Bidrag för familjer där en försörjare är anhållen eller häktad för brott

Stiftelsen Makarna Schöns Fond

Klara Schön testamenterade 1944 en del av sin kvarlåtenskap att förvaltas av Polismästaren i Stockholm. Hennes önskan var att räntan skulle komma till användning i akuta situationer, i hem där den eller båda familjeförsörjarna sitter anhållna eller häktade för brott – eller som det står i testamentet.

 

”Chefen för kriminalpolisen kan i ömmande fall tillfälligt lindra nöden i hem, där ena eller båda familjeförsörjarna är anhållna eller häktade för brott, intill dess att allmänna fattigvården besluta om annat understöd”.

 

Kan tolkas enligt nedan: 

”Chefen för kriminalpolisen kan i speciella fall ge ett bidrag för att tillfälligt lindra en besvärlig ekonomisk situation i hem, där ena eller båda familjeförsörjarna är anhållna eller häktade för brott, intill dess att socialtjänsten beslutar om annat understöd”.

Förvaltning

Stiftelsen Makarna Schöns Fond förvaltas av en styrelse bestående av

–          Ordförande, Bitr. Polisregionchef Pia Sjunnegård Dahlbom

–          Ledamot, Chef Utredningsenheten, Jan Evensson

 

 

Stiftelserna administreras av kommissarie Ulf Pauli.
Vid behov av akut bidrag, kontakta Ulf Pauli genom nedan kontakytor.

Ulf Pauli
Kommissarie
Polismyndigheten, Region Stockholm
Regionkansliet, Sektionen för Analys och Beredning
Kansligrupp 1
010-5630891
0739-101000

Information om kösituationen

Sedan årsskiftet har vi tyvärr fått ännu mindre resurser till vårt förfogande. I korthet beror det på att Stockholms läns landsting bedömer att vår patientgrupp inte behöver särskilda specialistkliniker. Det gör att vi just nu har helt stopp för behandlingsstart när det gäller komplext traumatiserade patienter, såvida man inte kan betala privat.

Vi tycker deras bedömning och slutsats är felaktig. Vi kommer under våren erbjuda alla våra patienter som står på kö att komma på ett nytt läkarbesök, med syftet att skriva en behandlingsplan. Det kommer då även finnas möjlighet  för dig som vill att få den som en remiss till vårdcentral eller psykiatri inom SLSO, med kopia till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att ge dem en chans att erbjuda dig den behandling som bedöms lämplig för dig.

 

Fredagen den 22/2 kommer vi hålla två informationsmöten om  kösituationen och varför vi kallar er till nytt läkarbesök, ett kl 15.00-16.00 och ett kl 16.00-17.00.
Mötena kommer att hållas i Wonsas lokaler på Stortorget 3 i Gamla Stan, Stockholm.

Om du är intresserad av att komma på något av mötena ber vi dig att anmäla dig HÄR. Detta för att vi ska veta hur många som kommer, så att alla ryms i lokalerna.

 
Du som redan står i kö till Wonsa behöver inte göra något alls, utan vi kommer att kontakta dig under våren. Du som inte ännu står i vår kö men som önskar komma på ett bedömningsbesök till våra läkare, kan mejla till vantelista@wonsa.org, så bokar vi in dig till ett läkarbesök så snart det blir din tur.

 

Tycker du att vårdsituationen är ohållbar? Snart kommer det hållas en demonstration för bättre vård för sexuellt utsatta, som flera stödorganisationer gått ihop och initierat till. Till Facebookeventet


KLF bjuder in till läkarmöte

Kvinnliga läkares förening
Tid: 16.30
Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, Rum Ryggraden
Moderator: Susanne Bergenbrant Glas, KLF:s ordförande

 

Den första delen är öppen för media och allmänhet, efter pausen fortsätter mötet bakom stängda dörrar. 

 

Under senare år, och inte minst i kölvattnet av #metoo, har frågan om vårdbehov och vårdtillgång för personer utsatta för sexuella övergrepp diskuterats i olika forum. I debattartiklar och inslag på nationella nyhetssändningar beskriver framförallt representanter från stödverksamhet, jourer, psykologuppropet och idéburen sjukvård ett samhälle som fortfarande inte har erkänt sexuellt utsatta som en egen patientgrupp.

