Gita Rajan i Aftonbladet – vi får inte glömma att hjälpa

debattartikel aftonbladet april 2019

Wonsas Gita Rajan har skrivit en debattartikel i Aftonbladet med tanke på diskussionerna som förts efter dokumentären om Josefin Nilsson. Såklart är det viktigt att prata om förövare och straff, men i alla de diskussionerna tycks vi ha glömt att prata om de som utsatts för brottet och deras rätt till vård.

 

”Allt för ofta tycks just den utsattas lidande och skador vara för svåra för oss att se. Det är som att vi blir handlingsförlamade inför den ondska som skadorna förkroppsligar. Så handlingsförlamade att vi misslyckas med den uppgift som borde vara självklar för ett samhälle som tar så tydligt avstånd från dessa våldshandlingar: Att erbjuda den skadade hjälp och vård att läka sina skador.”

”En självklar mottagning för personer med komplex traumatisering fanns inte när Josefin Nilsson sökte vård, och det finns inte i dag heller. Tack vare stöd- och jourorganisationer kan vissa, men inte alla, få en tillflyktsort och ett visst stöd. Men inom den offentliga sjukvården saknas det specialistmottagningar för läkning av de psykiska skadorna.”

 

Läs hela debattartikeln