten 2014 gjorde vi det för att vi såg att det fanns ett stort behov av en specialistklinik för sexuellt utsatta. Vi hade inte något uppdrag från regering eller landsting att göra detta. Trots det stora behov vi, kollegor från primärvård och psykiatri och samtliga stödorganisationer såg, insåg vi att det inte fanns några planer på ett sådant uppdrag inom en rimlig framtid.

Vår målsättning i dag liksom då, är att vårt arbete på sikt ska leda till att specialistkliniker för människor som har utsatts för sexuella övergrepp ska bli en självklarhet. Vi har kommit långt, och vi kommer inte att ge upp!

Till en början arbetade alla på Wonsa helt utan ersättning eller lön, och en privat givare betalade vår hyra. Med åren har vi fått olika typer av avtal med enskilda vårdgivare, framförallt med olika vårdcentraler, men inga varaktiga med något landsting. Avtalen förändras utifrån olika beslut och uttalanden från politiker och tjänstemän.

I december 2018 förändrades ett av våra avtal igen. I korthet berodde förändringen på att Stockholm valde att förtydliga sin ståndpunkt om att specialistvård för patientgruppen inte behövs, utan att våra patienter kan få vård genom samtliga vårdcentraler eller psykiatriska mottagningar i regionen.

Pengarna vi får från våra avtal i dag täcker ungefär 10% av våra kostnader. Resten får vi från donationer och sponsorer. Styrelsen och läkarna arbetar fortfarande helt volontärt, terapeuterna arbetar numera för en halv lön.

 

Det här kan du göra just nu

I höstas startades Patientföreningen Medusa, en ideell förening där några av Wonsas tidigare patienter har tagit på sig att föra patientgruppens talan. Nämligen att vården som finns idag inte är tillräcklig, att det behövs specialistkliniker och riktad forskning kring konsekvenserna av sexuella övergrepp. Om du håller med om detta bör du gå med i Medusa.

Den 8 mars kommer det hållas en demonstration för bättre vård för sexuellt utsatta, om du har ork att gå tycker vi att du ska göra det, för att stå upp för dig själv och dina rättigheter. Annars finns även en namninsamling att skriva under, för de som inte kan gå på demonstrationen. Till Facebookeventet.

 

Det här händer på Wonsa just nu

Under våren kommer vi att kalla alla som står i kö till behandling på Wonsa till ett läkarbesök (det gäller både dig som redan varit på läkarbesök och dig som inte varit det). Vi kommer att skriva en ny behandlingsplan och det finns möjlighet för dig som vill att få den remitterad till den vårdmottagning du tillhör.

Vi gör detta för att synliggöra er i vårdsystemet och för att öka era möjligheter till en vård som kan vara till nytta för er.  Oavsett om du vill att vi remitterar vidare din behandlingsplan eller inte så kommer du behålla din plats i kön till Wonsa.

 

På Wonsa kan vi fortfarande ta emot personer som utsatts för singelvåldtäkter till vår behandlingsstudie, läs mer här.

Vi kan även ta emot dig som har möjlighet att betala privat. Har du en anställning så kan du, om arbetsgivaren går med på det, göra bruttolöneavdrag för behandlingen hos oss. Då dras det av på din lön innan skattning.
Om du har ork finns också möjligheten att söka bidrag från fonder och stiftelser för din behandling. Du kan då skicka med behandlingsplanen i dina ansökningar.

 

Det finns hopp

Vi behöver ett systemskifte, där vård till sexuellt traumatiserade blir den självklara rättighet det är. Vi kommer inte ge upp, och tillsammans kan vi åstadkomma en varaktig förändring även om det tar tid! Den senaste regeringsförklaringen* visar att en början till förståelse för verkligheten för sexuellt utsatta finns i vårt samhälle.

Vi vet hur plågsamt det är att be om hjälp, och sedan istället för att få hjälp hamna i oändliga köer. Vi vill med denna information ingjuta hopp, och tydligt tala om att även om köerna just nu knappt rör på sig alls, så gör vi vad vi kan för att de ska kunna börja rulla på igen så snart som möjligt.

 

* Ur regeringsförklaringen: ”Preskriptionstiderna förlängs, och tas bort helt för sexualbrott mot barn. Fler mottagningar inrättas för sexualbrottsutsatta”.

 


Stiftelsen Makarna Schöns Fond – nu finns möjlighet att söka bidrag

Stiftelsen Makarna Schöns Fond har haft en väldigt specifik inriktning – nämligen familjer där minst en av försörjarna är häktad eller anhåller för brott. Stiftelsen har inte genererat någon större avkastning under en mängd år nu, och håller därför på att avvecklas. I och med detta finns möjlighet även för dem som inte passar in på den tidigare inriktningen att söka bidrag, till exempel om man varit utsatt för våld inom familjen och har det dåligt ställt ekonomiskt finns numera möjlighet att söka bidrag från stiftelsen.

 

Stiftelsen Makarna Schöns Fond

Klara Schön testamenterade 1944 en del av sin kvarlåtenskap att förvaltas av Polismästaren i Stockholm. Hennes önskan var att räntan skulle komma till användning i akuta situationer, i hem där den eller båda familjeförsörjarna sitter anhållna eller häktade för brott – eller som det står i testamentet.

 

”Chefen för kriminalpolisen kan i ömmande fall tillfälligt lindra nöden i hem, där ena eller båda familjeförsörjarna är anhållna eller häktade för brott, intill dess att allmänna fattigvården besluta om annat understöd”.

