Utbildning för vårdpersonal

föreläsning prof bara titeln

Tid: 6 maj kl. 14.30-16.30föreläsning prof 6 maj 3
Plats: HumaNova lokal Utsikten, Skeppsbron 32 i Gamla Stan
Kostnad: 200 kr/ person (+ serviceavgift)

Till biljettbokningen

 

 

Sexuella övergrepp – vad behöver jag veta?

Grundläggande utbildning om sexuella övergrepp. Utbildningen riktar sig till läkare, psykologer, psykoterapeuter och annan personal inom primärvård och psykiatri, samt personal från jourverksamheter som möter sexuellt utsatta.

 

PROGRAM

Introduktion
Adverse Childhood Experiences (ACE) – vad är det?
Prevalens och Skadeutveckling: Vetenskapliga referenser och erfarenhet.

Vem är patienten?
När bör man misstänka att sexuella övergrepp kan ha förekommit?
Hur ställer man frågor och vad gör man med svaret?

Min roll som vårdgivare – Vad kan jag göra?
Hur värderar man skadeutveckling? Fysisk, psykisk, social?
Hur kan man tänka kring bemötande, prognos och behandling?

 

Varmt välkommen önskar team Wonsa!

 

Wonsa, world of no sexual abuse, är en politiskt och religiöst obunden idéburen stiftelse och Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för vuxna patienter som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Med våra patientutbildningar vill vi öka kunskapen och medvetenheten bland utsatta och anhöriga om konsekvenserna efter sexuella övergrepp, och om möjligheterna till läkning.