Om oss

Vår story

“I en värld där sexuella övergrepp är omfattande och där kunskapen
och möjligheten till behandling för utsatta offer är liten,
sätter Wonsa upp specialistkliniker, bedriver forskning och utbildar.
Vi gör det för att individer som utsatts för incest och sexuella övergrepp
ska ges möjlighet att läka, och för att världen ska se 
och sätta stopp
för de övergrepp som pågår.
Vi har en vision om en värld utan sexuella övergrepp.
Vi vet att det går att läka efter att ha varit utsatt och vi har en modell
för det 
som kan kopieras.
Vi gör det här för att vi vill. Och för att vi vet att vi kan.”
/Wonsa

Wonsa – world of no sexual abuse grundades av läkaren Gita Rajan 2014. Som överlevare av sexuella övergrepp blev hon tidigt medveten om kunskapsbrister och svårigheter med att få tillgång till rätt behandling. Det ska vi ändra, i Sverige, och i världen.

Organisation

Wonsa är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom behandling, forskning, och kunskapsspridning arbetar för att nå visionen om en värld utan sexuella övergrepp.

All verksamhet sker inom ramen för Insamlingsstiftelsen Wonsa och för Insamlingsstiftelsen Wonsas aktiebolag, Wonsa AB. Verksamheten regleras i insamlingsstiftelsens stadgar och inga vinstuttag kan göras ur insamlingsstiftelsen.

Wonsas klinik är hjärtat i verksamheten. Här träffar utsatta människor läkare och terapeuter med spetskompetens inom området. Klinisk och erfarenhetsbaserad kunskap från patienter, läkare och terapeuter kombineras med vetenskaplig kunskap och akademisk forskning. Kunskap utvecklas och sprids genom utbildnings- och informationsaktiviteter.

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen och aktiebolaget registrerades under hösten 2014.

Under våren 2015 öppnade vi vår första specialistklinik i Gamla Stan i Stockholm för alla, vuxna som barn, som utsatts för sexuella övergrepp. På kliniken erbjuder vi både en läkarmottagning och en mottagning för psykologisk traumabehandling. På så sätt kan vi hjälpa till med läkningen av både kropp och själv hos den som utsatts. Ett tiotal vårdcentraler remitterar idag patienter till oss och under hösten 2016 inleds vårt första samarbete där vi tar emot specialistremisser från psykiatrin.

Sedan starten av Wonsa 2014 har vi utbildat över 200 ST-läkare och specialister i allmänmedicin. Vi har genomfört en mängd utbildningar i psykologisk traumabehandling för terapeuter och har påbörjat ett omfattande arbete med att långsiktigt utbilda förskolor och skolor.

Vi har för närvarande 4 pågående forskningsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet varav det första avser en pågående behandlingsstudie av traumabehandlingsmetoden Lifespan Integration. 2016 blev Wonsa (genom Gita Rajan & Hermine Holm) vinnare i Kinnevikkoncernens tävling för sociala entreprenörer – Reach for Change. Vi har också fått ett omfattande stöd av Knowit, som på volontärbasis byggt Wonsas intranät som ska hjälpa oss att bli än mer effektiva och ge oss bra förutsättningar för att fortsätta växa.

Hit vill vi nå

Vår övergripande vision är en värld utan sexuella övergrepp. För att nå den tror vi att vår kunskap, insatser och vårt engagemang behöver finnas över hela världen. Det är ett långsiktigt arbete där vi ser att Wonsa med en stabil kopierbar verksamhet i Sverige skapar förutsättningar för att fortsätta att expandera internationellt.

Värderingar

Sexuella övergrepp och sexuellt våld är områden som präglas av aggressivitet, maktutövning, tabu, skam, skuld, politik och åsikter. Vår övertygelse är att ett konstruktivt navigerande genom detta minfält kräver en blandning av kunskap och goda egenskaper. Våra ledord är:

Expertis
– vi är bäst och i framkant på området sexuella övergrepp, förekomst, konsekvenser, behandling & läkning.

Mod
– vi vågar alltid prata om allt, även det som är obekvämt. Vi är mästare på möjligheter.

Empati
– vi glömmer aldrig var Wonsa kommit ur och vi förstår att det vi gör eller inte gör påverkar andra.

Ambitionerna inom Wonsa är höga och för att vi ska nå våra mål behöver vi samarbeta med företag och organisationer som delar vår vision, våra värderingar och vår ambitionsnivå.

Ekonomisk modell

Just nu sker i princip all verksamhet i Insamlingsstiftelsen Wonsas och Wonsa ABs verksamhet på volontär basis. Den ekonomiska modellen för långsiktig ekonomisk hållbarhet och stabilitet utgår från tre finansieringskällor: intäkter från utbildning, intäkter från behandling samt intäkter från insamlade medel.

