Patientstopp – fyll i formuläret för att visa behovet av behandling

kö för behandling

För närvarande har vi 2 års väntetid till behandling på mottagningen och remisserna blir bara fler. Vi måste tyvärr införa ett patientstopp, för vi kan inte ta emot alla nya patienter.
Vi har tagit fram ett formulär som du som behöver vård kan fylla i, mer om det och länk till formuläret finns längst ned.

Vi har ett nyhetsbrev som inte är så officiellt ännu, möjlighet att anmäla sig till det kommer dyka upp på hemsidan. Där kommer man få info om mottagningen, patientutbildningar och föreläsningar för patienter och anhöriga, psykoeduation mm.
Vet du med dig redan nu att du vill ha nyhetsbrevet kan du maila till sofie@wonsa.org, skriv ”Anmälan nyhetsbrev” i ämnesraden, så hamnar du i vår maillista!

 

Behandlingsstudien fortsätter som innan, så det är bara dit vi kan ta in nya patienter. Läs om behandlingsstudien.

 

 

Vi vet att det är svårt att hitta landstingsfinansierad specialistvård för psykologiska konsekvenser efter sexuella övergrepp – det vi kallar för SEVISS – Sexual Violence Survivor Syndrome. För att hjälpa oss att påvisa behovet av landstingsfinansierad sjukvård för patientgruppen ber vi dig som behöver hjälp att följa länken och fylla i frågorna i formuläret.

Till formuläret