Ny studie publicerad: Lifespan Integration som PTSD behandling

 

WONSA har i samarbete med Karolinska Institutet publicerat en studie i Journal of Interpersonal Violence. Studien undersöker effekten av Lifespan Integrations PTSD-protokoll vid behandling av PTSD efter våldtäkt. 

Resultaten är lovande: 70% av deltagarna blev av med sin PTSD-diagnos efter en behandling på två timmar. Fler och större studier behöver genomföras, men resultaten stämmer överens med den erfarenhet vi har på WONSA, och vår förhoppning är att fler ska få möjlighet att ta del av denna effektiva och skonsamma behandling. 

Här kan du läsa citat från deltagare i studien.

Här kan du läsa om NorAmottagningen, som nu utvecklas utifrån den studerade metoden. 

Här hittar du ManualStudy protocol