För vårdgivare

Kliniken är hjärtat i vår verksamhet

På Wonsas klinik träffar människor som utsatts för sexuella övergrepp, läkare, terapeuter och psykologer med särskild kompetens inom området. Anhöriga är också välkomna.

Vår första klinik finns i Stockholm och ligger i Grillska huset som ägs av Stadsmissionen, vid Stortorget i Gamla Stan.

Adress:
Stortorget 3, 1 tr.
111 29 Stockholm

Remittering

Vi har remisskrav för behandling på traumamottagningen inom ramen för högkostnadsskyddet.

Remisser från primärvård:
Både läkare och terapeuter kan skicka remiss till Wonsa. Den första kontakten sker oftast via sms, så glöm inte att kontrollera att aktuellt telefonnummer finns med i remissen.

Innan du börjar remittera till oss behöver ett avtal tecknas mellan aktuell vårdcentral och Wonsa. Det är lätt för en vårdcentral att teckna avtal med Wonsa, och det kostar ingenting. Kontakta oss här eller på info@wonsa.org om du vill veta mer eller teckna avtal med oss direkt.

I nuläget kan vi bara ta emot pappersremisser. Vi har remissgenomgång en gång per vecka. Remissbekräftelse och kontakt med nya patienter sker i anslutning till varje remissgenomgång.

Remisser skickas till: Wonsa, Stortorget 3, 1 tr. 111 29 Stockholm.

Det krävs ingen remiss för besök på vår läkarmottagning som kostar 200 kronor.

 

Remisser från psykiatrin:
Genom avtal med vuxenpsykiatrin och BUP Sörmland, så finns det vissa möjligheter för psykiatriska mottagningar att remittera patienter till Wonsa. Mejla till mottagningen@wonsa.org för mer information om detta.

 

 

Läkarmottagning 

Läkarmottagningen bemannas av en volontärlinje, med specialister och ST-läkare i allmänmedicin. Gynekologer och psykiatriker finns också kopplade till mottagningen. Alla läkare som arbetar för Wonsa har särskild kompetens om sexuella övergrepp och våldsutsatta patienter.

Många patienter tycker det är svårt att berätta om de övergrepp och det våld som de utsatts för. Också för anhöriga kan situationen ibland bli väldigt svår, särskilt när barn är involverade. Att träffa en läkare som har kunskap i området upplevs ofta som en stor lättnad. När traumabehandling behövs kan ett nära samarbete mellan läkare, terapeut och patient stärka den läkande processen. Mediciner kan finjusteras upp och ner utifrån behov, och sjukskrivningar fungerar som aktiva verktyg för läkning och rehabilitering.

Det krävs ingen remiss för att komma till Wonsas läkarmottagning. Alla läkarbesök kostar 200 kronor.

Traumamottagningen

På traumamottagningen har alla terapeuter, utöver en grundläggande terapeututbildning, stor erfarenhet av att arbeta med såväl enkla som komplexa trauman, och alla har särskild kunskap om sexuella övergrepp. Klienter kan komma till oss som privatbetalande eller med remiss. För remitterade patienter kostar varje besök 100 kronor, och högkostnadskort gäller. För aktuellt pris för privatbetalande, kontakta oss på mottagningen@wonsa.org.

Våra behandlingar

Det kan behövas allt från enstaka stödsamtal till flera år av olika typer av behandlingsmetoder för att läka alla sår efter sexuella övergrepp, våldtäkter eller annat mellanmänskligt våld. Vi kan inte göra allt. Men vi anser att det är en mänsklig rättighet att få hjälp att förstå att det brott personen utsatts för, nu är över. Därför fokuserar vi på att lindra PTSD-symtom och dissociativa skador.

Det finns olika typer av traumabehandlingar. Ofta används tekniker som kompletterar verbal kommunikation, och nästan alltid behöver kroppen involveras i behandlingen. Målet är att hjälpa våra patienter att landa här och nu utan rädsla för det som hände då. Vanligen tar en traumabehandling cirka 90 minuter. Vid ett enkelt trauma kan det räcka med en till tre behandlingar, vi har utvecklat en modell som vi kallar snabbspåret. Vid komplexa trauman med dissociativa skador kan behandlingen ta 1-3 år och följer då behandlingsmodellen LEVA.
Vi har tagit fram ett flödesschema som beskriver behandlingsprocessen.

Vi har tre olika kriterier för att besluta om vilka traumaspecifika metoder och tekniker som får användas på Wonsas mottagning.

  • Det ska finnas vetenskaplig evidens för metoden,
    eller
  • Det ska finnas en teori och förklaringsmodell som är logisk och som är möjlig att testa och studera vetenskapligt
    och
  • Metoden ska upplevas som uthärdlig av våra patienter

Alla våra terapeuter har minst en grundutbildning (steg 1). De har också vidareutbildning inom behandling av PTSD, sexuella övergrepp, dissociation och svårare dissociativa skador som DID.

Erfarenhet visar att ett av de bästa sätten att minska skam och öka känslan av gemenskap och styrka är att träffa andra som utsatts för samma sak. Därför erbjuder och rekommenderar vi våra patienter att delta i stödgrupper hos de organisationer som vi samarbetar med.

Arbeta tillsammans med Wonsa

Vill du arbeta med oss för en värld utan sexuella övergrepp? Vårt mål är att hjälpa de som utsatts men också att öka den globala kunskapen om sexuella övergrepp och våld. Därför behöver vi engagerade läkare och terapeuter, men också inspirerande föreläsare, doktorander och forskare.

Alla som jobbar med Wonsa, oavsett om du är läkare eller terapeut, går vår basutbildning ”Att möta traumatiserade patienter”.

Alla terapeuter som arbetar på Wonsa har förutom en grundläggande terapeututbildning också utbildning i traumabehandlingsmetoderna EMDR, Lifespan Integration eller Somatic Experience. Kollegial handledning liksom extern handledning ingår i arbetet.

Skulle du vilja arbeta tillsammans med Wonsa, kontakta oss här eller på info@wonsa.org.

Föreläsningar

För oss är kunskapsspridning en viktig del i arbetet för en värld utan sexuella övergrepp, och vi åker gärna ut till arbetsplatser och föreläser. Vi föreläser både för specialistläkare, ST läkare, kuratorer och terapeuter inom primärvård, gynekologi och psykiatri. Vi anpassar våra föreläsningar efter era behov, både vad gäller innehåll och tidsramar. Prevalens, incidens, bemötande, behandlingsalternativ, samsjuklighet, PTSD och dissociation är några av de ämnen som kan beröras under föreläsningen. Wonsa har också varit med och tagit fram en lathund med tips på formuleringar som fungerar för barn och vuxna när man ska fråga om det svåra, samt förteckningar över såväl kliniker som ideella organisationer som arbetar med målgruppen delas ut. Vill du läsa mer om de utbildningar vi erbjuder kan du göra det här.