Vill du vara med i en studie om förlossningsupplevelser?

studie
Wonsa är med och rekryterar deltagare till en studie om förlossningsupplevelser hos personer som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

 

”Jag vill höra din förlossningsberättelse!

Jag heter Rut Olsson och är barnmorskestudent från Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag skriver mitt examensarbete om hur sexuella övergrepp som barn, påverkat upplevelsen av att föda barn (förlossningsupplevelse).
Internationella studier visar att ha varit med om sexuella övergrepp som barn har samband med en rad olika aspekter av kvinnans förlossningsupplevelser, dock finns ingen forskning som är genomförd i Sverige, varför vi ser det viktigt att fördjupa oss i detta.
I studien önskar jag att du delar med dig av dina upplevelser i skriven text i form av en förlossningsberättelse.
Deltagandet är frivilligt och helt anonymt.
Om du väljer att delta kommer du dels att få delge din förlossningsberättelse, men även besvara några frågor (din ålder, hur många barn du har, barnens ålder, om förlossningspersonal känner till din historia om övergrepp, klassificering av övergrepp och om du erhållit behandling/stöd för detta).
Innan du fyller i bakgrundsfrågor så skriv gärna ner din förlossningsberättelse i ett word dokument eller liknande så att den bara är att kopiera in i frågeformuläret på nätet. Jag vill att du skriver ner din förlossningsberättelse på det sätt som du vill beskriva den. Om du har genomgått fler förlossningar så skriv gärna om alla. Kortare eller längre historier är välkomna, försök dock att hålla dig inom ca 4 stycken A4 sidor långt.
Länk till frågeställningar: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=577965X126187310X24040

Deltagare till studien rekryteras via World Of No Sexual Abuse (WONSA) samt Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise). Verksamhetsledningen i respektive organisation har skickat ut inbjudan till deltagande, och jag och min handledare kommer ej ha kännedom om vilka enskilda personer som deltagit (Det vill säga att deltagandet är helt anonymt).

Det insamlade materialet kommer att sammanställas i ett examensarbete för barnmorskeexamen, vilket kommer att finnas tillgänglig via Mittuniversitetets databas för studentarbeten efter godkännande (http://miun.diva-portal.org). Arbete planeras vara genomfört och examinerat i december 2018.
Ambitionen är att studien ska kunna vara en utgångspunkt för barnmorskor och annan vårdpersonal att på ett närmare sätt ta del av eventuell problematik. Din berättelse kan även ge uppslag för framtida forskning.
Om du har frågor och funderingar kan du nå mig Rut Olsson på telefon 070-650 73 13 eller e-mail ruol1000@student.miun.se.
Väcker dessa frågor tankar som du behöver stöd med finns Stödtelefon på Rise som har öppet måndagar kl 20-21 samt torsdagar mellan kl 10-11 på telefon: 08 – 696 00 95 eller via email stod@rise-sverige.se. Hemsideadress är www.rise-sverige.se.
Handledare och vetenskapligt ansvarig för studien är Mats Jong, Docent Omvårdnad vid avdelning omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall. Mats.jong@miun.se, tel: 010-142 89 66″