Våra traumabehandlingar

På traumamottagningen får du möta erfarna terapeuter som använder metoder som läker på ett varsamt sätt. Alla våra terapeuter är vana vid att arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Utöver en grundläggande terapeututbildning, har de också vidareutbildning inom en eller flera av de traumabehandlingstekniker som Wonsa använder.

Det kan behövas allt från enstaka stödsamtal till flera år av olika typer av behandlingsmetoder för att läka alla sår efter sexuella övergrepp, våldtäkter eller annat mellanmänskligt våld. Vi kan inte göra allt. Men vi anser att det är en mänsklig rättighet att få hjälp att förstå att det brott man utsatts för nu är över. Därför fokuserar vi på att lindra PTSD-symtom och dissociativa skador.

Det finns olika typer av traumabehandlingar. Ofta används tekniker som kompletterar verbal kommunikation, och nästan alltid behöver kroppen involveras i behandlingen. Målet är att hjälpa våra patienter att landa här och nu utan rädsla för det som hände då.

Vid ett enkelt trauma kan det räcka med en till tre behandlingar, vi har utvecklat en modell som vi kallar snabbspåret.

Vid komplexa trauman med dissociativa skador kan behandlingen ta allt från 1-10 år, men blir vanligtvis klar inom 2-5 år. Vid komplex traumatisering följer vi vår behandlingsmodell LEVA.

Vi har tagit fram ett flödesschema som beskriver behandlingsprocessen.

 

Wonsa_Terapirum_972x355

Stabiliserande samtal

Vi använder ibland stabiliserande samtal som en ingång till terapin. Särskilt de som utsatts för komplexa trauman behöver börja sin behandling med att bara landa i nuet och få känna sig trygga innan man går vidare med ytterligare behandlingar.
 
 

Lifespan Integration

Med Lifespan Integration integreras det svåra som hänt i en kronologisk tidsordning. Metoden hjälper din hjärna och din kropp att förstå att händelsen är avslutad och att faran är över. Att då var då, och nu är nu. På så sätt kan du landa i ett lugnt nu och börja tänka framåt igen.

Läs mer om Lifespan Integration
 
 

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing är en kroppsbaserad metod som går ut på att lära sig att reglera det egna nervsystemet. Reaktionerna som kommer vid farliga/traumatiska händelser, ”fight, flight eller freeze” kan bli återkommande vid PTSD, men med Somatic Experiencing får du hjälp att reda ut och hantera reaktionerna.

Läs mer på Somatic Experiencing Institutet
 
 

Bodysense

Trauman lämnar spår i kroppen som kan sitta kvar länge som värk av olika slag. BodySense är ett varsamt sätt att lyssna på kroppen och hjälpa den att släppa dina trauman. Det innebär endast lätt beröring, alltid med kläder på och alltid med största respekt för vad som känns ok för dig.

Läs mer om BodySense
 
 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing går ut på att med hjälp av ögonrörelser hitta punkter i synfältet som är kopplade till trauman. Vi använder EMDR med försiktighet då det är en metod som innebär exponering, dvs att man återupplever traumat. DEMDR kan vara bra om man tex har minnesluckor och vill minnas mer om sina trauman.

Läs mer om EMDR
 
 

Gruppterapier

Vi har olika grupper beroende på vad man har för behov, och i vilken fas av behandlingen man är.
 
Psykoedukation – ett bra sätt att inleda sin behandling genom att få förståelse för vad som händer i hjärnan, kroppen och själen vid trauman.

Psykoedukation för partners – om man har en partner kan det vara bra i början av behandlingen att även ens partner går i en grupp för att lära sig om hur trauman påverkar.

Yoga – för att komma till ro och börja närma sig den egna kroppen.

Dansterapi – också för att närma sig den egna kroppen.

Bildterapi – när behandlingen kommit igång kan man behöva ett sätt att uttrycka och processera sina känslor parallelt med den individuella terapin, genom bildterapi får man göra det på ett kreativt sätt.

Identitetsterapi – också för att processera känslorna, men på ett mer analytiskt sätt där man får testa sina antaganden och sina gränser.

Samtalsgrupp om sex och närhet – i slutet av behandlingen brukar många känna behov av att på ett tryggt sätt börja undersöka intimitet, sexualitet och närhet, och då har vi separata samtalsgrupper om sex och närhet för kvinnor och män.

Mer lekfull dansterapi – vill man hitta ett annat sätt att undersöka intimitet och börja använda sin kropp på ett mer lekfullt sätt finns även en dansgrupp för detta.

Tree of life – för att undersöka hur man vill leva sitt liv när man inte längre behöver fokusera på att överleva – vad vill man fylla sitt liv med, hur ser man på relationer, aktiviteter och arbete i ett sådant liv?

 
 

Wonsa_Patternflower_972x175

Patienters ord om behandling hos Wonsa

 
”Tack Wonsa för att ni med kunskap och förståelse har hjälpt mig att knyta ihop säcken, lägga ett suddigt filter över mina gamla smärtsamma upplevelser och öppnat en dörr mot en harmonisk framtid. Jag är er evigt tacksam, fick hjälp med trauma, fick mig att välja leva livet igen.

”
– Kvinna, 54 år
 
 
”På Wonsa känner jag mig äntligen hörd och förstådd! Folk som tar mig på allvar och jag får dessutom träffa samma läkare hela tiden. Inom landstingets psykiatri har jag fått en ny läkare till varje möte, dvs var tredje månad.”
– Kvinna, 38 år
 
 
”Under flera år sökte vi hjälp överallt, utan framgång. Wonsa erbjöd oss den hjälpen direkt.”
– Kvinna, 35 år, med dotter
 
 
”Wonsa har gett mig hopp om ett liv efter övergreppen, behandlingen som de ger känns mycket effektiv. Utan hjälpen från dem vet jag inte vad jag skulle tagit mig till, det var mörkt, men Wonsa har gett mig hopp.”
– Kvinna, 25

 år
 
 
”För mig har kontakten varit ovärderlig. Jag har fått möjlighet att sätta ord på det trauma jag har gått igenom men också fått bearbeta det med en mycket proffsig terapeut. Men det allra viktigaste har varit att på Wonsa förstår de PÅ RIKTIGT vad man har gått igenom.”
– Kvinna, 46 år
 
 
”Jag har blivit fantastiskt väl mottagen. Så skönt att bli förstådd och lyssnad på. Skönt att komma till ett ställe med kompetenta människor som vet hur man kan må och därför möter en med respekt och förståelse.”
– Kvinna, 36 år
 
 
”Efter år av att bli slussad mellan olika psykiatriska mottagningar och ätstörningsenheter fick jag mitt första bedömningssamtal hos Wonsa. Jag kände äntligen att min problematik togs på allvar och att det inte var hopplöst. Wonsa och stödgrupperna hos Rise har gett mig ork att fortsätta med mitt liv och en tro på mig själv som jag aldrig haft förut.”
– Kvinna, 29 år