”Brister i traumavård för våldtäktsoffer”

traumavård

Vi är många organisationer som gått ihop och skrivit en artikel i ETC om hur britsfällig vår traumavård för våldtäktsoffer är i Sverige.

”Mottagningar som Kris- och traumacentrum, Mikamottagningen i Stockholm och Ericastiftelsen har tidigare kunnat erbjuda gruppen traumabehandling, men samtliga har nu fått avtal som omöjliggör detta. Wonsa – World of no sexual abuse är en specialistklinik som erbjuder vård och behandling av psykologiska skador efter våldtäkt och sexuella övergrepp. Dessvärre har de i dagsläget minimala resurser vilket gör att arbetet utförs ideellt vilket orsakar enorma väntetider. I dag är kötiden över ett år.”

Artikeln har vi skrivit tillsammans med Stockholms Tjejjour, Föreningen tillsammans, Kris- och Traumacentrum, Asta-mottagningen, Mika-mottagningen i Göteborg, Ericastiftelsen, Unizon, ROKS, Sveriges Kvinnolobby och Åsa Kastbom (Överläkare Psykiatriska Kliniken, Barnskyddsteamet, Universitetssjukhuset i Linköping).

”När stödsökande vänder sig till psykiatrin eller till primärvården, som landstinget menar har kompetens om sexuellt trauma, vittnar målgruppen ofta om bristfälligt och kränkande bemötande och avsaknad av kompetens och traumabehandling. Detta är allvarligt då vi vet att bemötande är avgörande för att våga prata om sin utsatthet. Befinner du dig i prostitution, utsätts för sexuella övergrepp och våld eller har ett sexuellt självskadebeteende är tröskeln gentemot både privata nätverk liksom myndigheter och institutioner mycket hög. Utan rätt bemötande och stöd är risken för långvarig psykisk och fysisk ohälsa med fortsatt utsatthet stor.”

Läs hela artikeln här.