• Wonsa_Tunnttyg_txt_3000x1000
  • sexuella övergrepp ger skador
  • hjälp oss att hjälpa

 

Genom behandling, forskning och utbildning arbetar vi för

en värld utan sexuella övergrepp.

 

Hjärtat i Wonsas verksamhet är vår specialistklinik i Gamla Stan i Stockholm,
där läkare och terapeuter med särskild kunskap om psykologiska skador
efter incest och andra sexuella övergrepp möter patienter som utsatts.


Wonsa är en svensk insamlingsstiftelse, har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Wonsa bedriver forskning i samarbete med Karolinska Institutet.

Skänk gärna ett bidrag via:

Plusgiro 90 04 82-1
Swish 123 90 04 821

Svensk Insamlingskotroll

 

 

 

Talande siffror om våra patienter

80 % av våra patienter fick ingen hjälp när de berättade om övergreppen första gången.
80 % av våra patienter har försökt få hjälp innan de kom till Wonsa.
70 % av våra patienter var 11 år eller yngre när övergreppen hände.
30 % av våra patienter väntade i 15 år eller mer innan de berättade för någon om övergreppet.
30 % av våra patienter har försökt ta sitt liv minst en gång innan de fyllt 18 år.
20 % av våra patienter blev utsatta för övergrepp i 10 år eller mer.
20 % av våra patienter har under perioder i livet inte haft tillgång till minnen om övergreppen.

 

Läs om vad som händer på och omkring Wonsa

Se alla inlägg