Barn och sexuella övergrepp

Barn mår alltid dåligt av att utsättas för sexuella övergrepp och våld, och utan hjälp riskerar de att få djupa sår som fortsätter att åsamka smärta under hela livet. Barn visar att de mår dåligt på många olika sätt, därför är det nästan omöjligt att peka på något särskilt symtom som visar på just sexuella övergrepp eller våld.

Om du märker att ett barn i din omgivning inte mår bra, ta dig tid att lyssna, visa att du är intresserad. Var inte heller rädd för att fråga om det är något som barnet vill berätta om, eller om det finns något som barnet är rädd för. Även om du inte får veta vad som pågår, så har barnet fått känna att det finns någon som bryr sig. Och det gör stor skillnad för ett utsatt barn.

Upptäcker du fysiska skador ska de alltid tas på allvar. Det kan handla om blåmärken på kroppen eller skador i hud och könsorgan, sexuellt överförbara sjukdomar, blödningar eller flytningar från underlivet eller anus. Då ska barnet alltid bli undersökt av en läkare och alla fynd ska dokumenteras, oavsett om barnet berättat något eller inte. Det kan vara viktigt om en anmälan blir aktuell någon gång i framtiden. Det är viktigt att någon som barnet är trygg med är närvarande under hela läkarbesöket.

Tro på din magkänsla när du hör eller ser något. Döm inte dig själv eller den som berättar, utan för berättelsen vidare till en person som kan hjälpa till. Du behöver inte uppge ditt namn om du vill vara anonym.

När du misstänker att ett brott kan ha begåtts eller pågår, så ska du alltid kontakta närmsta Barnahus eller polis för information om hur du ska gå vidare. 

Vid misstanke om pågående brott kontakta alltid 112!