Här finns stöd


sjöfågel


Det är lätt att tro
att du är helt ensam. Det är du inte. Att vända sig till stödorganisationer för att träffa andra som varit utsatta brukar vara skönt och ha en starkt läkande effekt.
I det mötet blir allting tydligt; det var inte ditt fel och du är långt ifrån ensam.

 

Rise

Wonsa samarbetar med Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.

Rise har en stödtelefon som är öppen under särskilda tider varje vecka, dit du kan ringa oavsett om du är man eller kvinna som har utsatts som barn, och du kan också maila till Rise stödmail på stod@rise-sverige.se om du har frågor eller behöver stöd.

Om du är över 18 år och har utsatts för sexuella övergrepp som barn så kan du också bli medlem i Rise (100kr/år). Du får då möjlighet att komma på Rise stödgrupper som finns i Stockholm och på ett antal andra platser i Sverige. Rise erbjuder också medlemscaféer, föreläsningar, olika kurser och anordnar läger 1-2 gånger/år där medlemmar möts under ett par dagar för möjlighet till intensivt läkningsarbete.

 

nxtme

Wonsa samarbetar också med nxtME, som är en ideell förening som riktar sig till dig som någon gång har varit eller är utsatt för incest och som behöver hjälp och stöd för att bearbeta dina upplevelser.

nxtME erbjuder samtalsgrupper, stödlinje och chatt. Du kan också få en stödperson som kan hjälpa genom att finnas med som personligt stöd vid besök som kan vara obehagliga, t ex till vården, polisen och rättsväsendet.

 

föreningen tillsammans

Wonsa samarbetar också med Föreningen Tillsammans, som erbjuder stöd till dig som har utsatts som vuxen eller ung vuxen. Hos Föreningen Tillsammans finns ibland möjlighet att delta i gemenskapsgrupper och de har också en chat och stödmail för dig som söker kontakt.

 

nck

Nationellt Centrum för Kvinnofrid driver Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.
Till kvinnofridsmottagningen kan du som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd.

 

Ersta Hopp

Ersta Hopp är en del av Ersta Diakoni som vänder sig till kvinnor och män (både cis och trans) och icke-binära personer över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten. De erbjuder enskilda samtal och strukturerade samtal i grupp med tydliga teman. Samtalen leds av professionellt utbildad personal med lång erfarenhet.

 


Om du lever i en situation där sexuella övergrepp eller våld pågår, är det viktigt att du får stöd och hjälp att komma ur situationen innan du börjar behandla de trauman du varit med om. För stöd och hjälp med att komma ur en situation där brott pågår, kontakta någon av de erfarna jourverksamheter som finns över hela landet.

roks unizon manscentrum