Om oss

Wonsa är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation. Genom behandling, forskning, och kunskapsspridning arbetar Wonsa för att göra specialiserad vård för psykologiska skador efter sexuella övergrepp tillgänglig över hela landet.

De senaste fem åren har det polisanmälts i genomsnitt 6300 våldtäkter varje år. Mörkertalen är stora. Men det finns bara möjlighet för ca 400 patienter/år att få tillgång till specialiserad psykologisk vård inom landstinget. Barn är hårdast drabbade. Men bara ett av tio barn berättar så det kommer till myndigheters kännedom. 9 av 10 barn blir alltså vuxna utan att berättat eller fått hjälp att läka från de psykologiska skador som sexuella övergrepp ger.

Wonsa är idag Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för vuxna patienter som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Wonsa tar emot patienter från 12 år och uppåt, oavsett kön. Patienterna tas emot oavsett vilken typ av sexuellt övergrepp som har ägt rum, och oavsett när det skedde. Genom systematisk datainsamling ökar vi kunskapen om skadeutveckling och behandlingsresultat vid olika typer av sexuella övergrepp.

Wonsas kostnader täcks till 20 % av patientavgifter och besöksersättningar. Hyran täcks av gåvor, och våra läkare arbetar som volontärer. Wonsa kommer att fortsätta arbeta tills samhället erkänner att patientgruppen finns och finansierar den vård patientgruppen behöver och har rätt till.

Wonsa vägrar att acceptera att samhället fortsätter att prata om det felaktiga i att utsätta andra för sexuella övergrepp, utan att samtidigt erbjuda de som utsätts för hjälp.

Wonsa vägrar att acceptera att generella vårdformer och metoder rekommenderas eller används för denna speciella patientgrupp utan att evidens finns eller systematiska utvärderingar görs parallellt.

Wonsa uppmuntrar alla initiativ och samarbeten som bidrar till att patienter med psykologiska skador efter sexuella övergrepp får ökad tillgång till vård som ger möjlighet till läkning och som på vetenskapliga grunder och genom systematiska kliniska utvärderingar bidrar till att behandlingsmetoder och strukturer utvecklas, evidensbaseras och sprids.

Wonsa kvalitetssäkrar sitt arbeta genom, forskning, systematiska kliniska utvärderingar och internationella samarbeten med forskare och kliniskt aktiva experter inom området.


Organisation

All verksamhet sker inom ramen för Insamlingsstiftelsen Wonsa och för Insamlingsstiftelsen Wonsas aktiebolag, Wonsa AB. Verksamheten regleras i insamlingsstiftelsens stadgar och inga vinstuttag kan göras ur insamlingsstiftelsen. Detaljerad information om vår styrelse finner du längre ner.

 

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen och aktiebolaget registrerades under hösten 2014.

Under våren 2015 öppnade vi vår första specialistklinik i Gamla Stan i Stockholm där vi tar emot patienter från 12 år och uppåt, oavsett kön. I nuläget har vi avtal med ungefär 35 olika vårdgivare – de flesta vårdcentraler från Stockholmsområdet. Vi har också avtal med tre psykiatriska mottagningar i Sörmland.

Sedan starten av Wonsa 2014 har vi utbildat över 200 ST-läkare och specialister i allmänmedicin och närmare 100 terapeuter.

Vi har för närvarande 2 pågående forskningsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet. Vår första epidemiologiska studie publicerades i den internationella tidsskriften Journal of Epidemiology and Community Health i december 2016.  2016 blev Wonsa (genom Gita Rajan & Hermine Holm) vinnare i Kinnevikkoncernens tävling för sociala entreprenörer – Reach for Change. Vi har också fått ett omfattande stöd av Knowit, som på volontärbasis byggt Wonsas intranät som ska hjälpa oss att bli än mer effektiva och ge oss bra förutsättningar för att fortsätta växa.

Hit vill vi nå

Vår övergripande vision är en värld utan sexuella övergrepp.  För att nå den tror vi att vår kunskap, insatser och vårt engagemang behöver finnas över hela världen. Det är ett långsiktigt arbete där vi ser att Wonsa med en stabil kopierbar verksamhet i Sverige skapar förutsättningar för att fortsätta att expandera internationellt.

Värderingar

Sexuella övergrepp och sexuellt våld är områden som präglas av aggressivitet, maktutövning, tabu, skam, skuld, politik och åsikter. Vår övertygelse är att ett konstruktivt navigerande genom detta minfält kräver en blandning av kunskap och goda egenskaper. Våra ledord är:

Expertis
– vi är experter på frågor som rör konsekvenser och behandling av sexuella övergrepp, och vi strävar hela tiden efter att öka vår kunskap, och sprida den till andra.

