Läkarmottagning

Våra läkare förstår

Alla som kommer till Wonsa börjar med ett läkarbesök på läkarmottagningen. Syftet med läkarbesöken är att förstå vad just du önskar hjälp med och skulle behöva, utifrån vad du har varit med om. Vid det första läkarbesöket får du också mer information om hur vi arbetar. Om du sedan vill påbörja en traumabehandling på mottagningen så är det framförallt Wonsas terapeuter du träffar i fortsättningen, även om du är välkommen till läkarmottagningen under hela behandlingstiden – det kan gälla frågor om din behandling, behov av intyg, mediciner, remisser eller möten med försäkringskassan. Läkarna på läkarmottagningen är specialister i allmänmedicin med särskild kompetens om enkla och komplexa trauman och sexuella övergrepp. Anhöriga är också välkomna.

Ingen remiss krävs. Alla besök kostar 200 SEK. För tidsbokning, maila till mottagningen@wonsa.org.

Adress:
Stortorget 3, 1 tr.
111 29 Stockholm

Om du nyligen har blivit våldtagen eller slagen rekommenderar vi att du först går till en akutmottagning där du bor. Där dokumenteras och behandlas skador. Bevis kan säkras och du får hjälp med provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar.
Om du har utsatts för sexuella övergrepp eller våld har du utsatts för ett brott. Dokumentationen är viktig för en eventuell polisanmälan, nu eller i framtiden. Du behöver inte boka tid för att komma till en akutmottagning på ett sjukhus, utan du kan komma dit när som helst under dygnet.

Om du bor i Stockholm du är välkommen att boka en tid hos oss också. Men det är viktigt att få skadorna bedömda och dokumenterade så fort det går, innan blåmärken och andra synliga tecken på vad som har hänt försvinner.

På Wonsas klinik har alla patienter någon typ av erfarenhet av sexuella övergrepp eller våld. Där vet läkaren varför man kommer. Det brukar göra det lättare för patienten att berätta. Och lättare för läkaren att hjälpa.