 

Vi efterlyser nu läkarnas röst i frågan – hur tycker du att utmaningarna och möjligheterna ser ut när det gäller vård till patienter med konsekvenser av sexuella övergrepp? Är de en egen patientgrupp? Behövs specialistvård för patientgruppen? Vad är din erfarenhet från ditt arbete inom din specialitet?

 

Anmälan sker till styrelsen@kvinnligalakare.se eller via länk https://goo.gl/forms/1V4fXWaCwt3jp0SV2

 

 

PROGRAM

 

  1. KLF:s ordförande välkomnar alla
  2. Kort medicinsk historik: Sexuella övergrepp, perspektiv och kunskapsutveckling, från slutet på 1800-talet fram till idag. Gita Rajan, verksamhetschef på Wonsa – World of No Sexual Abuse sam ledamot i KLF:s styrelse
  3. Patientens perspektiv: Kort nulägesrapport från Patientföreningen Medusa och från Rise, Sveriges äldsta stödförening för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

PAUS

  1. Samtal med experter och kollegor där vi delar erfarenheter kring utmaningar och möjligheter.
  2. Sammanfattning – hur ser beredskap, resurser och strukturer ut för att kunna ge patienter utsatta för sexuella övergrepp god vård ut?
  3. Avslut, KLF:s ordförande rundar av och eventuella nästa steg bestäms innan mötet avslutas.

 

 

 


Wonsa i Nyhetsmorgon – om uppropet för bättre vård

Igår kväll publicerades en debattartikel i SvD där 100 personer från olika stödorganisationer och kliniker skriver under på att vården för de som utsatts för sexuella övergrepp är bristfällig. Wonsas Gita Rajan är en av dem som är med och skriver under.

Stort tack till Föreningen Tillsammans som tog initiativ till uppropet, och till alla andra organisationer som skrivit under.

Läs debattartikeln här

 

Gita var också med i Nyhetsmorgon i TV4 idag och pratade om detta, tillsammans med Sofie Fermelin från Patientföreningen Medusa.

Här finns inslaget att se

 


Hjälp oss att hjälpa de utsatta

Skriv under så att vi kan fortsätta hjälpa de som utsatts för sexuella övergrepp;
https://www.skrivunder.com/offentlig_finansiering_at_wonsa_-_world_of_no_sexual_abus

 

Sedan #metoo-upproret under hösten 2017 har remisserna rasat in och vi har nu 2 års väntetid till behandling på mottagningen. På grund av detta har vi behövt införa ett patientstopp och vi vädjar nu till politikerna – offentligt finansierad traumabehandling behövs!

Den här filmen handlar inte om en specifik person utan är baserad på statistik över alla våra patienter. Statistiskt är det här den vanligaste uppväxten hos dem.

 

 

37% av våra patienter var under 5 år när det första övergreppet skedde. 28% var mellan 6 och 10 år.

Den genomsnittliga tiden för hur länge övergreppen pågått är 7,6 år.
Det har i genomsnitt gått 11,5 år innan man vågat berätta för någon över huvud taget.

De flesta lider av depression och posttraumatiskt stressyndrom.
Kroniska smärtsjukdomar, ätstörningar och missbruk är också vanligt.

30% av våra patienter har försökt ta livet av sig innan de fyllt 18 år, några gjorde sitt första försök i väldigt låg ålder, när man inte ens ska veta vad självmord är för något.

80% av våra patienter har sökt hjälp för sina symptom innan de sökte till Wonsa. 70% upplevde att de inte fick hjälp när de hade berättat vad de varit utsatta för.

 

Skriv under om du håller med om att det bör finnas offentlig behandling för de som utsatts för sexuellt våld, hjälp oss att hjälpa de utsatta!


Patientföreningen Medusa – för sexuellt utsatta

Nu finns en patientförening för de som varit sexuellt utsatta – Patientföreningen Medusa!

Föreningen kommer att bedriva lobbyverksamhet för att förbättra vården för de som utsatts för sexuella övergrepp, något som vi vet behövs, inte minst nu när vi på Wonsa tvingats till patientstopp.

Wonsas Gita Rajan, som är grundare och ledamot i Patientföreningen Medusa, kommer att vara med i Nyhetsmorgon i TV4 imorgon mellan 7.30-8.00 och prata om varför den behövs.

