För utsatta

Du är inte ensam. Det var inte ditt fel.

Varje år anmäls runt 17 000 sexualbrott i Sverige. Långt ifrån alla anmäler vad som händer och siffror från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) tyder på att minst 100 våldtäkter genomförs varje dag – i Sverige. Trots det är det ofta så svårt att prata om att ha varit utsatt att det kan vara lätt att tro att du är helt ensam. Det är du inte. Att träffa andra som varit utsatta brukar vara en viktig och stärkande del i att läka. I det mötet blir sanningen uppenbar: Du är inte ensam, och det var inte ditt fel. Om du vill få kontakt med andra som utsatts för sexuella övergrepp, kontakta oss gärna.

Vanliga symtom

Att ha varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen eller i vuxen ålder påverkar livet på olika sätt. Många behöver psykologisk behandling för att komma vidare. Ibland behövs bara enstaka stödsamtal och ibland krävs flera år av olika typer av behandlingsmetoder för att läka alla sår.

Hur just du påverkas går inte att förutse. Det beror på hur gammal du är när det händer, hur många gånger det händer, vem eller vilka som utsätter dig, om det är skrämmande eller inte, och hur du har det för övrigt i livet.

När du utsatts för sexuella övergrepp så har dina gränser alltid kränkts. Ofta är den som utsatte dig någon som du litat på. Då har du också blivit utsatt för ett tillitsbrott. Ibland har det varit skräckfyllt eller förenat med livsfara. Ibland får man fysiska skador och ärr. Ibland syns ingenting. Ibland har någon sett och hjälpt och ibland har någon sett utan att hjälpa. Omständigheterna skiftar lika många gånger som antalet fall.

Men vissa saker känner eller upplever nästan alla någon gång. Erfarenhet av att inte kunna lita på att de egna gränserna respekteras, eller att människor du litat på har svikit dig kan skapa otrygghet, sorg och ilska, eller en förlamande vanmakt. Det är också vanligt att istället för att tycka att den som utsatte dig borde skämmas och är äcklig, så skäms du själv och känner dig äcklig och kanske delvis skyldig för det som har hänt. Den känslan brukar göra att det blir ännu svårare att berätta om det som har hänt. Men att berätta brukar göra att känslan minskar och att skammen hamnar där den hör hemma: hos den eller de som utsatte dig. För det är aldrig ditt fel om du utsätts för sexuella övergrepp eller våld.

Upplevelsen av övergrepp sitter också ofta kvar i kroppen – tankar, känslor, beröring eller olika typer av rörelser kan väcka obehag och svåra känslor. Om händelsen varit skrämmande lagras ofta minnet på ett sätt i kroppen och i hjärnan som gör att det känns som om händelsen hela tiden ligger jättenära, eller händer igen och igen. Bilder och känslor kan dyka upp i minnen, eller helt plötsligt när som helst, utan att du förstår varför. Det här kallas för PTSD – post traumatiskt stressyndrom. Det finns bra behandlingsmetoder mot PTSD.

Ibland kan händelserna vara så smärtsamma att man skyddar sig själv genom att inte låtsas om det som hänt, eller genom att stänga av känslor eller minnen på olika sätt. Det här kallas för att dissociera, och det är ett vanligt och effektivt försvar när man är liten och utsätts för saker som man egentligen inte står ut med. Det här försvaret kan ge olika typer av skador. Vissa utvecklar ett tillstånd som kallas för DID. Det finns behandling för det också.

Det är vanligt med kroniska smärtor i kroppen efter sexuella övergrepp. Det är också vanligt att bli nedstämd och få ångest. Många som utsatts kan bli deprimerade, vara väldigt trötta och ha sömnproblem och koncentrationsstörningar.

Ibland kan man också ha fått skador i muskler runt anus, eller ont efter frakturer. Det är viktigt att du berättar för någon om de symtom som du har, så att du kan få rätt hjälp.

Nu kan det bara bli bättre

Det svåraste är att berätta och be om hjälp. Men när du väl bestämt dig finns alla möjligheter för dig att må bra igen. Många som lyckas komma till ro med sina upplevelser hittar en stor inre styrka och en tydlig mening med livet. Wonsa stödjer dig att hitta dit. Vi erbjuder psykologisk traumabehandling, läkarmottagning, information och stöd för dig som blivit utsatt för sexuella övergrepp och våld.

Foto: Katrina Lindqvist

Hjälp du kan få

På traumamottagningen kan du boka tid hos erfarna terapeuter som använder metoder som läker på ett varsamt sätt. Alla våra terapeuter är vana vid att arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Utöver en grundläggande terapeututbildning, har de också vidareutbildning inom en eller flera av de traumabehandlingstekniker som Wonsa använder.

Genom fokuserade traumabehandlingar får du hjälp att integrera svåra livshändelser och landa här och nu, utan rädsla för det som har hänt. Det blir tydligare för dig att då var då och nu är nu.

