För utsatta

Du är inte ensam. Det var inte ditt fel.

Varje år anmäls runt 17 000 sexualbrott i Sverige. Långt ifrån alla anmäler vad som händer och siffror från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) tyder på att minst 100 våldtäkter genomförs varje dag – i Sverige. Trots det är det ofta så svårt att prata om att ha varit utsatt att det kan vara lätt att tro att du är helt ensam. Det är du inte. Att träffa andra som varit utsatta brukar vara en viktig och stärkande del i att läka. I det mötet blir sanningen uppenbar: Du är inte ensam, och det var inte ditt fel. Om du vill få kontakt med andra som utsatts för sexuella övergrepp, kontakta oss gärna.

Vanliga symtom

Att ha varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen eller i vuxen ålder påverkar livet på olika sätt. Många behöver psykologisk behandling för att komma vidare. Ibland behövs bara enstaka stödsamtal och ibland krävs flera år av olika typer av behandlingsmetoder för att läka alla sår.

Hur just du påverkas går inte att förutse. Det beror på hur gammal du är när det händer, hur många gånger det händer, vem eller vilka som utsätter dig, om det är skrämmande eller inte, och hur du har det för övrigt i livet.

När du utsatts för sexuella övergrepp så har dina gränser alltid kränkts. Ofta är den som utsatte dig någon som du litat på. Då har du också blivit utsatt för ett tillitsbrott. Ibland har det varit skräckfyllt eller förenat med livsfara. Ibland får man fysiska skador och ärr. Ibland syns ingenting. Ibland har någon sett och hjälpt och ibland har någon sett utan att hjälpa. Omständigheterna skiftar lika många gånger som antalet fall.

Men vissa saker känner eller upplever nästan alla någon gång. Erfarenhet av att inte kunna lita på att de egna gränserna respekteras, eller att människor du litat på har svikit dig kan skapa otrygghet, sorg och ilska, eller en förlamande vanmakt. Det är också vanligt att istället för att tycka att den som utsatte dig borde skämmas och är äcklig, så skäms du själv och känner dig äcklig och kanske delvis skyldig för det som har hänt. Den känslan brukar göra att det blir ännu svårare att berätta om det som har hänt. Men att berätta brukar göra att känslan minskar och att skammen hamnar där den hör hemma: hos den eller de som utsatte dig. För det är aldrig ditt fel om du utsätts för sexuella övergrepp eller våld.

Upplevelsen av övergrepp sitter också ofta kvar i kroppen – tankar, känslor, beröring eller olika typer av rörelser kan väcka obehag och svåra känslor. Om händelsen varit skrämmande lagras ofta minnet på ett sätt i kroppen och i hjärnan som gör att det känns som om händelsen hela tiden ligger jättenära, eller händer igen och igen. Bilder och känslor kan dyka upp i minnen, eller helt plötsligt när som helst, utan att du förstår varför. Det här kallas för PTSD – post traumatiskt stressyndrom. Det finns bra behandlingsmetoder mot PTSD.

Ibland kan händelserna vara så smärtsamma att man skyddar sig själv genom att inte låtsas om det som hänt, eller genom att stänga av känslor eller minnen på olika sätt. Det här kallas för att dissociera, och det är ett vanligt och effektivt försvar när man är liten och utsätts för saker som man egentligen inte står ut med. Det här försvaret kan ge olika typer av skador. Vissa utvecklar ett tillstånd som kallas för DID. Det finns behandling för det också.

Det är vanligt med kroniska smärtor i kroppen efter sexuella övergrepp. Det är också vanligt att bli nedstämd och få ångest. Många som utsatts kan bli deprimerade, vara väldigt trötta och ha sömnproblem och koncentrationsstörningar.

Ibland kan man också ha fått skador i muskler runt anus, eller ont efter frakturer. Det är viktigt att du berättar för någon om de symtom som du har, så att du kan få rätt hjälp.

Det går att må bra igen

Det är svårt att berätta och be om hjälp. Men när du väl bestämt dig finns alla möjligheter för dig att må bra igen. Många som lyckas komma till ro med sina upplevelser hittar en stor inre styrka och en tydlig mening med livet. Wonsa stödjer dig att hitta dit. Vi erbjuder psykologisk traumabehandling, läkarmottagning, information och stöd för dig som blivit utsatt för sexuella övergrepp och våld.

