Vi söker fler läkare!

doctors_green

Patienttrycket till vår specialistklinik förutsätter att öka, men vår finansiering med offentliga medel hinner inte med. Vi arbetar fortfarande gentemot Landstinget för att få en full offentlig finansiering. Tills dess täcks knappt 30% av våra kostnader av offentliga medel, resterande del av vår verksamhet överlever med hjälp av gåvor och volontärarbete.
Nu behöver vi fler allmänläkare som kan tänka sig att arbeta på vår läkarmottagning. Arbetet är fortfarande på volontärbasis, men med en unik möjlighet till att få specialistkompetens inom området sexuella övergrepp, konsekvenser och behandling. Även om du bara kan hjälpa oss någon dag i månaden så kan du verkligen göra skillnad!

Välkommen att kontakta oss på mottagningen@wonsa.org för mer info.