Föreläsning för patienter och anhöriga den 16/5

föreläsning

Den 16 maj har vi en föreläsning för patienter och anhöriga på Wonsa. Föreläsningen håller på kl. 10-12.

Vi kommer gå igenom olika typer av övergrepp, hur skadeutvecklingen brukar kunna bli och vilka symtom som är vanliga. Vi kommer också gå igenom de två olika behandlingsprogram som vi använder, och vilka symtom, utmaningar, möjligheter och läkningsprocesser som är vanliga under tiden.

Syftet är att öka kunskapen om vad som händer vid olika typer av övergrepp, för att underlätta både för dig som är utsatt att gå igenom processen, och för dina anhöriga att kunna finnas som stöd i processen.

Om du vill gå, anmäl dig här!

Beroende på antalet anmälda så kan det hända att vi behöver ändra lokal – eventuella ändringar kommer att publiceras på hemsidan och sociala medier. Annars hålls föreläsningen i Wonsas lokaler på Stortorget 3 i Gamla Stan.