Mod
– vi vågar prata om allt, även det som är obekvämt. Vi är mästare på möjligheter.

Empati
– vi glömmer aldrig var Wonsa kommit ur och vi förstår att det vi gör eller inte gör påverkar andra.

Ambitionerna inom Wonsa är höga och för att vi ska nå våra mål behöver vi samarbeta med företag och organisationer som delar vår vision, våra värderingar och vår ambitionsnivå.

Ekonomisk modell

Just nu sker i princip all verksamhet i Insamlingsstiftelsen Wonsas och Wonsa ABs verksamhet på volontär basis. Den ekonomiska modellen för långsiktig ekonomisk hållbarhet och stabilitet utgår från tre finansieringskällor: intäkter från utbildning, intäkter från behandling samt intäkter från insamlade medel.

Utbildnings- och behandlingsverksamheten ryms inom ramen för Wonsa AB. Utbildningen är självfinansierande genom deltagaravgifter. Mottagningen finansieras till ungefär 20 procent genom patientavgifter och landstingsavtalad besöksersättning, resterande del finansieras idag genom gåvor och volontärarbete från våra läkare, terapeuter och administratörer. Överskott från utbildning och behandling i Wonsa AB går till Insamlingsstiftelsen Wonsa. Inget vinstuttag kan göras ur stiftelsen.

Insamling sker till Insamlingsstiftelsen Wonsa. De medel som kommer in till Insamlingsstiftelsen går för närvarande i första hand till att komplettera landstingets otillräckliga ersättningsmodell för psykologisk traumabehandling, samt till forskning.

Svensk Insamlingskotroll

Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

 

Styrelsen: Vi har en delvis ny styrelse – uppdatering pågår!

 

johan lindqvist 2

Styrelseordförande Insamlingsstiftelsen Wonsa: Johan Lindqvist

Mer info om Johan kommer!

 

Styrelseledamöter:

martin edling

Martin Edling

Martin är ekonom med en bakgrund som revisor på PwC. De senaste 10 åren har han jobbat som CFO på Berns i Stockholm, en period som präglades av ett stort förändringsarbete inom samtliga områden. Han har innan dess varit bosatt och verksam under flertal år i London och Amsterdam.

”Jag känner jag mig oerhört stolt över att få vara med och jobba tillsammans med Wonsa kring de frågor som verkligen är ’viktiga på riktigt’ för att försöka skapa en positiv och nödvändig förändring.”

 

nina rung2

Nina Rung

Nina är kriminolog och genusvetare. Hon jobbar på Stockholmspolisen med att utreda grovt våld i nära relationer samt sexuellt våld mot barn och har mångårig erfarenhet av normarbete och prevention kopplat till våld och sexuellt våld. Hon grundade 2014 föreningen Huskurage, som arbetar för att förhindra och förebygga våld i hemmet genom grannar som reagerar.

”Wonsas arbete är otroligt viktigt eftersom det både synliggör problemet, vilket är sexuella övergrepp och att det i mångt och mycket saknas stöd och behandling för de som utsatts och samtidigt ges möjlighet till sådan behandling. Det innebär att inte bara problemet pekas ut, utan att vårdgivare och också får möjlighet att genom Wonsas arbete bidra till att fler får rätt vård och stöd. Med tanke på hur många som utsätts för sexuella övergrepp så är Wonsas arbete absolut nödvändigt!”

 

ylva elvin-novak2

Ylva Elvin Novak

Ylva är fil dr i psykologi och legitimerad psykoterapeut och verksam som organisationskonsult på Provins fem. Hon har en bakgrund som forskare i genuspsykologi och har skrivit ett antal böcker inom området. Som psykoterapeut har hon under många år träffat människor som varit utsatt för sexuella övergrepp och har sett lidandet i detta på nära håll. Hon är väl medveten om att de som har möjlighet att få behandling på en privat mottagning är få, och att det stora flertalet som behöver hjälp och behandling, får klara sig utan.

”Jag engagerar mig i Wonsa därför att jag vill verka för en värld utan sexuella övergrepp. Ett mer lokalt delmål i denna strävan är att bidra till att bygga upp offentligt finansierad vård för en stor grupp människor vars röster allt för sällan blir lyssnade på.”

 

Carl Göran Svedin

Professor emeritus i barnpsykiatri med inriktning mot barn som far illa, psykologiska trauman. BUP, Linköpings universitet. Rådgivare, kvalitetssäkring forskning.