Om du är över 18 år och har en remiss från din husläkare kostar behandlingen hos Wonsa 100 kronor per gång. Du kan också komma som privatbetalande. Kontakta oss gärna här så berättar vi mer om hur du kan få en remiss.

På läkarmottagningen kan du träffa en specialist i allmänmedicin med särskild kompetens kring sexuella övergrepp. Våra specialister vet att det är vanligt med kroniska smärtor i kroppen efter sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Det är också vanligt att bli nedstämd och få ångest. Många som utsatts kan bli deprimerade, vara väldigt trötta och ha sömnproblem och koncentrationsstörningar. Ibland kan man också ha fått skador i muskler runt anus, eller ont efter frakturer. Våra specialister kan hjälpa dig att bedöma och förstå dina symtom. Du kan också få hjälp med medicinska frågor och med frågor som rör intyg och utlåtanden. Du behöver ingen remiss för att komma till läkarmottagningen. Alla läkarbesök hos Wonsa kostar 200 kronor. Vill du kontakta läkarmottagningen kan du maila oss här.

Just nu kan du också delta i vår behandlingsstudie om du är kvinna över 18 år som varit utsatt för väldtäkt eller liknande sexuellt övergrepp under de senaste två åren. För förhoppning är att alla åldrar och kön som varit utsatta för olika typer av sexuella övergrepp ska kunna delta i studien på sikt, men av forskningsrelaterade skäl så behöver vi ha en mycket avgränsad deltagargrupp denna första gång. Läs gärna mer om studien här. Om du vill veta mer om studien kan du också maila oss på studie@wonsa.org.

Att träffa andra som varit med om liknande saker brukar skapa gemenskap och styrka. Genom de organisationer vi samarbetar med kan du träffa andra utsatta, gå i stödgrupper och få hjälp att hitta rättslig rådgivning. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt. Både utsatta och anhöriga är välkomna. Läs mer om att gå i stödgrupp och träffa andra som utsatts för sexuella övergrepp här.

Om du nyligen har blivit våldtagen rekommenderar vi att du först går till en akutmottagning där du bor. Där dokumenteras och behandlas skador. Bevis kan säkras och du får hjälp med provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar. Om du har utsatts för sexuella övergrepp eller våld har du utsatts för ett brott. Dokumentationen är viktig för en eventuell polisanmälan, nu eller i framtiden. Du behöver inte boka tid för att komma till akutmottagningen, utan du kan komma dit när som helst under dygnet.

Om du bor i Stockholm är du är välkommen till oss också. Men det är viktigt att få skadorna bedömda och dokumenterade så fort det går, innan blåmärken och andra synliga tecken på vad som har hänt försvinner. Till akutmottagningarna kan du komma dygnet runt utan att boka tid.

Om du lever i en situation där sexuella övergrepp eller våld pågår, är det viktigt att du får stöd och hjälp att komma ur situationen innan du börjar behandla de trauman du varit med om. För stöd och hjälp med att komma ur en situation där brott pågår, kontakta någon av de erfarna jourverksamheter som finns över hela landet.

Unizon Tjej- & kvinnojourer
Roks Tjej- & kvinnojourer
Manscentrum

Wonsa_Terapirum_972x355

Psykologisk traumamottagning

Vi vill erbjuda våra patienter de bästa behandlingarna som finns. Med bästa menar vi att de gör att du mår bättre så snabbt som möjligt, och att biverkningarna är så små som möjligt. Alla är olika, så det är bra att ha olika metoder att kunna välja mellan. Tillsammans med din terapeut och ibland med stöd av Wonsas läkare, kommer ni gemensamt fram till den metod som passar just dig bäst, just nu.

Ofta räcker det inte med att prata. Wonsa använder därför traumabehandlingar där samtal kompletteras med tekniker som hjälper hjärnan och kroppen att direkt förstå att du är i trygghet nu. Vanligen tar en traumabehandling cirka 90 minuter.

Vi använder metoder som antingen har stöd av forskning, eller där väl beprövad erfarenhet visar att metoderna är säkra och bra. Tillsammans med Karolinska Institutet forskar vi på de metoder som behöver ytterligare evidens. På så sätt säkerställer vi kvaliteten på metoderna vi använder samtidigt som vi stödjer utvecklingen av nya metoder.

Alla våra terapeuter har tystnadsplikt.

EMDR

Vi erbjuder en psykologisk traumabehandling som heter EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Metoden utvecklades av psykologen och forskaren Francine Shapiro i slutet av 1980-talet. Shapiro noterade att de negativa känslorna och tankarna som var kopplade till den svåra händelsen man ville behandla, minskade om man rörde blicken från en sida till en annan. Samtidigt gick terapeut och patient igenom händelsen på ett strukturerat sätt. Under senare år har det visat sig att det går att stimulera andra sinnen från sida till sida och få samma goda effekt som vid ögonrörelserna. Det finns mycket forskning som visar att metoden har god effekt, men man vet fortfarande inte riktigt varför den fungerar så bra.

