Utbildning

Lär dig prata om det svåra

Wonsa arbetar med utbildningsinsatser för att alla som utsatts för sexuella övergrepp och våld ska kunna få hjälp. Vi riktar oss till sjukvårdspersonal och till terapeuter. Våra utbildningar till sjukvårdspersonal fokuserar på att göra det lättare för personal och patienter att prata om sexuella övergrepp och våld. Men också på att öka kunskapen om vilka behandlingsmöjligheter som finns. Just nu erbjuder vi utbildningarna ”Att våga fråga” och ”Att möta traumatiserade patienter”. Utbildningarna ges som föreläsningar på arbetsplatser eller på Wonsa. För grundutbildade terapeuter ges regelbundna utbildningar i den psykologiska traumabehandlingsmetoden Lifespan Integration.

Lifespan Integration Level 1, 2 och 3

Nästa utbildningstillfälle:
Level 2: 18-19 november 2016 (Stockholm)
Level 1; 27-28 januari 2017
Level 1; 19-20 maj 2017
Level 1; 15-16 september 2017
Level 2; 17-18 november 2017
Level 3; 16-17 februari 2018

Förkunskaper för deltagande i Level 1: Steg 1 eller motsvarande.

Pris: 3900 kronor + moms. I kursavgiften ingår boken ”Lifespan Integration: Connecting Ego States through Time”

Reducerat pris: Du som går kursen igen betalar 3300 kronor + moms. Boken är inte inkluderad om du går kursen igen.

Anmälan: Maila namn, utbildning (grundutbildning, steg 1, steg 2 eller motsvarande) samt fakturaadress här eller till: anmalan@wonsa.org

Lifespan Integration är en modern ”brain-based”, manualbaserad behandlingsmetod. Med Lifespan Integration kombineras kunskap om utvecklingspsykologi, neural plasticitet och inlärningspsykologi. Genom att omdirigera neurala nätverk och integrera svåra händelser i livsförloppet landar patienten i ett lugnt nu. Lifespan Integration är en effektiv och skonsam metod som lätt integreras i befintligt patient- och klientarbete. Forskningen är i sin linda och två mindre studier på metoden är genomförda i USA och Kanada. En effektstudie på metoden är planerad i Sverige och sker i samarbete mellan Wonsa och Karolinska Institutet.

Utbildningarna sker på svenska och leds av Kristina Pettersson, Ismini Wikström och Bodil Lindström. Samtliga har gått i handledning med Peggy Pace, Lifespan Integrations grundare, under två år, samt använt Lifespan Integration regelbundet under flera år i sitt terapeutiska arbete. De är alla certifierade utbildare i Lifespan Integration sedan 2014, och ingår i det internationella nätverket för certifierade utbildare, som vidareutvecklar modeller för utbildning av Lifespan Integration.

Efter Level 1-utbildningen har deltagarna verktyg för att börja använda Lifespan Integrations basprotokoll med sina patienter eller klienter. Terapeuterna kommer också kunna använda “Birth to Present protocol” för att hjälpa patienter eller klienter med anknytningsrelaterade besvär, ångesttillstånd, svårigheter med affektreglering och/eller självkänsla och andra besvär som ofta är associerade till en historik med övergrepp eller försummelse i barndomen.

Ytterligare träning, Level 2, rekommenderas innan du börjar använda LI:s protokoll för patienter eller klienter med komplexa trauman.

Under 2017 och 2018 utvecklas utbildningen med ytterligare en nivå, Level 3.

Under utbildningen ges utrymme att under handledning både praktiskt träna på att använda metoden som terapeut och att prova den som “klient”.

Alla utbildningarna i Lifespan Integration i Sverige sker idag genom ett samarbete mellan Wonsa och Föreningen för Lifespan Integration tillsammans med metodens grundare Peggy Pace.

Mer information om Lifespan Integration hittar du på:
lifespanintegration.com/sverige

Att våga fråga

Som läkare inom den somatiska vården arbetar du nästan alltid under tidspress. Du har en mängd fysiologiska och biomedicinska bedömningar att ta ställning till på kort tid. Som terapeut har du kanske fem samtal på dig för att råda bot på allt från ångest till sömnproblem. Att börja fråga om sexuella övergrepp, våldtäkter och våld kan kännas främmande och långsökt.

Men prevalens och incidensstudier, liksom studier av kopplingar mellan utsatthet för sexuella övergrepp och ohälsa, visar att en fråga kan göra stor skillnad. En fråga som inte behöver ta lång tid.

I vår utbildning ”Att våga fråga” får läkare och terapeuter konkreta verktyg som gör det lättare att våga fråga om det svåra, och att ta emot de svar som kommer. Utbildningen bygger på kunskap från både vetenskapliga studier och på tips och råd från människor som utsatts för övergrepp och våld.

Prevalens, incidens, behandlingsalternativ, samsjuklighet, PTSD och dissociation är några av de ämnen som berörs under utbildningen. Wonsa har varit med och tagit fram en lathund med tips på formuleringar som fungerar för barn och vuxna samt en förteckning över såväl kliniker som ideella organisationer som arbetar med målgruppen. Detta material ingår förstås i utbildningen.

Utbildningen riktar sig till ST-läkare och specialister i allmänmedicin, samt till kuratorer och terapeuter i primärvården.

Vi anpassar utbildningen efter era möjligheter och behov. Antingen som en föreläsning för ett ST -forum, som en workshop under läkar- eller personalmötet, eller som en fördjupningsdag med ett hel-eller halvdagsseminarium.

Boka utbildning här.

Att möta traumatiserade patienter

Utsatta människor vittnar ständigt om vikten av att den som tar emot berättelser om sexuella övergrepp och våld har kunskap om den specifika problematik som ofta finns vid tillitsbrott, kränkande av gränser och dissociativa försvar. Vår erfarenhet är att grundläggande utbildning inom det egna kompetensområdet, vare sig det gäller psykologisk- eller medicinsk behandling och/eller erfarenhet av trauman, inte är tillräcklig. Tabun, skam, dissociation och svårigheter med tillit och anknytning ställer särskilda krav på bemötande och behandling på alla nivåer, för att en trygg miljö för läkning ska kunna skapas.
Svåra trauman och dissociation, skam och tabun påverkar också den som ska hjälpa och ge behandling. Särskild kunskap om området är därför viktig också för en professionell och hälsobringande arbetsmiljö.

Utbildningen består av en föreläsning och en workshop på vardera två timmar, som är obligatorisk för all personal och alla volontärer som arbetar på Wonsa. Den kan också ges som fortbildning för personal inom primärvård och psykiatri.

Vill du veta mer om vår grundutbildning ”Att möta traumatiserade patienter” eller prata med oss om ett framtida samarbete? Kontakta oss här eller på info@wonsa.org.