Utbildning

Wonsa arbetar med utbildningsinsatser för att alla som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna få hjälp. Vi riktar oss främst till vårdpersonal och till terapeuter, men har även öppna föreläsningar ibland. Våra utbildningar till vårdspersonal fokuserar på att göra det lättare för personal och patienter att prata om sexuella övergrepp och våld, men också på att öka kunskapen om vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Vi erbjuder kontinuerligt utbildningarna ”Att våga fråga”, ”Att möta traumatiserade patienter” och ”Sexuella övergrepp, PTSD och dissociativa skador”. Utbildningarna ges som föreläsningar på arbetsplatser eller i Wonsas lokaler. För mer information och anmälan kontakta oss på info@wonsa.org.

 

 

Kommande utbildningar

 

suzette workshop 2019Till biljettbokningen

 

suzette workshop 2020

Till biljettbokningen

 

 

UTBILDNING: ATT VÅGA FRÅGA

Som läkare inom den somatiska vården arbetar du nästan alltid under tidspress. Du har en mängd fysiologiska och biomedicinska bedömningar att ta ställning till på kort tid. Som terapeut har du kanske fem samtal på dig för att råda bot på allt från ångest till sömnproblem. Att börja fråga om sexuella övergrepp, våldtäkter och våld kan kännas främmande och långsökt.

Men prevalens och incidensstudier, liksom studier av kopplingar mellan utsatthet för sexuella övergrepp och ohälsa, visar att en fråga kan göra stor skillnad. En fråga som inte behöver ta lång tid.

I vår utbildning ”Att våga fråga” får läkare och terapeuter konkreta verktyg som gör det lättare att våga fråga om det svåra, och att ta emot de svar som kommer. Utbildningen bygger på kunskap från både vetenskapliga studier och på tips och råd från människor som utsatts för övergrepp och våld.

Prevalens, incidens, behandlingsalternativ, samsjuklighet, PTSD och dissociation är några av de ämnen som berörs under utbildningen. Wonsa har varit med och tagit fram en lathund med tips på formuleringar som fungerar för barn och vuxna samt en förteckning över såväl kliniker som ideella organisationer som arbetar med målgruppen. Detta material ingår förstås i utbildningen.

Utbildningen riktar sig till ST-läkare och specialister i allmänmedicin, samt till kuratorer och terapeuter i primärvården.

Vi anpassar utbildningen efter era möjligheter och behov. Antingen som en föreläsning för ett ST-forum, som en workshop under läkar- eller personalmötet, eller som en fördjupningsdag med ett hel-eller halvdagsseminarium.

 

UTBILDNING: ATT MÖTA TRAUMATISERADE PATIENTER

Utsatta människor vittnar ständigt om vikten av att den som tar emot berättelser om sexuella övergrepp och våld har kunskap om den specifika problematik som ofta finns vid tillitsbrott, kränkande av gränser och dissociativa försvar. Vår erfarenhet är att grundläggande utbildning inom det egna kompetensområdet, vare sig det gäller psykologisk- eller medicinsk behandling och/eller erfarenhet av trauman, inte är tillräcklig. Tabun, skam, dissociation och svårigheter med tillit och anknytning ställer särskilda krav på bemötande och behandling på alla nivåer, för att en trygg miljö för läkning ska kunna skapas.
Svåra trauman och dissociation, skam och tabun påverkar också den som ska hjälpa och ge behandling. Särskild kunskap om området är därför viktig också för en professionell och hälsobringande arbetsmiljö.

Utbildningen består av en föreläsning och en workshop på vardera två timmar, som är obligatorisk för all personal och alla volontärer som arbetar på Wonsa. Den kan också ges som fortbildning för personal inom primärvård och psykiatri.

 

 

Fil 2015-04-04 11 23 44