För vårdgivare

closeup-pen-and-blur-background-xa_1421-547

 

Vi tar emot remisser från alla vårdgivare, och vi accepterar remisser från både läkare, psykologer och kuratorer. Men vi kan tyvärr endast ta emot pappersremisser. Remissen skickas till:

Wonsa
Stortorget 3
111 29 Stockholm.

 

De patienter som behöver komma till oss tycker ofta det är svårt att beskriva vad de har varit med om och hur de mår. Remissen behöver inte vara detaljerad, men om möjligt så är det bra om det i remissen kan anges om det rör sig om ett enstaka övergrepp eller om upprepade övergrepp. Innan behandlingsstart bokas alla patienter in på ett läkarbesök där en mer detaljerad genomgång av vad som har hänt görs och där psykiatrisk status och somatisk anamnes, med fokus på sårbarhet och resurser tas inför behandlingsplaneringen.

 

Wonsas verksamhet är momsfri.

 

UPPREPADE ÖVERGREPP/KOMPLEXT TRAUMATISERADE PATIENTER

Just nu har vi långa köer för behandlingsstart till vårt långa behandlingsprogram, LEVA. Detta program används för patienter som utsatts för upprepade övergrepp, i barndomen eller i en partnerrelation. Alla patienter tas dock emot för ett första läkarbesök, men ställs sedan på väntelista. I remissbekräftelsen kommer inremitterande och patient få mer information om hur köläget ser ut just nu, och om inremitterande vårdgivare har avtal med oss eller om sådant krävs inför att behandlingen så småningom kan påbörjas.

 

ENSTAKA VÅLDTÄKTER

För patienter med enstaka övergrepp är väntetiderna kortare just nu. Vi har också möjlighet att ta in patienter som utsatts för våldtäkt inom ramen för en behandlingsstudie som genomförs tillsammans med Karolinska Institutet, och då kan behandling ofta påbörjas inom 6 veckor. Om du anger tydligt i remissen att det gäller enstaka övergrepp så går handläggningen snabbare.

Vid frågor så tveka inte att mejla till info@wonsa.org