Utbildnings- och behandlingsverksamheten ryms inom ramen för Wonsa AB. Utbildningen är självfinansierande genom deltagaravgifter. Mottagningen finansieras delvis genom patientavgifter och landstingsavtalad besöksersättning, resterande del finansieras idag genom volontärarbete från våra läkare, terapeuter och administratörer. Överskott från utbildning och behandling i Wonsa AB går till Insamlingsstiftelsen Wonsa. Inget vinstuttag kan göras ur stiftelsen.

Insamling sker till Insamlingsstiftelsen Wonsa. De medel som kommer in till Insamlingsstiftelsen går för närvarande i första hand till att komplettera landstingets otillräckliga ersättningsmodell för psykologisk traumabehandling, samt till forskning.

Svensk Insamlingskotroll

Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Styrelsen

Wonsa_Portrait_GertrudAstrom

Styrelseordförande Insamlingsstiftelsen Wonsa: Gertrud Åström

Gertrud Åström driver företaget Hela HUT AB med inriktning på jämställdhet och hållbarhet. Hon arbetar med utredningar, utbildningar och föreläsningar. 2009-2015 var hon ordförande för Sveriges Kvinnolobby, är vice ordförande för GAPF, Östersjöfred och Stockholms FN-förening, styrelseledamot i Svenska FN-förbundet och ledamot i LRFs Jämställdhetsakademi. Årets Yrkeskvinna 2014. Initiativtagare till 15:57-rörelsen och konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 – new action on womens rights som samlade 30000 besök.

”En värld utan sexuella övergrepp är en vision. Wonsa agerar för att vi ska nå dit och hjälper de som utsatts att komma vidare i sina liv. Det räcker för mig.”

Carl Göran Svedin

Professor emeritus i barnpsykiatri med inriktning mot barn som far illa, psykologiska trauman. BUP, Linköpings universitet. Rådgivare, kvalitetssäkring forskning.

Barbro Sjöqvist

Barbro Sjöqvist

Advokat med decenniers erfarenhet av arbete med människor som utsatts för sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Rådgivare juridik och strategi.

”Jag har arbetat ca 25 år med människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det har alltid känts bra att kunna hjälpa dem med det juridiska. De flesta har dock haft ett stort behov av att få gå på specialiserad terapi och bearbeta det som de varit med om, vilket ofta varit svårt att hitta. Därför känns det underbart att jag får vara med och utveckla Wonsa.”

Foto: Amilcare Astone

Lovisa Fhager-Havdelin

Lovisa Fhager Havdelin är styrelseledamot i Wonsa med sin bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Idag är hon verksamhetschef för Teskedsorden. Lovisa blev årets FN-supporter 2015 och ingår i den Nationella kommittén för Raol Wallenberg dagen.

”Jag har alltid varit intresserad av människor och vill verka i en värld där
alla uppskattas, respekteras och har inflytande.”, säger Lovisa.

gumpert

Martin Gumpert

viktor S18

Viktor Wallström

Viktor Wallström har en bakgrund inom kommunikation- och varumärkesfrågor. Han arbetar idag som global kommunikationsdirektör på Tele2 och är bland annat rådgivare åt Reach for Change, som arbetar med att främja socialt entreprenörskap.

”En värld fri från sexuella övergrepp är den värld jag vill leva i och lämna efter mig till mina barn. Därför har jag valt att engagera mig i Wonsa.

Foto: Amilcare Astone

Hermine Holm

Entreprenör, projektledare, överlevare av sexuella övergrepp och medgrundare till Wonsa. (Kontakta Hermine) ”Att läka från traumat av sexuella övergrepp är som att gå från ett liv i svartvitt, till ett liv i fullfärg. Det vill jag erbjuda alla.”, säger Hermine.

 

Suppleanter: Peter Weiderman & Sara Boisen

 

Team Wonsa

Wonsa_portrait_GitaRajan

Verksamhetschef klinik och forskning: Gita Rajan

Läkare, entreprenör, doktorand, överlevare av sexuella övergrepp och grundare av Wonsa. Övergripande ansvar för arbetsledning, utveckling och implementering av Insamlingsstiftelsens Wonsas arbete. Verksamhetschef för Wonsas Klinik och Forskning.  Medicinskt ansvarig för Wonsas klinik. (Kontakta Gita)

”Wonsa ska förändra världen, den resan vill jag inte missa!”, säger Gita.

Foto:  Amilcare Astone

Art Director: Katrina Lindqvist

AD med stor erfarenhet av varumärkesarbete kopplat till styrelsearbete och strategiskt ledningsarbete i större nationella och internationella företag. Arbetar också på TUI Fritidsresor.

”Jag längtar till den dag då Wonsa inte behöver finnas längre.”, säger Katrina.