 

Kan tolkas enligt nedan:

”Chefen för kriminalpolisen kan i speciella fall ge ett bidrag för att tillfälligt lindra en besvärlig ekonomisk situation i hem, där ena eller båda familjeförsörjarna är anhållna eller häktade för brott, intill dess att socialtjänsten beslutar om annat understöd”.

 Förvaltning

Stiftelsen Makarna Schöns Fond förvaltas av en styrelse bestående av

–          Ordförande, Bitr. Polisregionchef Pia Sjunnegård Dahlbom

–          Ledamot, Chef Utredningsenheten, Jan Evensson

 

 

Stiftelserna administreras av kommissarie Ulf Pauli.
Vid behov av akut bidrag, kontakta Ulf Pauli genom nedan kontakytor.

Ulf Pauli
Kommissarie
Polismyndigheten, Region Stockholm
Regionkansliet, Sektionen för Analys och Beredning
Kansligrupp 1
010-5630891
0739-101000

Wonsa i Nyhetsmorgon – om uppropet för bättre vård

Igår kväll publicerades en debattartikel i SvD där 100 personer från olika stödorganisationer och kliniker skriver under på att vården för de som utsatts för sexuella övergrepp är bristfällig. Wonsas Gita Rajan är en av dem som är med och skriver under.

Stort tack till Föreningen Tillsammans som tog initiativ till uppropet, och till alla andra organisationer som skrivit under.

Läs debattartikeln här

 

Gita var också med i Nyhetsmorgon i TV4 idag och pratade om detta, tillsammans med Sofie Fermelin från Patientföreningen Medusa.

Här finns inslaget att se

 


Hjälp oss att hjälpa de utsatta

Skriv under så att vi kan fortsätta hjälpa de som utsatts för sexuella övergrepp;
https://www.skrivunder.com/offentlig_finansiering_at_wonsa_-_world_of_no_sexual_abus

 

Sedan #metoo-upproret under hösten 2017 har remisserna rasat in och vi har nu 2 års väntetid till behandling på mottagningen. På grund av detta har vi behövt införa ett patientstopp och vi vädjar nu till politikerna – offentligt finansierad traumabehandling behövs!

Den här filmen handlar inte om en specifik person utan är baserad på statistik över alla våra patienter. Statistiskt är det här den vanligaste uppväxten hos dem.

 

 

37% av våra patienter var under 5 år när det första övergreppet skedde. 28% var mellan 6 och 10 år.

Den genomsnittliga tiden för hur länge övergreppen pågått är 7,6 år.
Det har i genomsnitt gått 11,5 år innan man vågat berätta för någon över huvud taget.

De flesta lider av depression och posttraumatiskt stressyndrom.
Kroniska smärtsjukdomar, ätstörningar och missbruk är också vanligt.

30% av våra patienter har försökt ta livet av sig innan de fyllt 18 år, några gjorde sitt första försök i väldigt låg ålder, när man inte ens ska veta vad självmord är för något.

80% av våra patienter har sökt hjälp för sina symptom innan de sökte till Wonsa. 70% upplevde att de inte fick hjälp när de hade berättat vad de varit utsatta för.

 

Skriv under om du håller med om att det bör finnas offentlig behandling för de som utsatts för sexuellt våld, hjälp oss att hjälpa de utsatta!


Patientföreningen Medusa – för sexuellt utsatta

Nu finns en patientförening för de som varit sexuellt utsatta – Patientföreningen Medusa!

Föreningen kommer att bedriva lobbyverksamhet för att förbättra vården för de som utsatts för sexuella övergrepp, något som vi vet behövs, inte minst nu när vi på Wonsa tvingats till patientstopp.

Wonsas Gita Rajan, som är grundare och ledamot i Patientföreningen Medusa, kommer att vara med i Nyhetsmorgon i TV4 imorgon mellan 7.30-8.00 och prata om varför den behövs.

Är du över 15 år och har varit utsatt för sexuella övergrepp någon gång i livet kan du bli medlem och hjälpa till att påvisa vårdbehovet!
Om du inte har varit utsatt, men ändå vill visa att du stödjer verksamheten kan du bli stödmedlem.

Läs mer på patientforeningenmedusa.com


Ny mejl för att ställa sig i kö för behandling

Vi har på grund av bristande resurser över två års väntetid till behandling och vi kan tyvärr inte ta in nya patienter. Vi vet att det är nästan omöjligt att få specialiserad vård efter sexuella övergrepp, och vi tycker att det är fel. Vi uppmanar därför alla som behöver vård att fylla i länken (om du inte redan gjort det, fyll inte i flera gånger!)

Till formuläret
 

Om du trots de långa väntetiderna vill ställa dig i kö för behandling, så välkomnar vi dig att mejla vantelista@wonsa.org.
Vi kallar alla i turodning så fort vi kan ta in nya patienter. Vi kan inte göra individuella prioriteringar på väntelistan, utan din kötid börjar från det datum då du har skickat ditt mejl. Ibland får vi riktade medel för barn och unga.  Då prioriteras de, så skriv gärna om du eller den du köar för, är under 18 år.
Du kommer få ett autosvar med mer information – kolla skräppost om det inte dyker upp i inkorgen!
 

Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att svara på frågor om väntelistans kötider via mejl. Alla som mejlar till väntelistan får Wonsas informationsbrev som kommer några gånger per år. Information om kötider på väntelistan kommer också ges via hemsidan och sociala medier. Om du inte vill få Wonsas informationsbrev så avanmäl dig enligt den information som finns om avanmälan i varje informationsbrev. 

 
Team Wonsa