För utsatta

traumabehandlingar

 

DU ÄR INTE ENSAM, DET VAR INTE DITT FEL

 

Det är svårt att berätta och be om hjälp. Men när du väl bestämt dig finns alla möjligheter för dig att må bra igen. Många som lyckas komma till ro med sina upplevelser hittar en stor inre styrka och en tydlig mening med livet. Wonsa stödjer dig att hitta dit. Vi erbjuder psykologisk traumabehandling, läkarmottagning, information och stöd för dig som blivit utsatt för sexuella övergrepp och våld.
Läs mer om att Söka vård på Wonsa.

Att ha utsatts för sexuella övergrepp eller sexuellt våld skapar ofta känslor av otrygghet, sorg och ilska eller en förlamande vanmakt. Det är också vanligt att känna skam och skuld och det gör det svårare att våga berätta. Men att berätta brukar göra att känslan minskar och att skammen hamnar där den hör hemma – hos den eller de som utsatte dig. För det är aldrig ditt fel om du utsätts för sexuella övergrepp eller våld.
Läs mer om konsekvenserna av övergrepp under Att bli utsatt.

Att träffa andra som varit med om liknande saker brukar skapa gemenskap och styrka. Genom de organisationer vi samarbetar med kan du träffa andra utsatta, gå i stödgrupper och få hjälp att hitta rättslig rådgivning. Läs mer om vilka stödorganisationer som finns under Här finns stöd.

Nu finns också en patientförening som samlar alla som tycker att vården för de som utsatts för sexualla övergrepp behöver bli bättre, Patienföreningen Medusa, gå gärna med om du håller med!

 

 

OM DU FORTFARANDE ÄR UTSATT

Om du lever i en situation där sexuella övergrepp eller våld pågår, är det viktigt att du får stöd och hjälp att komma ur situationen innan du börjar behandla de trauman du varit med om. För stöd och hjälp med att komma ur en situation där brott pågår, kontakta någon av de erfarna jourverksamheter som finns över hela landet.


Unizon Tjej- & kvinnojourer

Roks Tjej- & kvinnojourer
Manscentrum

 

Om du nyligen har blivit våldtagen rekommenderar vi att du först går till en akutmottagning där du bor. Där dokumenteras och behandlas skador. Bevis kan säkras och du får hjälp med provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar. Om du har utsatts för sexuella övergrepp eller våld har du utsatts för ett brott. Dokumentationen är viktig för en eventuell polisanmälan, nu eller i framtiden. Du behöver inte boka tid för att komma till akutmottagningen, utan du kan komma dit när som helst under dygnet.

För dig som bor i Stockholm rekommenderar vi att du går till Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna, där kan du som blivit våldtagen under de senaste 4 veckorna få hjälp.

Bor du i norra Sverige finns ASTA-mottagningen på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Dit kan du som blivit utsatt för sexuellt våld eller våld i partnerrelation komma. Wonsa har ett samarbete med ASTA-teamet.