Forskning

Kunskap betyder minskat lidande

Vår mission är att minska lidandet för människor som utsatts för sexuella övergrepp och våld, och att stoppa våldsspiralen. För att kunna göra det på ett effektivt sätt så behöver vi ha aktuell kunskap om epidemiologi  och om moderna behandlingsmetoder. Genom att samarbeta med utvalda universitet och högskolor kring forskning om sexuella övergrepp och våld, får Wonsa både tillgång till och bidrar till den globala kunskapsutvecklingen. Wonsa är just nu involverad i två olika forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Registerstudier

Wonsa tar fram registerstudier för att belysa konsekvenser av sexuella övergrepp, för såväl samhälle som för samhälle. Wonsas har nyligen fått en första artikel publicerad baserad en sådan studie. Studien inkluderade alla som bodde i Stockholm mellan 20018 och 2013, och den bygger på diagnoser på sexuella övergrepp som är satta inom alla vårdformer 2013-2014. Det ger två grupper, en som har diagnos på sexuella övergrepp, och en som inte har det. Sedan jämfördes dessa två grupper med avseende på hur många inom grupperna som har diagnoser för stress, ångest, depression, psykos, manodepressiv sjukdom, missbruk eller smärta.

Huvudfynd:
 • Diagnoser på sexuella övergrepp sätts oerhört sällan  – en jätteviktig fråga i sig. På två år sattes 975 diagnoser, bland 2, 5 miljoner invånare!
 • Bland de fickor (665 st, pojkarna var bara 69 st)  0-17 som hade en diagnos på sexuella övergrepp var det t ex .
  • Mer än 15 gånger så vanligt att de också hade en diagnos på stress
  • Mer än 10 gånger så vanligt med en diagnos på missbruk (10,5 % av barnen med övergrepp, att jämföra med 0,6 % av de flickor som inte hade en diagnos på sexuellt övergrepp)
  • Mer än 3 gånger så vanligt med psykos, depression, ångest och bipolärsjukdom.
 • Bland de vuxna med diagnos på sexuella övergrepp var det  t ex
  • rung 20 gånger så vanligt med alkoholmissbruksdiagnos
  • 15 gånger så vanligt för kvinnor, och 23 gånger så vanligt för män, att också ha en diagnos på psykos
  • Mer än 10 gånger så vanligt för män att ha en samtidig diagnos på stress eller ångest

Här kan du läsa artikeln i sin helhet: JECH, artikel Wonsa_KI Stockholm
Du får gärna hänvisa till artikeln, vi ber dig då ange Wonsa som källa.

Tillsammans med epidemiolog Axel C Carlsson på Karolinska Institutet undersöker vi ständigt nya möjligheter till registerdatastudier. Har du en forskningsidé? Tveka inte att kontakta oss! Maila gärna här, eller på info@wonsa.org.

Epi 1

”Epi 1” är en epidemiologisk studie som genomförs av Karolinska Institutet på uppdrag av Wonsa. Den baserar sig på kunskap från den amerikanska ACE Study – Adverse Childhood Experience Study som visar att det finns tydliga kopplingar mellan att ha varit utsatt för olika typer av trauman och att senare drabbas av en mängd olika sjukdomar. Åkommor som leder både till lidande och till en för tidig död.

I ”Epi 1” undersöks relationen mellan tio olika typer av trauman under uppväxten, med arbetsförmåga och hälsa i vuxen ålder. Studien bygger på frågeformulär och registerstudier. Samhällsekonomiska analyser ingår i studien. Ungefär 10 000 personer kommer att delta i studien, som är både retrospektiv och prospektiv.

Lifespan Integration efter våldtäkt

”Lifespan Integration efter våldtäkt” är en psykologisk behandlingsstudie som initierats av Wonsa och som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet. I studien ska Lifespan Integrations effekt på PTSD (post traumatiska stressymptom) efter våldtäkt studeras vetenskapligt. PTSD är ett handikappande tillstånd, och det finns behov av flera olika effektiva och skonsamma behandlingsalternativ med olika verkningsmekanismer. Du kan läsa mer om Lifespan Integration här eller på www.lifespanintegration.se. Mer information om studien och hur vi söker deltagare finner du här.

Wonsa_Poster-studie_A4