Styrelsen

Gita RajanGITA RAJAN, STYRELSEORDFÖRANDE INSAMLINGSSTIFTELSEN WONSA

Läkare, entreprenör, överlevare av sexuella övergrepp och grundare av Wonsa.

”Wonsa ska förändra världen, den resan vill jag inte missa!”

 

 

 

STYRELSELEDAMÖTER:

 

Johan Lindqvist JOHAN LINDQVIST

Johan är VD på Den Gyldene Freden och har flera års erfarenhet av företagsledning. Han har tidigare varit styrelseordförande i Insamlingsstiftelsen Wonsa.

 

 

 

 

martin edlingMARTIN EDLING

Martin är ekonom med en bakgrund som revisor på PwC. De senaste 10 åren har han jobbat som CFO på Berns i Stockholm, en period som präglades av ett stort förändringsarbete inom samtliga områden. Han har innan dess varit bosatt och verksam under flertal år i London och Amsterdam.

”Jag känner jag mig oerhört stolt över att få vara med och jobba tillsammans med Wonsa kring de frågor som är ’viktiga på riktigt’ för att försöka skapa en positiv och nödvändig förändring.”

 

 

 
ylva elvin-novak2

YLVA ELVIN NOVAK

Ylva är fil dr i psykologi, legitimerad psykoterapeut och organisationskonsult på Provins fem. Hon har en bakgrund som forskare i genuspsykologi och har skrivit ett antal böcker inom området. Som psykoterapeut har hon under många år träffat människor som varit utsatt för sexuella övergrepp. Hon är väl medveten om att de som har möjlighet att få behandling på en privat mottagning är få.

”Jag engagerar mig i Wonsa därför att jag vill verka för en värld utan sexuella övergrepp. Ett mer lokalt delmål i denna strävan är att bidra till att bygga upp offentligt finansierad vård för en stor grupp människor vars röster allt för sällan blir lyssnade på.”

 

 

Foto: Amilcare Astone

LOVISA FHAGER-HAVDELIN

Lovisa Fhager Havdelin har sin bakgrund i organisationer som Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Idag är hon verksamhetschef för Teskedsorden. Lovisa blev årets FN-supporter 2015 och ingår i den Nationella kommittén för Raol Wallenberg-dagen.

”Jag har alltid varit intresserad av människor och vill verka i en värld där alla uppskattas, respekteras och har inflytande.”

 

 

viktor S18

VIKTOR WALLSTRÖM

Viktor Wallström har en bakgrund inom kommunikation- och varumärkesfrågor. Han arbetar idag som global kommunikationsdirektör på Tele2 och är bland annat rådgivare åt Reach for Change, som arbetar med att främja socialt entreprenörskap.

”En värld fri från sexuella övergrepp är den värld jag vill leva i och lämna efter mig till mina barn. Därför har jag valt att engagera mig i Wonsa.”

 

 

CARL GÖRAN SVEDIN

Professor emeritus i barnpsykiatri med inriktning mot barn som far illa, psykologiska trauman. BUP, Linköpings universitet. Rådgivare, kvalitetssäkring forskning. Han sitter i styrelsen för Wonsa för att bidra med sina erfarenheter.

 

EMMA RAVALD

 

 

SUPPLEANTER:

nina rung2

NINA RUNG

Nina är kriminolog och genusvetare. Hon jobbar på Stockholmspolisen med att utreda grovt våld i nära relationer samt sexuellt våld mot barn och har mångårig erfarenhet av normarbete och prevention kopplat till våld och sexuellt våld. Hon grundade 2014 föreningen Huskurage, som arbetar för att förhindra och förebygga våld i hemmet genom grannar som reagerar.

”Wonsas arbete är otroligt viktigt eftersom det både synliggör problemet, att det saknas stöd och behandling för de som utsatts och samtidigt ges möjlighet till sådan behandling. Det innebär att inte bara problemet pekas ut, utan att vårdgivare och också får möjlighet att genom Wonsas arbete bidra till att fler får rätt vård och stöd. Med tanke på hur många som utsätts för sexuella övergrepp så är Wonsas arbete absolut nödvändigt!”

 

JENNY MYRBERG

 

ANNA AXELMAN