Gita Rajan i intervju i Läkartidningen – vi har bestämt att inte säga nej till någon som söker hjälp

Wonsas verksamhetschef Gita Rajan är med i Läkartidningen och pratar om varför vi finns – hur stort behovet av hjälp är och att vi inte nekar någon behandling, det får bli långa köer istället. För de som söker behöver vård.

”Det var frustrerande för mig och mina kolleger inom primärvården att inte ha någonstans att skicka patienter som hade skadats psykiskt av sexuella övergrepp, särskilt de personer som hade utsatts för övergreppen under längre tid. Jag hade sedan tidigare varit engagerad i Rise, en ideell förening som tog emot kvinnor som hade utsatts som barn, eftersom jag själv blev utsatt för övergrepp under en tid när jag var liten, och där såg vi samma sak: patienterna upplevde inte att de hade någonstans att ta vägen inom vården. Så man kan säga att insikten om de stora behoven skapade mitt engagemang.”

Läs hela intervjun i Läkartidningen.


Sanningen om porr och sexuellt våld

Sanningen är att 88% av all porr innehåller fysiskt våld utfört av en person mot en annan, oftast av en man mot en kvinna. Det besvaras i 95% av fallen med njutning eller så besvaras det inte alls.
Porren gör kvinnor till objekt och studier visar att titta på förnedrande porr gör att man får mindre empati för kvinnliga våldtäktsoffer.
Vi vet också att barn allt längre ner i åldrarna ser porr.

Dr John Foubert driver One in Four, en Amerikansk organisation som arbetar för att motverka våldtäkter genom forskning. Han har tagit fram över 50 studier som visar att det finns ett samband mellan porr och sexuellt våld.

Läs mer om Truth About Porn.


Samtycke är inte svårare än te

Den här videon förklarar samtycke på ett så himla bra och enkelt sätt. Det är faktiskt inte krångligare vid sex än till exempel när du ska göra en kopp te åt någon.

Tvinga aldrig någon att dricka te och häll inte te i en medvetslös person!

 

 


Nu finns mer information om vår forskning uppe

Nu finns mer information om vår forskningsgrupp och våra studier uppe under Forskning.

 

axel c carlsson

Forskningsgruppen leds av Axel C Carlsson, docent i epidemiologi på Karolinska Institutet.

”Den forskningen vi bedriver tillsammans med Wonsa kommer på sikt att bidra till att lyfta fram och belysa sambandet mellan svåra livshändelser och hälsa, tillnytta både för drabbade och för professionella som möter dessa personer i primärvården.

Traumatiserade personer finns inom alla typer av vård och det är sannolikt ett underskattat och stort problem att patienter med trauman går länge med exempelvis sömnsvårigheter, depression, smärta och andra typer av symtomdiagnoser utan att få sin problematik identifierad som traumarelaterad. Genom att kunna identifiera traumatiserade personer och genom att kunna erbjuda dem effektiv behandling kan vi bidra till både minskat lidande och samhällsekonomiska förbättringar.

I vår första behandlingsstudie på patienter som utsatts för en våldtäkt visar de preliminära resultaten att vi kan få en kraftig minskning av symtom på PTSD redan efter en behandling. Resultaten från den randomiserade behandlingsstudien förväntas vara generaliserbara för andra singeltrauman, men det behöver bekräftas genom reproduktion av studien men med andra singeltrauman. Vad gäller den kvalitativa semistrukturerade intervjustudien som görs på deltagare från behandlingsstudien, så förväntas dessa svar vara framförallt hypotesgenererande, men också ge svar på tänkbara mekanismer bakom den kraftfulla effekten vi ser efter bara en terapisession.

Genom spridning av resultat i vetenskaplig tidskrift, samt genom klinikens utbildningsverksamhet och samarbete med primärvården, så finns det goda möjligheter till spridning och implementering av ny kunskap, vilket skulle kunna få stor påverkan för såväl primärvård som psykiatri.”

Axel C Carlsson
Docent i epidemiologi, apotekare, KI, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
Om Axel på KI.

Caroline Wachtler

Med. Dr, specialist i allmänmedicin, biträdande lektor på Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, KI.
Om Caroline på Researchgate.

Per Wändell
Senior professor i allmänmedicin, specialist i allmänmedicin, KI, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
Om Per på KI.

Marian Papp
Med. Dr, yogaforskare/kursansvarig ”Yogaträning som kompletterande behandling”, Sektionen för fysioterapi samt sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, KI.
Om Marian på KI.

Carl Göran Svedin
Professor emeritus, forskningsledare, Barnafrid, IKE, Linköpings universitet, Professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri, forskningsledare, Barnafrid, IKE, Linköpings universitet. Expert och bihandledare till Gita Rajan.
Om Carl på Researchgate och LIU.