 

Foto: Amilcare Astone

Lovisa Fhager-Havdelin

Lovisa Fhager Havdelin är styrelseledamot i Wonsa med sin bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Idag är hon verksamhetschef för Teskedsorden. Lovisa blev årets FN-supporter 2015 och ingår i den Nationella kommittén för Raol Wallenberg dagen.

”Jag har alltid varit intresserad av människor och vill verka i en värld där
alla uppskattas, respekteras och har inflytande.”, säger Lovisa.

 

viktor S18

Viktor Wallström

Viktor Wallström har en bakgrund inom kommunikation- och varumärkesfrågor. Han arbetar idag som global kommunikationsdirektör på Tele2 och är bland annat rådgivare åt Reach for Change, som arbetar med att främja socialt entreprenörskap.

”En värld fri från sexuella övergrepp är den värld jag vill leva i och lämna efter mig till mina barn. Därför har jag valt att engagera mig i Wonsa.

 

Suppleanter:

Wonsa_Portrait_GertrudAstrom

Suppleant, fd styrelsordförande, Gertud Åström

Gertrud Åström driver företaget Hela HUT AB med inriktning på jämställdhet och hållbarhet. Hon arbetar med utredningar, utbildningar och föreläsningar. 2009-2015 var hon ordförande för Sveriges Kvinnolobby, är vice ordförande för GAPF, Östersjöfred och Stockholms FN-förening, styrelseledamot i Svenska FN-förbundet och ledamot i LRFs Jämställdhetsakademi. Årets Yrkeskvinna 2014. Initiativtagare till 15:57-rörelsen och konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 – new action on womens rights som samlade 30000 besök.

”En värld utan sexuella övergrepp är en vision. Wonsa agerar för att vi ska nå dit och hjälper de som utsatts att komma vidare i sina liv. Det räcker för mig.”

Suppleanter:

Jenny Myrberg

Anna Axelman

 

Team Wonsa

Wonsa_portrait_GitaRajan

Verksamhetschef klinik och forskning: Gita Rajan

Läkare, entreprenör, doktorand, överlevare av sexuella övergrepp och grundare av Wonsa. Övergripande ansvar för arbetsledning, utveckling och implementering av Insamlingsstiftelsens Wonsas arbete. Verksamhetschef för Wonsas Klinik och Forskning.  Medicinskt ansvarig för Wonsas klinik.

”Wonsa ska förändra världen, den resan vill jag inte missa!”, säger Gita.

 

 

Ekonomi: Gabriella Ahlström

Ekonomisk rådgivare och ansvarig för Wonsas bokföring och ekonomiska redovisning. Arbetar också på Argentaria AB.

mandella

Biträdande verksamhetschef och administration: Mandella Bjerking

Yogaterapeut, föreläsare och företagsutvecklare med många års erfarenhet av projekt- och organisationsledning. Drev under flera år programmet Yoga vid Ätstörningar och har flera projekt inom idrottsrörelsen på CV:t. Arbetat med traumayoga specifikt anpassad för människor som utsatts för sexuella övergrepp sedan 2015 och arbetar sedan hösten 2017 också på Wonsa med administration.

”Jag brinner för WONSAs framtidsfokus och ambition att arbeta för ett samhälle fritt från sexuella övergrepp.”

Läkare

Annaliten1

Anna Axelman, specialist i allmänmedicin

”Att bidra till en värld utan sexuella övergrepp kan vara det viktigaste jag gör i mitt yrkesliv och jag är stolt och glad att få vara med om det här.”

Terapeuter

Wonsa_Portrait_IsminiWikstrom

Ismini Ohm-Zalitis, leg. psykoterapeut

Socionom och legitimerad psykoterapeut, arbetar med trauma och relationer. Specialist inom traumabehandling och certifierad Lifespan Integrationterapeut. Arbetar också med EMDR. Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

”Jag arbetar i Wonsa-kliniken för att jag tycker det är viktigt att alla har möjlighet att få bra hjälp med sitt mående.”, säger Ismini.

Wonsa_Portrait_KristinaPettersson

Kristina Pettersson, leg. psykoterapeut

Dansterapeut och legitimerad psykoterapeut, arbetar med trauma relationer. Specialist inom traumabehandling och certifierad Lifespan Integrationterapeut. Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

”Jag arbetar på Wonsas klinik för jag vet att patienterna behöver specialistbehandling, och här får de det.”