Foto: Katrina Lindqvist

Hjälp du kan få

På traumamottagningen kan du boka tid hos erfarna terapeuter som använder metoder som läker på ett varsamt sätt. Alla våra terapeuter är vana vid att arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Utöver en grundläggande terapeututbildning, har de också vidareutbildning inom en eller flera av de traumabehandlingstekniker som Wonsa använder.

Genom stabilisering och fokuserade traumabehandlingar  får du hjälp att integrera svåra livshändelser och landa här och nu, utan rädsla för det som har hänt. Det blir tydligare för dig att då var då och nu är nu.

 

På läkarmottagningen kan du träffa en specialist i allmänmedicin med särskild kompetens kring sexuella övergrepp. Våra specialister vet att det är vanligt med kroniska smärtor i kroppen efter sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Det är också vanligt att bli nedstämd och få ångest. Många som utsatts kan bli deprimerade, vara väldigt trötta och ha sömnproblem och koncentrationsstörningar. Ibland kan man också ha fått skador i muskler runt anus, eller ont efter frakturer. Våra specialister kan hjälpa dig att bedöma och förstå dina symtom. Du kan också få hjälp med medicinska frågor och med frågor som rör intyg och utlåtanden. Du behöver ingen remiss för att komma till läkarmottagningen. Alla läkarbesök hos Wonsa kostar 200 kronor. Vill du kontakta läkarmottagningen kan du maila oss här.

Just nu kan du också delta i vår behandlingsstudie om du är över 15 år och varit utsatt för våldtäkt eller liknande sexuellt övergrepp under de senaste 5 åren. Läs gärna mer om studien här. Om du vill veta mer om studien kan du också maila oss på studie@wonsa.org.

Att träffa andra som varit med om liknande saker brukar skapa gemenskap och styrka. Genom de organisationer vi samarbetar med kan du träffa andra utsatta, gå i stödgrupper och få hjälp att hitta rättslig rådgivning. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt. Både utsatta och anhöriga är välkomna. Läs mer om att gå i stödgrupp och träffa andra som utsatts för sexuella övergrepp här.

Om du nyligen har blivit våldtagen rekommenderar vi att du först går till en akutmottagning där du bor. Där dokumenteras och behandlas skador. Bevis kan säkras och du får hjälp med provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar. Om du har utsatts för sexuella övergrepp eller våld har du utsatts för ett brott. Dokumentationen är viktig för en eventuell polisanmälan, nu eller i framtiden. Du behöver inte boka tid för att komma till akutmottagningen, utan du kan komma dit när som helst under dygnet.

För dig som bor i Stockholm rekommenderar vi att du går till Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna, där kan du som blivit våldtagen under de senaste 4 veckorna få hjälp.

Bor du i norra Sverige finns ASTA-mottagningen på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Dit kan du som blivit utsatt för sexuellt våld eller våld i partnerrelation komma. Wonsa har ett samarbete med ASTA-teamet.

 

Om du lever i en situation där sexuella övergrepp eller våld pågår, är det viktigt att du får stöd och hjälp att komma ur situationen innan du börjar behandla de trauman du varit med om. För stöd och hjälp med att komma ur en situation där brott pågår, kontakta någon av de erfarna jourverksamheter som finns över hela landet.

Unizon Tjej- & kvinnojourer
Roks Tjej- & kvinnojourer
Manscentrum

Wonsa_Terapirum_972x355

Psykologisk traumamottagning

Vi vill erbjuda våra patienter de bästa behandlingarna som finns. Med bästa menar vi att de gör att du mår bättre så snabbt som möjligt, och att biverkningarna är så små som möjligt. Alla är olika, så det är bra att ha olika metoder och verktyg att kunna välja mellan. Tillsammans med din terapeut och läkare, kommer ni gemensamt fram till en behandlingsplan för dig.

Ofta räcker det inte med att prata. Wonsa använder därför traumabehandlingar där samtal kompletteras med tekniker som hjälper hjärnan och kroppen att direkt förstå att du är i trygghet nu. Vanligen tar en traumabehandling cirka 90 minuter.

För komplex traumatisering och dissociativa skador så finns det idag ingen vetenskaplig evidens för att en särskild behandlingsmetod eller ett särskilt verktyg är tillräckligt.  Då behövs ofta flera olika insatser. Tillsammans med Karolinska Institutet utvärderar och bedriver vi forskning på Wonsas klinik. På så sätt stödjer vi utvecklingen av nya metoder.

Alla våra terapeuter har tystnadsplikt.

