Hjälp oss genom att fylla i vår enkätundersökning

enkätundersökning

Både du som har utsatts för övergrepp och du som inte har utsatts behövs för att svara på vår enkätudersökning. Vi har tagit fram den tillsammans med Karolinska Institutet med målet att kartlägga hur sexuella övergrepp påverkar hälsan.

Wonsa är beroende av donationer för att kunna fortsätta arbeta för en värld utan sexuella övergrepp. Ett enkelt sätt att hjälpa oss är genom att svara på den här enkäten och sprida den vidare så att fler svarar. Den tar ca 15-2o minuter att svara på och är självklart anonym.

Stort tack till dig som svarar, det innebär att vi kan fortsätta vår forskning för att utveckla vården.

Till enkäten

 

Enkäten har två syften: 
 
1. Öka kunskapen om vilka kopplingar som kan finnas mellan olika typer av övergrepp och hälsa hos personer som har utsatts för sexuella övergrepp 
 
2. Undersöka vad personer som har utsatts för sexuella övergrepp tycker om den klassificering som svenska experter har tagit fram gällande sexuella övergrepp. 
 
Enkäten består av fem olika delar, och den tar ungefär 20 minuter att fylla i. Har du aldrig varit utsatt för något sexuellt övergrepp eller någon form av sexuella trakasserier så fyller du bara i fyra delar. Frågorna i enkäten kan väcka tankar, minnen och känslor som kan vara svåra eller smärtsamma. Det kan vara bra att fylla i den när du känner dig trygg eller har någon du litar på eller kan få stöd av i närheten. Det är också viktigt att du vet att du kan avbryta enkäten när du vill. 
 
Mer om de olika delarna i enkäten: 
 
A: I den första delen hjälper vi dig som har utsatts för något sexuellt övergrepp eller sexuella trakasserier att kategorisera det som du har varit med om. Vi ber dig också berätta om det är någon viktig faktor som du tycker saknas. 
 
B: I den andra delen ber vi dig kryssa i vilka eventuella diagnoser du har fått under ditt liv. 
 
C: I den tredje delen ställer vi frågor om andra eventuella trauman under din uppväxt. 
 
D: I den fjärde delen ber vi dig kryssa i vilka olika antagande om dig själv som du tycker stämmer bäst med hur du ser på dig själv. 
 
E: I den sista delen ställer vi frågor om vad du tror det har varit som har hjälpt dig och som har gett dig mest styrka att klara av dina svåraste stunder i livet.