Björn Philips
Docent i klinisk psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, psykoterapiforskare med erfarenhet av randomiserade kontrollerade prövningar.
Om Björn på SU.

Lars Wahlström
Med dr, Karolinska Institutet, CPF, överläkare psykiatri Stockholms läns sjukvårdsområde, VO Psykiatri.
Om Lars på KI.

Gita Rajan
Doktorand, specialist i allmänmedicin, Karolinska Institutet, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, verksamhetschef Wonsa.

Emma Hanfot
Forskningsassistent, ST läkare i allmänmedicin.

Laurynas Urbelis
Forskningsassistent, läkarstudent, Karolinska Institutet.

 

 

Pågående och färdiga studier

artiklar och studier


Wonsa på NowWhat hackathon i Stockholm den 15-17 juni

Den 15-17 juni i Stockholm deltar Wonsa i NowWhat hackathon som en av flera experter som aktivt arbetar mot sexuella övergrepp, för att tillsammans med experter inom ny teknologi skapa lösningar för steg mot en värld utan sexuella övergrepp.

Såhär skriver de själva om det:

#MeToo uppmärksammade ett allvarligt samhällsproblem.
#NowWhat vill skapa förändring.

Under hösten 2017 vittnade tiotusentals kvinnor i Sverige om sina upplevelser kopplade till sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Ur frustrationen och viljan att förändra föddes rörelsen #NowWhat.

Första eventet var en kreativ workshop i Göteborg. Med vårt nästa event, ett hackathon i Stockholm, adderar vi teknisk kompetens samt experter inom olika områden, för att kunna skapa konkreta lösningar som gör skillnad.

 

Läs mer på nowwhathacks.com


Healing yoga på Altromondoyoga

Wonsa har startat ett samarbete med Altromondoyoga för att kunna erbjuda yoga som redskap till läkning.
Jennie Liljefors och Michaela Forni från Altromondoyoga står bakom initiativet ”Healing Hearts morning” där målet är att sprida budskapet om att det går att läka, att inge hopp och att vi måste bryta tystnaden.
De kommer också att samla in pengar till Wonsa. Stort tack Altromondoyoga!

Den 20/4 kl. 08.00 kommer den första Healing Heart morning att hållas.

 

Så här skriver Altromondo själva om Healing yoga:

”Healing yoga är en yogaform med terapeutisk inriktning för bearbetning av trauma, PTSD, stress och utbrändhet framtagen av Jennie Liljefors. Hon har baserat formen på sin egen erfarenhet om läkning efter ett sexuellt trauma i unga år, som hon även skrivit en bok om ”Healing yoga – Den läkande kraften” (se nedan) samt hennes gedigna studie i yoga där bland en evidensbaserad yogametod mot trauma och PTSD (TCTSY, utvecklad vid Trauma Center i Brookline, Massachusetts 2013). Om vi känner oss trötta, utmattade, stressade eller lider av posttraumatisk stress, sorg, depression, infertilitet, pms, klimakteriebesvär eller annan fysisk el psykisk ohälsa är denna klass ett fantastiskt redskap som hjälp till återhämtning och läkning.

Att hela ett trauma med hjälp av yoga är kraftfullt, det är en hjältemodig resa där man kan göra en stor del av arbetet på egen hand, men det kräver tålamod. Genom att göra yoga i en säker omgivning kan man försonas med sig själv. Låt yogan bli en ny vana, det är stärkande för jaget då vi övar oss på att bli mer handlingskraftiga.”

 

Läs mer på altromondoyoga.com


Wonsas Gita Rajan i debatt om metoo hos Svenska Läkaresällskapet

Ikväll klockan 18-19.30 har Svenska Läkaresällskapet tisdagsdebatt kopplat till metoo och jämställdhet.
Arrangör är Kvinnliga Läkares Förening.

Wonsas Gita Rajan kommer vara med och prata 18.45-19.30.

Debatten sänds live via SLS youtubekanal och kommer även finnas kvar så att den kan ses i efterhand.

 

Jämställdhet, en fråga om medicin, politik och mänskliga rättigheter – från Karolina Widerström till metoo.

Programmet kommer inledas med olika kvinnliga vittnesmål, därefter historik och utblick på hur det ser ut för kvinnliga läkare och patienter i världen och i Sverige. Mot slutet kommer det att fokuseras på våld mot kvinnor.

Medverkande: Gita Rajan, medicinskt ansvarig och verksamhetschef, klinik & forskning, Wonsa World of no sexual abuse och Elizabeth Lichtenstein, internationell sekreterare i Kvinnliga Läkares förening.

 

Läs mer om eventet på SLS hemsida


Spetsutbildning med Suzette Boon oktober och november 2018

6-7 oktober och 8-9 november genomför Wonsa en spetsutbildning med Suzette Boon för verksamhetsansvariga, läkare, psykologer och terapeuter som arbetar med komplext traumatiserade patienter. Bedömning, diagnos och behandling av CPTSD, dissociativa störningar och DID.
 
