Wonsas syn på den aktuella debatten om sexhandel

Wonsa välkomnar debatten om sexhandel, då många av våra patienter har erfarenheter därifrån. För att läka och för att minska utsattheten för sexhandel och andra övergrepp behövs specialiserad behandling. Wonsa bedriver därför en av de få kliniker som finns i Sverige med specialistbehandling för just sexuella trauman. Det finns många lager i debatten om sexhandel vilka alla är av stor vikt, och behöver samspela. Det vi ser i vår verksamhet är att:

  • Tillgänglig specialistvård behövs för att få hjälp att läka, vilket även i sin tur minskar utsattheten för nya övergrepp. Vi ser allvarligt på bristerna i denna tillgänglighet med tanke på den stora andel människor som bär på sexuella trauman.
  • Mer pengar behöver satsas på de få specialistenheter som finns idag, så att de både kan expandera sin egen verksamhet och sprida sin kunskap genom att handleda nya verksamheter.

Att själv ha utsatts för sexuella övergrepp ger inte en ökad risk för att utsätta någon annan för liknande saker, däremot är det bland utsatta mycket vanligt med olika typer av sjävskadebeteenden. Här kan du läsa Cecilia Fredlunds avhandling om Sex as Selfinjury, SASI. Här kan du även läsa en stor och välgjord studie om utveckling av förövarbeteenden som tar upp vilka kopplingar och underliggande riskfaktorer som finns, och som inte finns, för utvecklingen.

Att skada sig själv genom att utsätta sig för destruktiva och farliga sexuella situationer och aktiviteter är tyvärr mycket vanligt efter att ha utsatts för sexuella övergrepp. Det är liksom alla självskadebeteenden vanligare hos unga, och börjar ofta via internet och eskalerar snabbt allt eftersom att gränserna förskjuts. Det är inte ovanligt att man förutom det sexuella våldet även utsätts för övrigt psykiskt och fysiskt våld. De allra flesta behöver hjälp för att ta sig ur dessa självskadebeteenden.

Vill du hjälpa till?

Bli månadsgivare här, och sprid gärna att vi finns!