Om kösituationen

pärmar liten
Det här är en sammanfattning av det som sades på infomötet om kösituationen i fredags (22/2). Om du inte orkar läsa igenom allt så fokusera på det som står under ”Det här kan du göra just nu” och ”Det här händer på Wonsa just nu”.

 

Så här fungerar Wonsa ekonomiskt

När Wonsa startade hösten 2014 gjorde vi det för att vi såg att det fanns ett stort behov av en specialistklinik för sexuellt utsatta. Vi hade inte något uppdrag från regering eller landsting att göra detta. Trots det stora behov vi, kollegor från primärvård och psykiatri och samtliga stödorganisationer såg, insåg vi att det inte fanns några planer på ett sådant uppdrag inom en rimlig framtid.

Vår målsättning i dag liksom då, är att vårt arbete på sikt ska leda till att specialistkliniker för människor som har utsatts för sexuella övergrepp ska bli en självklarhet. Vi har kommit långt, och vi kommer inte att ge upp!

Till en början arbetade alla på Wonsa helt utan ersättning eller lön, och en privat givare betalade vår hyra. Med åren har vi fått olika typer av avtal med enskilda vårdgivare, framförallt med olika vårdcentraler, men inga varaktiga med något landsting. Avtalen förändras utifrån olika beslut och uttalanden från politiker och tjänstemän.

I december 2018 förändrades ett av våra avtal igen. I korthet berodde förändringen på att Stockholm valde att förtydliga sin ståndpunkt om att specialistvård för patientgruppen inte behövs, utan att våra patienter kan få vård genom samtliga vårdcentraler eller psykiatriska mottagningar i regionen.

Pengarna vi får från våra avtal i dag täcker ungefär 10% av våra kostnader. Resten får vi från donationer och sponsorer. Styrelsen och läkarna arbetar fortfarande helt volontärt, terapeuterna arbetar numera för en halv lön.

 

Det här kan du göra just nu

I höstas startades Patientföreningen Medusa, en ideell förening där några av Wonsas tidigare patienter har tagit på sig att föra patientgruppens talan. Nämligen att vården som finns idag inte är tillräcklig, att det behövs specialistkliniker och riktad forskning kring konsekvenserna av sexuella övergrepp. Om du håller med om detta bör du gå med i Medusa.

Den 8 mars kommer det hållas en demonstration för bättre vård för sexuellt utsatta, om du har ork att gå tycker vi att du ska göra det, för att stå upp för dig själv och dina rättigheter. Annars finns även en namninsamling att skriva under, för de som inte kan gå på demonstrationen. Till Facebookeventet.

 

Det här händer på Wonsa just nu

Under våren kommer vi att kalla alla som står i kö till behandling på Wonsa till ett läkarbesök (det gäller både dig som redan varit på läkarbesök och dig som inte varit det). Vi kommer att skriva en ny behandlingsplan och det finns möjlighet för dig som vill att få den remitterad till den vårdmottagning du tillhör.

Vi gör detta för att synliggöra er i vårdsystemet och för att öka era möjligheter till en vård som kan vara till nytta för er.  Oavsett om du vill att vi remitterar vidare din behandlingsplan eller inte så kommer du behålla din plats i kön till Wonsa.

 

På Wonsa kan vi fortfarande ta emot personer som utsatts för singelvåldtäkter till vår behandlingsstudie, läs mer här.

Vi kan även ta emot dig som har möjlighet att betala privat. Har du en anställning så kan du, om arbetsgivaren går med på det, göra bruttolöneavdrag för behandlingen hos oss. Då dras det av på din lön innan skattning.
Om du har ork finns också möjligheten att söka bidrag från fonder och stiftelser för din behandling. Du kan då skicka med behandlingsplanen i dina ansökningar.

 

Det finns hopp

Vi behöver ett systemskifte, där vård till sexuellt traumatiserade blir den självklara rättighet det är. Vi kommer inte ge upp, och tillsammans kan vi åstadkomma en varaktig förändring även om det tar tid! Den senaste regeringsförklaringen* visar att en början till förståelse för verkligheten för sexuellt utsatta finns i vårt samhälle.

Vi vet hur plågsamt det är att be om hjälp, och sedan istället för att få hjälp hamna i oändliga köer. Vi vill med denna information ingjuta hopp, och tydligt tala om att även om köerna just nu knappt rör på sig alls, så gör vi vad vi kan för att de ska kunna börja rulla på igen så snart som möjligt.

 

* Ur regeringsförklaringen: ”Preskriptionstiderna förlängs, och tas bort helt för sexualbrott mot barn. Fler mottagningar inrättas för sexualbrottsutsatta”.