Polisanmäla

polisanmälan

 

Alla övergrepp som sker mot din vilja är olagliga i Sverige. Både sexuella övergrepp, våldtäkt och våld i nära relationer är straffbara enligt lagen. Och du har rätt att anmäla det du varit utsatt för till polisen. Både för att du ska få ett avslut och en upprättelse men också för att förövaren inte ska kunna utsätta dig eller någon annan igen.

Det är bra att gå till en akutmottagning direkt efter övergreppen, innan du duschat och tvättat dig, för att man ska kunna säkra bevis och dokumentera skador. Du måste inte göra en polisanmälan bara för att du söker sjukvård och säkrar bevis. Men det är viktigt att det är gjort om du i framtiden vill göra en anmälan.

Hur länge man kan vänta med att göra en polisanmälan beror på preskriptionstiden, och den regleras i Brottsbalken kap 35. För vuxna börjar preskriptionstiden löpa samma dag som brottet har begåtts. För barn börjar preskriptionstiden löpa samma dag som barnet fyller 18 år. I regeringsförklaringen 2019 meddelade regeringen att man avser avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott på barn. Detta är dock ännu ej implementerat.

För vuxna är preskriptionstiden 10 år för våldtäkt och 15 år för grov våldtäkt.

Preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn är följande:
– Våldtäkt mot barn: 10 år
– Grov våldtäkt mot barn: 15 år
– Sexuellt utnyttjande av barn: 10 år
– Sexuellt övergrepp mot barn: 5 år
– Grovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 år

Det betyder att ett barn som utsatts för grov våldtäkt kan anmäla detta ända tills hen fyllt 33 år. I regeringsförklaringen 2019 meddelar regeringen att man avser avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott på barn. Detta är dock ännu ej implementerat.

 

De flesta tycker att det är jobbigt att berätta om övergrepp, oavsett om brottet hände för länge sedan eller nyligen. Och det kan kännas ännu värre att behöva berätta för polisen. Därför är det bra att förbereda sig innan. Vi rekommenderar alla att, om det är möjligt, kontakta ett målsägandebiträde som du litar på innan du kontaktar polisen.

När du är redo att gå till polisen är det bra om du har med dig någon du litar på som kan stötta dig under anmälan.

Du kan exempelvis ta hjälp av följande organisationer för stöd och hjälp i processen att anmäla:

Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB
nxtME
Atsub – Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Roks Tjej- & kvinnojourer
Unizon Tjej- & kvinnojourer