Kristofer-e1508322592873-1024x1024
Kristofer Wikstad, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

Birgitta-e1508322569650-1024x1024

Birgitta Öhlén, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

IMG_0067

Kari Kamsvåg Magnusson, leg. psykoterapeut

asa3_2

Åsa Karlsson, leg psyoterapeut

Sjukgymnast och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta utifrån sambandet kropp-själ. Utbildad i Lifespan Integration, dans- och rörelse och AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy). Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

”Jag är en del av Wonsa-teamet för att jag vill bidra till att du som utsatts för sexuella övergrepp ska få kvalificerad hjälp att återerövra möjligheten att må bra och vara trygg i din kropp och i ditt liv.”

monikathelin

Monica Thelin, leg. psykoterapeut

IMG_8128-2

Bodil Lindström, grundutbildad terapeut

Grundutbildning i psykoterapi (steg 1). Vidareutbildning inom traumabehandling. Certifierad Lifespan Integration terapeut, lärare och handledare i metoden. Mindfulnessinstruktör. Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

”Jag arbetar med Wonsa för att det är givande att se de resultat vi kan uppnå med så bra tekniker, de bästa som finns i dagsläget.”

Studio

Helena Yli-Koski, grundutbildad terapeut

Grundutbildning i Kognitiv Psykoterapi ( steg 1). Mindfulness instruktör, utbildad i Lifespan Integration steg 1 och 2. Har tidigare arbetat 11 år på Vidarklinikens Antroposofiska Sjukhus, i vården och som terapeut. Där en helhetssyn på människan är fullt integrerad i vården. Mångårig erfarenhet av patienter som har varit utsatta för sexuella övergrepp och trauma.

”Jag arbetar med Wonsa för att alla människor har rätt att få adekvat hjälp när vi lider och har det svårt. Det är viktigt att inte behöva leva med ett ständigt stresspåslag och ångest från konsekvenserna av händelser tidigare i livet. Metoderna ökar förmågan att leva i nuet med större lugn och ökad livskvalité.”

aurora2

Aurora Werberg, grundutbildad terapeut

Dansterapeut med grundutbildning i psykoterapi. Utbildad i Lifespan Integration steg 1 och 2.  Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp. Danspedagog, tidigare prima ballerina vid operan i Bukarest bland annat.

AND_BW7_wonsa

Andreas Linderman, grundutbildad terapeut

Grundutbildning i psykoterapi (steg1). Vidareutbildning inom bland annat EMDR och Somatic Experience (SE). Är också vidareutbildad i Lifespan Integration och BodySense. Mångårig erfarenhet av arbete med patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

Jag till UrbanOM

Kim Tydén

Massageteraeput, certifierad i Somatic Experience.

”Jag arbetar på Wonsa för att jag vill bidra till att alla har rätt till ett värdigt liv.”

Eva Robertsson

Eva Robertsson

Eva har arbetat med kroppsfokuserade behandlinsmetoder i mer än 25 år. Hon har bland annat en treårig utbildning i kroppsfokuserad psykoterapi. Hennes kunskap som diplomerad massageterapeut och certifierad i BodySense finns även att tillgå. Eva har en mångårig erfarenhet av att arbeta med patienter som har utsatts för sexuella övergrepp och trauma.

”Varför jag vill samarbeta med Wonsa? Möjligheten att få hjälpa människor att leva ett levande liv utan starka minnen från övergrepp inristade i hela sin varelse – det är min drivkraft”

annikag

Annika Geijerstam

Annika är socionom och leg.psykoterapeut och arbetar utifrån varje individs behov.

Hon är certifierad Lifespan Integrationterapeut, utbildad i affektfokuserad korttidsterapi och har hypnosterapiutbildning med inriktning dissociation och trauma. Annika har också flerårig erfarenhet av patienter med sexuella övergrepp.

”Jag arbetar inom Wonsa för jag vill bidra till att alla ska få den professionella hjälp de har rätt till”.

 

 

Vår story

“I en värld där sexuella övergrepp är omfattande och där kunskapen
och möjligheten till behandling för utsatta offer är liten,
sätter Wonsa upp specialistkliniker, bedriver forskning och utbildar.
Vi gör det för att individer som utsatts för incest och sexuella övergrepp
ska ges möjlighet att läka, och för att världen ska se 
och sätta stopp
för de övergrepp som pågår.
Vi har en vision om en värld utan sexuella övergrepp.
Vi vet att det går att läka efter att ha varit utsatt och vi har en modell
för det 
som kan kopieras.
Vi gör det här för att vi vill. Och för att vi vet att vi kan.”
/Wonsa

Wonsa – world of no sexual abuse grundades av läkaren Gita Rajan 2014. Som överlevare av sexuella övergrepp blev hon tidigt medveten om kunskapsbrister och svårigheter med att få tillgång till rätt behandling. Det ska vi ändra, i Sverige, och i världen.