Wonsa i DN kring bristande vård

2876033

I två artiklar i DN 6/11 omnämns Wonsa då det kommer till bristande tillgång till vård för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi är förstås oerhört glada över att detta problem lyfts upp, då våra köer blir längre och längre med stor frustration hos våra patienter som följd.

Idag är ca 30% av Wonsas verksamhet offentligt finansierad genom landstinget, resterande del är avhängig gåvor och bidrag. Med den strukturen är det svårt att upprätthålla den nivå vi önskar gentemot våra patienter och också att bibehålla stabilitet över tid. Vi ger dock inte upp och vi är glada för allt stöd och för att du som patient är så tålmodig. Tack!

Stora brister i vården efter sexuella övergrepp – DN

”Ställ alltid frågan, det är så svårt för utsatta att själva berätta” – DN