Om WONSA

Vilka är vi, varför finns vi?Läkare Gita Rajan håller i papper

WONSA – World of No Sexual Abuse grundades av läkaren Gita Rajan 2014. Som överlevare av sexuella övergrepp i barndomen blev hon tidigt medveten om svårigheterna med att få tillgång till rätt behandling.

WONSA är en politiskt och religiöst obunden ideell insamlingsstiftelsen som registrerades under hösten 2014. Under våren 2015 öppnade vi vår första specialistklinik i Gamla Stan i Stockholm där vi tar emot patienter från 12 år och uppåt, oavsett kön, vilken typ av sexuellt övergrepp som har ägt rum och oavsett när det skedde.

Genom behandling, forskning, och kunskapsspridning arbetar WONSA för att i ett första steg göra specialiserad vård för psykologiska skador efter sexuella övergrepp tillgänglig i hela Sverige, för att sedan bidra till att öka tillgängligheten i hela världen.

WONSA är idag Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för vuxna patienter som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

 

Om organisationen

WONSA leds av en ideellt arbetande styrelse, som har till uppgift att förvalta stiftelsens stadgar. Inga vinstuttag kan göras ur stiftelsen.

 

Vår ekonomiska modell

Just nu sker 90% av all verksamhet i WONSA genom gåvor, bidrag och volontära insatser.

Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.                                             90_Konto_Logo_RGB_200x49px

STADGAR Stiftelsen WONSA

Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning Insamlingsstiftelsen Wonsa 180101-181231
 

Hit vill vi nå

Vår övergripande vision är en värld utan sexuella övergrepp.  För att nå den tror vi att vår kunskap, insatser och vårt engagemang behöver finnas över hela världen. Det är ett långsiktigt arbete där vi ser att WONSA med en stabil kopierbar verksamhet i Sverige skapar förutsättningar för att fortsätta att expandera internationellt.

 

Våra värderingar

Sexuella övergrepp och sexuellt våld är områden som präglas av aggressivitet, maktutövning, tabu, skam, skuld, politik och åsikter. Vår övertygelse är att ett konstruktivt navigerande genom detta minfält kräver en blandning av kunskap och goda egenskaper. Våra ledord är:

Expertis
– Vi är experter på frågor som rör konsekvenser och behandling av sexuella övergrepp, och vi strävar hela tiden efter att öka vår kunskap, och sprida den till andra.

Mod
– Vi vågar prata om allt, även det som är obekvämt. Vi är mästare på möjligheter.

Empati
– Vi glömmer aldrig vad WONSA kommit ur och vi förstår att det vi gör eller inte gör påverkar andra.