Forskning

Kunskap betyder minskat lidande

Vårt mål är att alla som har utsatts för sexuella övergrepp ska kunna få den hjälp de behöver, oavsett var man bor i Sverige. För att det ska bli verklighet så behöver kunskapen om epidemiologi och om effektiva behandlingsmetoder öka. Wonsa bedriver därför forskning tillsammans med Karolinska Institutet.

Lifespan Integration efter våldtäkt

Vi genomför just nu en studie en psykologisk behandling som heter Lifespan Integration. Studien sker tillsammans med Karolinska Institutet. Metoden utarbetades ursprungligen av psykoterapeuten Peggy Pace 2002, USA, för att hjälpa människor med komplexa trauman som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

 

Wonsa_PeggyPace_972x355

Peggy Pace på besök i Stockholm vintern 2014. Foto: Emilia B Jiménez

 

Direkt översatt blir Lifespan Integration ungefär ”livsintegrering”. Med Lifespan Integration integreras det svåra som hänt i en kronologisk tidsordning. Metoden hjälper din hjärna och din kropp att förstå att händelsen är avslutad och att faran är över. Att då var då, och nu är nu. På så sätt kan du landa i ett lugnt nu och börja tänka framåt igen.

Du kan läsa mer om Lifespan Integration här eller på www.lifespanintegration.se. Mer information om studien och hur vi söker deltagare finner du här.

Wonsa_Poster-studie_A4

Registerstudier

Wonsa tar fram registerstudier för att belysa konsekvenser av sexuella övergrepp, för såväl samhälle som för samhälle. Wonsas har nyligen fått en första artikel publicerad baserad en sådan studie. Studien inkluderade alla som bodde i Stockholm mellan 20018 och 2013, och den bygger på diagnoser på sexuella övergrepp som är satta inom alla vårdformer 2013-2014. Det ger två grupper, en som har diagnos på sexuella övergrepp, och en som inte har det. Sedan jämfördes dessa två grupper med avseende på hur många inom grupperna som har diagnoser för stress, ångest, depression, psykos, manodepressiv sjukdom, missbruk eller smärta.

Huvudfynd:
 • Diagnoser på sexuella övergrepp sätts oerhört sällan  – en jätteviktig fråga i sig. På två år sattes 975 diagnoser, bland 2, 5 miljoner invånare!
 • Bland de fickor (665 st, pojkarna var bara 69 st)  0-17 som hade en diagnos på sexuella övergrepp var det t ex .
  • Mer än 15 gånger så vanligt att de också hade en diagnos på stress
  • Mer än 10 gånger så vanligt med en diagnos på missbruk (10,5 % av barnen med övergrepp, att jämföra med 0,6 % av de flickor som inte hade en diagnos på sexuellt övergrepp)
  • Mer än 3 gånger så vanligt med psykos, depression, ångest och bipolärsjukdom.
 • Bland de vuxna med diagnos på sexuella övergrepp var det  t ex
  • rung 20 gånger så vanligt med alkoholmissbruksdiagnos
  • 15 gånger så vanligt för kvinnor, och 23 gånger så vanligt för män, att också ha en diagnos på psykos
  • Mer än 10 gånger så vanligt för män att ha en samtidig diagnos på stress eller ångest

Här kan du läsa artikeln i sin helhet: JECH, artikel Wonsa_KI Stockholm
Du får gärna hänvisa till artikeln, vi ber dig då ange Wonsa som källa.

Tillsammans med epidemiolog Axel C Carlsson på Karolinska Institutet undersöker vi ständigt nya möjligheter till registerdatastudier. Har du en forskningsidé? Tveka inte att kontakta oss! Maila gärna här, eller på info@wonsa.org.