Träffa andra överlevare

Det är lätt att tro att du är helt ensam. Det är du inte. Att träffa andra som varit utsatta brukar vara skönt och ha en starkt läkande effekt. I det mötet blir allting tydligt: Det var inte ditt fel och du är långt ifrån ensam.

Rise

Wonsa samarbetar med Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.

Rise har en stödtelefon som är öppen under särskilda tider varje vecka, dit du kan ringa oavsett om du är man eller kvinna som har utsatts som barn, och du kan också maila till Rise stödmail på stod@rise-sverige.se om du har frågor eller behöver stöd.

Om du är vuxen kvinna över 18 år och som har utsatts för sexuella övergrepp som barn så kan du också bli medlem i Rise (200kr/år). Du får då möjlighet att komma på Rise stödgrupper som finns i Stockholm och på ett antal andra platser i Sverige. I stödgruppen träffar du andra kvinnor som också har utsatts som barn vilket ofta upplevs som mycket läkande.
Rise erbjuder också medlemscaféer, föreläsningar, olika kurser (exempelvis frigörande dans och sorgbearbetning) och anordnar läger 1-2 gånger/år där medlemmar möts under ett par dagar för möjlighet till intensivt läkningsarbete.

För dig som är vuxen man och utsatt som barn finns nu en möjlighet att delta i stödgrupp för män på Rise, maila till stod@rise-sverige.se för mer information.

Läs mer på www.rise-sverige.se. Där finner du också aktuella stödtelefontider.

Föreningen Tillsammans

Wonsa samarbetar också med Föreningen Tillsammans som erbjuder stöd till dig som har utsatts som vuxen eller ung vuxen. Hos Föreningen Tillsammans finns ibland möjlighet att delta i gemenskapsgrupper och de har också en chat och stödmail för dig som söker kontakt.

Läs mer om föreningen på: www.foreningentillsammans.se

NCK

Nationellt Centrum för Kvinnofrid driver Kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.
Till kvinnofridsmottagningen kan du som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd.

Läs mer på www.akademiska.se/kvinnofridsenheten

Ersta Hopp

Ersta Hopp är en del av Ersta Diakoni som vänder sig till kvinnor och män (både cis och trans) och icke-binära personer över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten. De erbjuder enskilda samtal och strukturerade samtal i grupp med tydliga teman. Samtalen leds av professionellt utbildad personal med lång erfarenhet.

Läs mer på www.erstadiakoni.se/Ersta-Hopp


Om du lever i en situation där sexuella övergrepp eller våld pågår, är det viktigt att du får stöd och hjälp att komma ur situationen innan du börjar behandla de trauman du varit med om. För stöd och hjälp med att komma ur en situation där brott pågår, kontakta någon av de erfarna jourverksamheter som finns över hela landet.

Unizon Tjej- & kvinnojourer
Roks Tjej- & kvinnojourer
Manscentrum