 

Foto: Amilcare Astone

Sponsring & CSR: Mia Enander Lanner

Utarbetar win-win lösningar för aktörer från näringsliv och civilsamhälle som vill samarbeta med Wonsa mot en värld fri från sexuella övergrepp. Pågående Executiv MBA utbildning på SU, Stockholm Business School. Arbetar också på Statens Maritima Museum som verksamhetsutvecklare.

”För att stoppa våldsspiralen och ge alla barn möjlighet till en trygg uppväxt med ansvarstagande vuxna behöver privata, offentliga och ideella krafter samarbeta. I samarbetet finns en oerhörd drivkraft som jag tror kan ge Wonsa de vingar vi behöver för att också nå ut med vår verksamhet i resten av världen.”

Foto: Amilcare Astone

Copywriter: Sara Boisen

Konceptuell copywriter som jobbar både med varumärkesstrategier och identiteter, samt kommunikationskoncept och PR-insatser på både nationell och internationell nivå. Arbetar också på Pond, the Brand Innovation Company, Stockholm och är suppleant i Insamlingsstiftelsen Wonsas styrelse.

”Efter ett möte där 10 konsulter suttit och diskuterat olika nyanser av vitt i två timmar, längtade jag efter att få göra något på riktigt, något som faktiskt gör skillnad.”, säger Sara.

Ekonomi: Gabriella Ahlström

Ekonomisk rådgivare och ansvarig för Wonsas bokföring och ekonomiska redovisning. Arbetar också på Argentaria AB.

 

Terapeuter

Wonsa_Portrait_IsminiWikstrom

Ismini Ohm-Zalitis

Socionom och legitimerad psykoterapeut, arbetar med trauma och relationer. Specialist inom traumabehandling och certifierad Lifespan Integrationterapeut. Arbetar också med EMDR. Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

”Jag arbetar i Wonsa-kliniken för att jag tycker det är viktigt att alla har möjlighet att få bra hjälp med sitt mående.”, säger Ismini.

Wonsa_Portrait_KristinaPettersson

Kristina Pettersson

Dansterapeut och legitimerad psykoterapeut, arbetar med trauma relationer. Specialist inom traumabehandling och certifierad Lifespan Integrationterapeut. Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

”Jag arbetar på Wonsas klinik för jag vet att patienterna behöver specialistbehandling, och här får de det.”

IMG_8128-2

Bodil Lindström

Grundutbildning i psykoterapi (steg 1). Vidareutbildning inom traumabehandling. Certifierad Lifespan Integration terapeut, lärare och handledare i metoden. Mindfulnessinstruktör. Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

”Jag arbetar med Wonsa för att det är givande att se de resultat vi kan uppnå med så bra tekniker, de bästa som finns i dagsläget.”

AND_BW7_wonsa

Andreas Linderman

Grundutbildning i psykoterapi (steg1). Vidareutbildning inom traumabehandling. Arbetar med Somatic Experience (SE). Är vidareutbildad i Lifespan Integration och arbetar också med exempelvis EMDR. Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

 

aurora2

Aurora Werberg

Dansterapeut med grundutbildning i psykoterapi (steg1). Vidareutbildning inom traumabehandling. Arbetar mycket grupper. Vidareutbildad inom Lifespan Integration, en kraftfull och ändå varsam metod som hjälper människor att integrera svåra upplevelser och på så sätt leva mer i nuet, mindre påverkade av sitt förflutna. Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

IMG_0067

Kari Kamsvåg Magnusson

asa3_2

Åsa Karlsson

Sjukgymnast och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta utifrån sambandet kropp-själ. Utbildad i Lifespan Integration, dans- och rörelse och AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy). Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

”Jag är en del av Wonsa-teamet för att jag vill bidra till att du som utsatts för sexuella övergrepp ska få kvalificerad hjälp att återerövra möjligheten att må bra och vara trygg i din kropp och i ditt liv.”

Studio

Helena Yli-Koski

Grundutbildning i Kognitiv Psykoterapi ( steg 1). Mindfulness instruktör, utbildad i Lifespan Integration steg 1 och 2. Har tidigare arbetat 11 år på Vidarklinikens Antroposofiska Sjukhus, i vården och som terapeut. Där en helhetssyn på människan är fullt integrerad i vården. Mångårig erfarenhet av patienter som har varit utsatta för sexuella övergrepp och trauma.

”Jag arbetar med Wonsa för att alla människor har rätt att få adekvat hjälp när vi lider och har det svårt. Det är viktigt att inte behöva leva med ett ständigt stresspåslag och ångest från konsekvenserna av händelser tidigare i livet. Metoderna ökar förmågan att leva i nuet med större lugn och ökad livskvalité.”

monikathelin

Monica Thelin