Pris 10 000 SEK ex moms för båda tillfällena. 6000 SEK ex moms för deltagande i ett av tillfällena.
Utbildningen kommer äga rum i Stockholm. Mer information om plats och program kommer.
 
Föranmälan görs till info@wonsa.org. Antalet platser är begränsat.
 


 
Suzette Boon about Workshop 1 – Is this a dissociative disorder?
 
Do you work with survivors of chronic trauma? Are you sometimes confused whether they have a dissociative disorder or Complex PTSD? And what do we actually mean when we talk about dissociation? What are dissociative parts and how are they different from borderline modes or egostates? This two day workshop will hopefully answer many of your questions!
 
Suzette Boon about Workshop 2 – After the Diagnosis, what next?
 
What do you actually need to stabilize in order to make a decision to start trauma work and how do you do that? How do you get a working alliance with aggressive and persecutory parts of the person? What are major pitfalls in the treatment process? How do you decide whether a patient is stable enough to start trauma work? And if you start trauma work, where do you start? How do you prevent decompensation or more serious dissociation or dysregulation?
And, finally how do you help lower functioning patients who do not have the strength or therapeutic potential/opportunity to do trauma work?
Day one has a focus on stabilization techniques and day two on the treatment of traumatic memories.

Publications (selection relevant to current workshop) 

Boon, S & Draijer, N.  (1991). Diagnosing Dissociative Disorders in the Netherlands. A pilot study  with the  Structured Clinical Interview for DSM-III-R dissociative Disorders. American  Journal of Psychiatry,  148, 458- 462.

Boon,  S. & Draijer, N. (1993a). Multiple Personality Dis­order in The Nether­lands. A clinical investigation of 71 patients”, American Journal of Psychiatry, 150 (1993a) 3: 489-494; 

Boon,  S. & Draijer, N.  (1993b). Multiple Personality Disorder in the Nether­lands(Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1993b); 

Boon, S. &  Draijer, N.  The Differentiation of Patients with MPD or DDNOS from  patients with a cluster B Personality Disorder”, DISSOCIATION,  6, 2/3, 126-13 

Boon, S & Draijer, N. (1995) . Screening en diagnostiek van dissociatieve stoornissen. Lisse/Amsterdam Swets & Zeitlinger

Draijer, N & Boon, S.  (1999).  The Imitation of Dissociative Identity Disorder. Patients at risk; therapists at risk. The Journal of  Psychiatry and Law, 27, fall-winter.


Internationella kvinnodagen

Idag är det internationella kvinnodagen.

Vi vet att män också utsätts, men de flesta som utsätts för sexuellt våld är kvinnor och flickor.
Så länge det är så kan internationella kvinnodagen inte vara något att fira, utan en dag då vi påminner om hur det ligger till.

93% av de som utsätts för våldtäkt i Sverige är kvinnor.
63% av dem är under 14 år när de utsätts.

Våldtäkt inom äktenskapet blev olagligt i Sverige 1965.
I en del länder är det fortfarande lagligt, men i de flesta länder är våldtäkt faktiskt olagligt, även om det inte finns någon specifik lag om våldtäkt inom äktenskapet. Klicka på bilden av världskartan för mer info.

Så här skriver FN:
“It is estimated that 35 per cent of women worldwide have experienced either physical and/or sexual intimate partner violence or sexual violence by a non-partner at some point in their lives. However, some national studies show that up to 70 per cent of women have experienced physical and/or sexual violence from an intimate partner in their lifetime.”

Läs mer från UN Women här.

Vi önskar er alla en kärleksfull och våldsfri dag.


Wonsa på Rise-dagen

Den 30:e november förra året var Wonsas Gita Rajan med och talade på Rise-dagen. Det är en dag som stödorganisationen Rise anordnar för de som varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.
Nu finns klippet att se på UR Play, titta här!

Gita pratar om sexuella övergrepp både på individnivå och på samhällsnivå – hur det är att ha varit utsatt, hur många som utsätts och hur svårt det är att få hjälp.

Vi vill också tipsa om ”Vikten av ett utvecklat bemötande”, ett panelsamtal mellan Lotta Iacobaeus (gynekolog och förlossningsläkare), Eva Wolf (docent och övertandläkare) och Kristin Eidhagen (idrotts- och hälsopedagog och kbt-terapeut). De tar upp brister och utvecklingsmöjligheter inom vården för den här patientgruppen.

Men alla föreläsningarna är faktiskt värda att lyssna på, så ta er tid att göra det!

Stort tack till Rise för att ni anordnar Rise-dagen, en dag tillägnad de som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen!
Som Hermine säger i inledningen, man är så fruktansvärt ensam i det, men tack vare er behöver man inte vara ensam längre.