För vårdgivare - remittering

Remittering

För primärvård inom region Stockholm så fungerar WONSA som underleverantör av psykosociala insatser, och mottagningen får automatiskt ersättning för besöken av Regionen när de kassaregistreras. Det kostar alltså ingenting för vårdcentraler inom Region Stockholm att ha avtal med WONSA. Avtalet reglerar endast WONSAs funktion som underleverantör. Ni hittar avtalet här

Om ni vill remittera till oss men saknar avtal så kan ni  ladda ner och bifoga påskrivet avtal (2 st) till remissen. 

Remissen skickas till:

WONSA
Stortorget 3
111 29 Stockholm

Inga detaljer behöver anges i remissen, om patienten inte så önskar. 

 

Primärvård i Stockholm för patienter som bor i annan region

Alla medborgare har rätt att välja vilken vårdcentral man vill lista sig på. 

När en patient boende utanför Region Stockholm listar sig på en vårdcentral i Region Stockholm, så kassaregistrerar och erhåller vårdgivaren ersättning som vanligt. Du som vårdgivare behöver inte göra något utöver det vanliga för att patientens hemregion ska ersätta Region Stockholm.

Det kan också vara bra att veta att vård som ges till utomlänspatienter inte påverkar eventuella insatstak. Du hittar mer information om vad som gäller för utomlänsvård här

 

Akuta besök och listning

Akuta vårdbehov kan omhändertas och akutremiss kan skickas från all primärvård oavsett om en patient är listad hos vårdgivaren eller hör till vårdgivarens upptagningsområde.

 

Vårdgivare utan avtal med WONSA

Vi uppmuntrar vårdgivare att remittera till oss oavsett om avtal finns eller inte, då remitteringen synliggör behov och flöden. När remissen mottagits informerar vi vårdgivare och patient om hur möjligheterna till vård inom den offentligt finansierade vården ser ut, och hur vi tillsammans kan hitta en bra lösning för patienten.