KLF bjuder in till läkarmöte

möte

Kvinnliga läkares förening
Tid: 16.30
Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, Rum Ryggraden
Moderator: Susanne Bergenbrant Glas, KLF:s ordförande

 

Den första delen är öppen för media och allmänhet, efter pausen fortsätter mötet bakom stängda dörrar. 

 

Under senare år, och inte minst i kölvattnet av #metoo, har frågan om vårdbehov och vårdtillgång för personer utsatta för sexuella övergrepp diskuterats i olika forum. I debattartiklar och inslag på nationella nyhetssändningar beskriver framförallt representanter från stödverksamhet, jourer, psykologuppropet och idéburen sjukvård ett samhälle som fortfarande inte har erkänt sexuellt utsatta som en egen patientgrupp.

 

Vi efterlyser nu läkarnas röst i frågan – hur tycker du att utmaningarna och möjligheterna ser ut när det gäller vård till patienter med konsekvenser av sexuella övergrepp? Är de en egen patientgrupp? Behövs specialistvård för patientgruppen? Vad är din erfarenhet från ditt arbete inom din specialitet?

 

Anmälan sker till styrelsen@kvinnligalakare.se eller via länk https://goo.gl/forms/1V4fXWaCwt3jp0SV2

 

 

PROGRAM

 

  1. KLF:s ordförande välkomnar alla
  2. Kort medicinsk historik: Sexuella övergrepp, perspektiv och kunskapsutveckling, från slutet på 1800-talet fram till idag. Gita Rajan, verksamhetschef på Wonsa – World of No Sexual Abuse sam ledamot i KLF:s styrelse
  3. Patientens perspektiv: Kort nulägesrapport från Patientföreningen Medusa och från Rise, Sveriges äldsta stödförening för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

PAUS

  1. Samtal med experter och kollegor där vi delar erfarenheter kring utmaningar och möjligheter.
  2. Sammanfattning – hur ser beredskap, resurser och strukturer ut för att kunna ge patienter utsatta för sexuella övergrepp god vård ut?
  3. Avslut, KLF:s ordförande rundar av och eventuella nästa steg bestäms innan mötet avslutas.