Knowit samarbetar med Wonsa!

Tack underbara Knowit för att ni hjälper oss att göra världen till en bättre plats!

Wonsa växer fort och Knowit går, med start hösten 2016, in och donerar 500 arbetstimmar för att hjälpa oss att skapa en professionell infrastruktur. Det gör att vi kan kvalitetssäkra våra administrativa system, höja effektiviteten på kliniken och forskningen. Men också göra information mer lättillgänglig för våra medarbetare och volontärer i intranätet.

Tack snälla ni!

www.knowit.se


Wonsa har beviljats 90-konto

Insamlingsstiftelsen Wonsa har i dagarna beviljats 90-konto och det är vi så glada för!

Vårt nya 90-konto är postgiro: 90 04 82-1

All Wonsas insamling sker nu under översyn av Svensk Insamlingskontroll.


Trasdockans Dag 22/8 2015

Trasdockans Dag är en årlig manifestation för att uppmärksamma alla de barn som utsätts för övergrepp i Sverige och arrangeras av Atsub i samarbete med Rsci och Tyfri mc. Wonsa är såklart på plats med ett eget bord.

Kungsträdgården, Klockan 16.30-21.00 Musik, tal och politikerfrågor från scenen.

Läs mer om evenemanget på FB: https://www.facebook.com/events/836742773070521/


Invigningsmingel!

Måndagen den 20 april kom friends & family till våra vackra nya lokaler och minglade och firade! Det var härligt att se så många kloka, fina och engagerade människor på en och samma plats. Tack för att ni kom, det betydde mycket för oss på TeamWonsa. Ett extra stort tack till Johan Lindqvist som trollade fram alla underbara snittar!


Tack för att ni gjort det möjligt!

Insamlingsstiftelsen Wonsa och aktiebolaget Wonsa registrerades i november 2014. I april 2015 har vi gett 80 traumabehandlingar, utbildat 80 läkare, genomfört två terapeututbildningar och etablerat två forskningssamarbeten med Karolinska Institutet. Inget av detta hade varit möjligt utan alla underbara människor, företag och organisationer som hjälpt, stöttat och gett av tid och kunskap. Det handlar om jurister, ekonomer, forskare, terapeuter, programmerare, rådgivare, engagerade privatpersoner och sist men inte minst, vänner och anhöriga.

Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet för att ni hjälpt oss göra detta möjligt.

Team Wonsa


Vi utbildar läkare

För att nå vår vision om en värld utan sexuella övergrepp krävs kunskap. Massor av kunskap. Just nu utbildar vi därför läkare och annan vårdpersonal kring sexuella övergrepp, dess konsekvenser och hur man kan göra skillnad i det dagliga patientmötet och patientsamtalet – genom att våga prata om sexuella övergrepp och våld med patienter.

I ett första steg fokuserar vi på vårdcentraler. Dit kommer nästan alla människor som utsatts för sexuella övergrepp någon gång: för att det gör ont i kroppen, för att det är svårt att sova, för att det är svårt att koncentrera sig, på grund av panikångest, depression, trötthet eller andra saker som gör livet svårt.

Det är svårt att berätta om övergrepp. Och ställer ingen frågan så blir det ännu svårare.

I vår utbildning ”Att våga fråga” får läkare och terapeuter konkreta verktyg som gör det lättare att våga fråga om det svåra, och att ta emot de svar som kommer. Utbildningen bygger på kunskap från både vetenskapliga studier och på tips och råd från människor som utsatts för övergrepp och våld.

Prevalens, incidens, behandlingsalternativ, samsjuklighet, PTSD och dissociation är några av de ämnen som berörs under utbildningen. Vi delar också ut en lathund med tips på formuleringar som fungerar för barn och vuxna samt en förteckning över såväl kliniker som ideella organisationer som arbetar med målgruppen.

Vill du att vi ska komma till dina arbetsplats? Maila oss direkt här eller på info@wonsa.org.