Väntetider

PÅ GRUND AV UTEBLIVNA BIDRAG OCH FÖRÄNDRADE AVTAL ÄR ALLA  NYBESÖK STOPPADE FRÅN 1 JANUARI 2021.

NorAmottagningen: 4-6 veckor. Vi har ett eget fokusspår för PTSD-behandling efter enstaka övergrepp utan annan problematik. För att korta ner väntetiden så mycket som möjligt så har vi andra flöden och processer för fokusspåret, eller NorA. Men vi håller till i samma lokaler, och det är samma personal. Här är det ca 2-5 veckors väntetid just nu.

LEVA I: 1-2 års väntetid. Vårt fyrfasiga behandlingsprogram LEVA I är för patienter med komplex traumatisering med en förväntad behandlingstid på 0,5-2 år. 

LEVA II: 3-5 års väntetid. Vårt fyrfasiga behandlingsprogram LEVA II, är anpassat för patienter med tidiga utvecklingstrauman, med en förväntad behandlingstid på 3-10 år.

 

Varför så långa väntetider?

Väntiderna är långa till LEVA. Det beror dels på att majoriteten av patienterna i våra köer behöver dessa program, men också på att skadorna som patienter i LEVA har gör att behandlingen tar tid att läka och att det saknas stabila finansiella ersättningssystem för den typ av vård som dessa patienter behöver.

Parallellt med att patienter står i kö till LEVA rekommenderar vi att patienten har kontakt med stödorganisation och erbjuds remiss till psykiatri eller annan vårdgivare.

Patienten står också kvar i vår kö oavsett om annan behandling påbörjas parallellt, och erbjuds också möjlighet att själv eller tillsammans med anhöriga delta i psykoedukation och kunskapshöjande föreläsningar.

För många känns det skönt att veta att man har en ”hemmamottagning” även om kön är lång och behandling eller stödjande insatser pågår på annan mottagning.

Vill din mottagning veta mer om hur ni genom samarbete med oss kan öka tillgängligheten till vård för patienter utsatta för sexuella övergrepp på er egen mottagning, eller hos oss, så mejla oss gärna på info@wonsa.org