Pågående projekt

Våra projekt befinner sig i olika stadier. Här presenterar vi de som har kommit en bit på vägen. Om du har frågor om andra projekt, eller om du har andra projektidéer så kontakta oss gärna, vi älskar både nya ideér och samarbeten!

 

 

 

Studienamn

Frågeställning Typ Status

Health care consumption and psychiatric diagnoses among adolescent girls one and two years after a first-time registered child sexual abuse experience, a cohort study in the Stockholm Region

Förändras flickors behov av sjukvård ett och två år efter att sjukvården har registrerat att ett sexuellt övergrepp har skett, jämfört med hur det såg ut ett och två år innan sjukvården hade registrerat ett sexuellt övergrepp?

Registerstudie

 

 

 

Accepterad för publicering i European Journal of Child and Adolescent Psychiatry

 

 

Delayed healthcare access among victims of sexual abuse, understood through internal and external gatekeeping mechanisms

Hur kan man identifiera och förstå faktorer som påverkar tillgången till sjukvård som faktiskt hjälper sexualbrottsutsatta?

Journalstudie och litteraturjämförelse

 

Submission pågår

 

Towards a medical concept of sexual abuse: The Sexual Abuse Classification (SAC)

Hur kan man klassificera sexuella övergrepp på ett sätt som underlättar forskning och klinisk verksamhet?

Kombinerad enkätstudie och expert validering

Datainsamling och analys slutförd.

Manusbearbetning pågår.

Towards a medical concept of health concequences after sexual abuse: The Sexual Abuse Injury Syndrome (SAIS) Kan olika symtom och diagnoser efter sexuella övergrepp förstås utifrån en gemensam teori? En valideringsstudie baserad på analys av register, litteratur och internationell erfarenhet Datainsamling och analys pågår.
Gatekeeping mechanisms and facilitating factors for helpseeking among victims of sexual abuse who are selling sex. Vilka faktorer försvårar eller gör det lättare för individer som har utsatts för sexuella övergrepp och har sex mot ersättning, att söka traumabehandling? Ett kvalitativt multimetodologiskt projekt.  Planering pågår.