Sponsorer

Vi är otroligt stolta och tacksamma över alla som vill hjälpa oss att skapa en värld utan sexuella övergrepp. Ett alldeles särskilt tack till:

Reach for Change

Tack! Genom er tro på vårt arbetet och ert intellektuella och finansiella stöd hjälper ni oss att hålla ut tills samhället anpassar vården så att alla barn och vuxna i Sverige kan få den hjälp och det stöd de behöver för att kunna må bra igen efter att ha utsatts för sexuella övergrepp.

 

knowit

Tack för att ni byggde upp hela vårt intranät – vi njuter frukterna av ert arbete varje dag!

 

Pond

Tack för ert generösa julbidrag, och tack för att vi fick ha en konferens i era lokaler!

 

Argentaria

Tack för att ni hjälper oss med ekonomi och administration, och gör det billigare för oss att använda er tid!

 

E-recept

Tack för att ni gör vårt dagliga arbete så mycket enklare, genom att låta oss använda era tjänster och skicka recept till våra patienter helt utan kostnad!

 

Grow

Tack för att ni hjälpte oss hitta vårt oumbärliga namn!

 

Metro

Tack för att vi har fått annonsera i er tidning utan kostnad!

 

Vi samarbetar också med andra aktörer när det gäller bidrag och insamling. Däribland:

Saleduck