Samhällsfrågor

Författare Titel Utg.år
1977 Års Sexualbrottskommitté Våldtäkt och andra sexuella övergrepp betänkande 1982
1998 års sexualbrottskommitté Sexualbrotten ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor : betänkande 2001
Allmo Birgitta Vem vågar tro på ett barn? 2008
Bergenheim Åsa Brottet, offret och förövaren : vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850-2000 2005
Clementsson Bonnie Förbjudna förbindelser föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940 2016
Dahlström-Lannes Monica Mot dessa våra minsta 1990
Dejemyr Kerstin, Bjurwald Lisa  Gärningsmannen är polis 2021
Diesen Christian Diesen Eva F. Övergrepp mot kvinnor och barn den rättsliga hanteringen 2013
Gay Roxane "Inte så farligt" : 30 berättelser om våldtäkt och övergrepp 2019
Lövkrona Inger (red.) Mord, misshandel och sexuella övergrepp historiska och kulturella perspektiv på kön och våld 2001
Wennstam Katarina En riktig våldtäktsman : en bok om samhällets syn på våldtäkt 2004
Wennstam Katarina Flickan och skammen 2016
Wennstam Katarina Flickan och skulden : en bok om samhällets syn på våldtäkt 2003
Wennstam Katarina Har du ingen humor? en snabbguide till jämställdhet 2018