Pågående projekt

Våra projekt befinner sig i olika stadier. Här presenterar vi de som har kommit en bit på vägen. Om du har frågor om andra projekt, eller om du har andra projektidéer så kontakta oss gärna, vi älskar både nya ideér och samarbeten!

 

 

 

Studienamn

Frågeställning Typ Status

Towards a medical concept of sexual abuse: The Sexual Abuse Classification (SAC)

Hur kan man klassificera sexuella övergrepp på ett sätt som underlättar forskning och klinisk verksamhet?

Kombinerad enkätstudie och expert validering

Datainsamling och analys slutförd.

Manusbearbetning pågår

 

Towards a medical concept of health concequences after sexual abuse: The Sexual Abuse Injury Syndrome (SAIS)

Kan olika symtom och diagnoser efter sexuella övergrepp förstås utifrån en gemensam teori? En valideringsstudie baserad på analys av register, litteratur och internationell erfarenhet Datainsamling och analys pågår

 

The economical footprints of ACEs as reflected within the public health insurance system in Sweden

Finns det/hur ser sambanden ut mellan  antal ACEs och användning av det svenska sjukförsänringssystemet (Försäkringskassan). Registerstudie Planering pågår
Gatekeeping mechanisms and facilitating factors for helpseeking among victims of sexual abuse who are selling sex. Vilka faktorer försvårar eller gör det lättare för individer som har utsatts för sexuella övergrepp och har sex mot ersättning, att söka traumabehandling? Ett kvalitativt multimetodologiskt projekt.  Planering pågår
MDMA-assisted psychotherapy for adult patients with complex PTSD in the aftermath of child sexual abuse Kan MDMA-assisterad psykoterapi minska arousal, PTSD och depression hos komplext traumatiserade patienter (SAIS grad 3-5)? En utfallsstudie Planering pågår