Styrelsen

Gita RajanGITA RAJAN, STYRELSEORDFÖRANDE INSAMLINGSSTIFTELSEN WONSA

Läkare, entreprenör, överlevare av sexuella övergrepp och grundare av Wonsa.

”Wonsa ska förändra världen, den resan vill jag inte missa!”

 

 

 

STYRELSELEDAMÖTER:

 

Johan Lindqvist JOHAN LINDQVIST

Johan är VD på Den Gyldene Freden och har flera års erfarenhet av företagsledning. Han har tidigare varit styrelseordförande i Insamlingsstiftelsen Wonsa.

 

 

 

 

martin edlingMARTIN EDLING

Martin är ekonom med en bakgrund som revisor på PwC. De senaste 10 åren har han jobbat som CFO på Berns i Stockholm, en period som präglades av ett stort förändringsarbete inom samtliga områden. Han har innan dess varit bosatt och verksam under flertal år i London och Amsterdam.

”Jag känner jag mig oerhört stolt över att få vara med och jobba tillsammans med Wonsa kring de frågor som är ’viktiga på riktigt’ för att försöka skapa en positiv och nödvändig förändring.”

 

 

Foto: Amilcare Astone

LOVISA FHAGER-HAVDELIN

Lovisa Fhager Havdelin har sin bakgrund i organisationer som Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Idag är hon verksamhetschef för Teskedsorden. Lovisa blev årets FN-supporter 2015 och ingår i den Nationella kommittén för Raol Wallenberg-dagen.

”Jag har alltid varit intresserad av människor och vill verka i en värld där alla uppskattas, respekteras och har inflytande.”

 

CARL GÖRAN SVEDIN

Professor emeritus i barnpsykiatri med inriktning mot barn som far illa, psykologiska trauman. BUP, Linköpings universitet. Rådgivare, kvalitetssäkring forskning. Han sitter i styrelsen för Wonsa för att bidra med sina erfarenheter.

 

EMMA RAVALD

LENA HJÄLMERUD

JENNY MYRBERG

ANNA AXELMAN