Varje pass tar ungefär 90 minuter. Hur många behandlingar du behöver beror bland annat på vad du varit med om, men oftast krävs minst fem gånger.

För mer information besök www.emdr.se

Lifespan Integration

Vi erbjuder en psykologisk behandling som heter Lifespan Integration. Metoden utarbetades ursprungligen av psykoterapeuten Peggy Pace 2002, USA, för att hjälpa människor med komplexa trauman som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

 

Wonsa_PeggyPace_972x355

Peggy Pace på besök i Stockholm vintern 2014. Foto: Emilia B Jiménez

 

Direkt översatt blir Lifespan Integration ungefär ”livsintegrering”. Med Lifespan Integration integreras det svåra som hänt i en kronologisk tidsordning. Metoden hjälper din hjärna och din kropp att förstå att händelsen är avslutad och att faran är över. Att då var då, och nu är nu. På så sätt kan du landa i ett lugnt nu och börja tänka framåt igen.

Varje pass tar 90 minuter och då behandlas ett trauma. Symtom på PTSD från traumat brukar avklinga redan efter en gång. Beroende på hur mycket du har varit utsatt för och vad du har för symtom kan du behöva gå fler gånger. Om du var liten när de traumatiska händelserna inträffade är det stor risk att du använt ett försvar som kallas för att dissociera. Då behövs ofta flera behandlingar.

För mer information besök www.lifespanintegration.se

Somatic Experience

Vi erbjuder en traumabehandlingsmetod som heter Somatic Experience. Somatic Experience (SE) skulle kraftigt förenklat kunna beskrivas som mindfulness för traumatiserade patienter. Metoden är en kroppsbaserad, traumafokuserad behandlingsmetod som är utvecklad av psykologen och forskaren Peter Levin, USA. Metoden är inspirerad av hur djur återhämtar sig från ”spela död”-tillstånd. Ett tillstånd som ofta inträffar för människor vid till exempel våldtäkter och sexuella övergrepp. Den som utsätts kan känna sig helt paralyserad, och varken kan eller vågar göra motstånd. Efter att ha hamnat i en sådan situation brukar det vara svårt att känna sig trygg i kroppen igen, och det är vanligt att man känner sig spänd, trött och stressad. Under behandling med Somatic Experience lär man sig tekniker för att kunna lämna spänningar som uppkommit bakom sig och blicka framåt. Metoden används bland annat inom sjukvården i Norge.

För mer information besök www.traumahealing.org

Stödgrupper

Att gå i stödgrupp och träffa andra utsatta brukar ha en starkt läkande effekt. Det är inga köer till stödgrupperna och tillsammans med våra samarbetspartners startar vi löpande nya grupper när det behövs. Du behöver inte ha någon remiss för att delta. Läs mer om de organisationer vi samarbetar med för stödgrupper här.

Att anmäla

Alla övergrepp som sker mot din vilja är olagliga i Sverige. Både sexuella övergrepp, våldtäkt och våld i nära relationer är straffbara enligt lagen. Och du har rätt att anmäla det du varit utsatt för till polisen. Både för att du ska få ett avslut och en upprättelse men också för att förövaren inte ska kunna utsätta dig eller någon annan igen.

Det är bra att gå till en akutmottagning direkt efter övergreppen, innan du duschat och tvättat dig, för att man ska kunna säkra bevis och dokumentera skador. Du måste inte göra en polisanmälan bara för att du söker sjukvård och säkrar bevis. Men det är viktigt att det är gjort om du i framtiden vill göra en anmälan.

Hur länge man kan vänta med att göra en polisanmälan beror på preskriptionstiden, och den regleras i brottsbalken kap 35. För vuxna börjar preskriptionstiden löpa samma dag som brottet har begåtts. För barn börjar preskriptionstiden löpa samma dag som barnet fyller 18 år.

För vuxna är preskriptionstiden 10 år för våldtäkt och 15 år för grov våldtäkt.

Preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn är följande:
– Våldtäkt mot barn: 10 år
– Grov våldtäkt mot barn: 15 år
– Sexuellt utnyttjande av barn: 10 år
– Sexuellt övergrepp mot barn: 5 år
– Grovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 år

Det betyder att ett barn som utsatts för grov våldtäkt kan anmäla detta ända tills hen fyllt 33 år.

De flesta tycker att det är jobbigt att berätta om övergrepp, oavsett om brottet hände för länge sedan eller nyligen. Och det kan kännas ännu värre att behöva berätta för polisen. Därför är det bra att förbereda sig innan. Vi rekommenderar alla att, om det är möjligt, kontakta ett målsägandebiträde som du litar på innan du kontaktar polisen.

När du är redo att gå till polisen är det bra om du har med dig någon du litar på som kan stötta dig under anmälan.

Du kan exempelvis ta hjälp av följande organisationer för stöd och hjälp i processen att anmäla:
Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB
Atsub – Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Roks Tjej- & kvinnojourer
Unizon Tjej- & kvinnojourer