 

Att behandla psykologiska trauman

Traumabehandling består ofta av tre olika delar: stabilisering, bearbetning och integrering. I den stabiliserande fasen är det viktigt med information och kunskap, så att man förstår vad det är som händer och varför. Man jobbar också på att öka förmågan att kunna slappna av och hantera minnen från det som har hänt. Vid bearbetningen fokuserar man på de traumatiska händelserna, och vid integreringsfasen så kommer ofta tankar och av sorg över det som har hänt, och en nyorientering i livet – hur ska jag leva mitt liv nu när jag kan och vill gå vidare?

Ofta behöver man involvera både kroppen och hjärnan i behandlingen. Vår erfarenhet är att man också behöver ta in själen och de existensiella frågorna för att kunna läka.

Vad finns det för metoder?

I Sverige rekommenderar man att man ska använda sig av metoder som inkluderar exponering. Det kan till exempel vara Trauamfokuserad KBT, Prolonged Exposure eller EMDR.

Många av våra patienter har varit med om upprepade sexuella övergrepp under uppväxten, har blivit utsatta av flera förövare och/eller som har blivit sålda för sexuella ändamål. Vår erfarenhet är att det ofta är svårt för dessa patienter att arbeta med exponering, och att det är viktigt att ha respekt för de dissociativa försvar som den som utsätts för sexuella övergrepp ofta har byggt upp. Det finns idag inte heller någon evidens för att att någon av de rekommenderade metoderna är lämpliga eller tillräckliga för den patientgruppen. Det vi gör då är att jobba varsamt och försiktigt med hjärna och kropp, och att med hjälp av stabilisering och ett strukturerat arbete med tidslinjer skapa en ökad trygghet i nuet och en långsam och djup läkning av de psykologiska skador som övergreppen har skapat.
Vid komplex traumatisering efter upprepade övergrepp arbetar vi enligt vår behandlingsmodell LEVA, som tar hänsyn till behovet av stabilisering och trygghet i behandlingen.

Stödgrupper

Att gå i stödgrupp och träffa andra utsatta brukar ha en starkt läkande effekt. Det är inga köer till stödgrupperna och tillsammans med våra samarbetspartners startar vi löpande nya grupper när det behövs. Du behöver inte ha någon remiss för att delta. Läs mer om de organisationer vi samarbetar med för stödgrupper här.

Att anmäla

Alla övergrepp som sker mot din vilja är olagliga i Sverige. Både sexuella övergrepp, våldtäkt och våld i nära relationer är straffbara enligt lagen. Och du har rätt att anmäla det du varit utsatt för till polisen. Både för att du ska få ett avslut och en upprättelse men också för att förövaren inte ska kunna utsätta dig eller någon annan igen.

Det är bra att gå till en akutmottagning direkt efter övergreppen, innan du duschat och tvättat dig, för att man ska kunna säkra bevis och dokumentera skador. Du måste inte göra en polisanmälan bara för att du söker sjukvård och säkrar bevis. Men det är viktigt att det är gjort om du i framtiden vill göra en anmälan.

Hur länge man kan vänta med att göra en polisanmälan beror på preskriptionstiden, och den regleras i brottsbalken kap 35. För vuxna börjar preskriptionstiden löpa samma dag som brottet har begåtts. För barn börjar preskriptionstiden löpa samma dag som barnet fyller 18 år.

För vuxna är preskriptionstiden 10 år för våldtäkt och 15 år för grov våldtäkt.

Preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn är följande:
– Våldtäkt mot barn: 10 år
– Grov våldtäkt mot barn: 15 år
– Sexuellt utnyttjande av barn: 10 år
– Sexuellt övergrepp mot barn: 5 år
– Grovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 år

Det betyder att ett barn som utsatts för grov våldtäkt kan anmäla detta ända tills hen fyllt 33 år.

De flesta tycker att det är jobbigt att berätta om övergrepp, oavsett om brottet hände för länge sedan eller nyligen. Och det kan kännas ännu värre att behöva berätta för polisen. Därför är det bra att förbereda sig innan. Vi rekommenderar alla att, om det är möjligt, kontakta ett målsägandebiträde som du litar på innan du kontaktar polisen.

När du är redo att gå till polisen är det bra om du har med dig någon du litar på som kan stötta dig under anmälan.

Du kan exempelvis ta hjälp av följande organisationer för stöd och hjälp i processen att anmäla:
Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB
Atsub – Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Roks Tjej- & kvinnojourer
Unizon Tjej- & kvinnojourer