Är du över 15 år och har varit utsatt för sexuella övergrepp någon gång i livet kan du bli medlem och hjälpa till att påvisa vårdbehovet!
Om du inte har varit utsatt, men ändå vill visa att du stödjer verksamheten kan du bli stödmedlem.

Läs mer på patientforeningenmedusa.com


Ny mejl för att ställa sig i kö för behandling

Vi har på grund av bristande resurser över två års väntetid till behandling och vi kan tyvärr inte ta in nya patienter. Vi vet att det är nästan omöjligt att få specialiserad vård efter sexuella övergrepp, och vi tycker att det är fel. Vi uppmanar därför alla som behöver vård att fylla i länken (om du inte redan gjort det, fyll inte i flera gånger!)

Till formuläret
 

Om du trots de långa väntetiderna vill ställa dig i kö för behandling, så välkomnar vi dig att mejla vantelista@wonsa.org.
Vi kallar alla i turodning så fort vi kan ta in nya patienter. Vi kan inte göra individuella prioriteringar på väntelistan, utan din kötid börjar från det datum då du har skickat ditt mejl. Ibland får vi riktade medel för barn och unga.  Då prioriteras de, så skriv gärna om du eller den du köar för, är under 18 år.
Du kommer få ett autosvar med mer information – kolla skräppost om det inte dyker upp i inkorgen!
 

Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att svara på frågor om väntelistans kötider via mejl. Alla som mejlar till väntelistan får Wonsas informationsbrev som kommer några gånger per år. Information om kötider på väntelistan kommer också ges via hemsidan och sociala medier. Om du inte vill få Wonsas informationsbrev så avanmäl dig enligt den information som finns om avanmälan i varje informationsbrev. 

 
Team Wonsa


Patientstopp – fyll i formuläret för att visa behovet av behandling

För närvarande har vi 2 års väntetid till behandling på mottagningen och remisserna blir bara fler. Vi måste tyvärr införa ett patientstopp, för vi kan inte ta emot alla nya patienter.
Vi har tagit fram ett formulär som du som behöver vård kan fylla i, mer om det och länk till formuläret finns längst ned.

Vi har ett nyhetsbrev som inte är så officiellt ännu, möjlighet att anmäla sig till det kommer dyka upp på hemsidan. Där kommer man få info om mottagningen, patientutbildningar och föreläsningar för patienter och anhöriga, psykoeduation mm.
Vet du med dig redan nu att du vill ha nyhetsbrevet kan du maila till sofie@wonsa.org, skriv ”Anmälan nyhetsbrev” i ämnesraden, så hamnar du i vår maillista!

 

Behandlingsstudien fortsätter som innan, så det är bara dit vi kan ta in nya patienter. Läs om behandlingsstudien.

 

 

Vi vet att det är svårt att hitta landstingsfinansierad specialistvård för psykologiska konsekvenser efter sexuella övergrepp – det vi kallar för SEVISS – Sexual Violence Survivor Syndrome. För att hjälpa oss att påvisa behovet av landstingsfinansierad sjukvård för patientgruppen ber vi dig som behöver hjälp att följa länken och fylla i frågorna i formuläret.

Till formuläret

 


Wonsa samarbetar med Handelsavdelningen Bohus

Handelsavdelningen Bohus säljer kontorsmaterial till svenskt näringsliv och ger en del av omsättningen i bidrag till ideella organisationer. Vi har inlett ett samarbete med dem och under utvalda kampanjperioder kommer de att sälja kontorsprodukter till förmån för Wonsa. Vi är så tacksamma för detta!

Den första kampanjperioden för Wonsa kommer att vara 8/8-24/8.

 

”Handelsavdelningen Bohus AB är ett väl etablerat företag och vi har vårt kontor i Uddevalla. Vi har specialiserat oss på försäljning av kontorsmaterial till svenskt näringsliv och all vår försäljning ger bidrag till ideella organisationer. Vi stödjer idag fem organisationer som vi har långsiktiga samarbeten med och vi hjälper till med att sprida information om deras viktiga verksamhet, till företag runt om i landet.”

Kontakta Handelsavdelningen Bohus om ni är intresserade!


Information om remisshanteringen

Meddelande till inremitterande vårdgivare:

På grund av sjukdom ligger vi tyvärr lite efter med remissbekräftelser just nu.
Vi arbetar på att vara i kapp med remisshanteringen igen under september månad!