Milstolpar

 

2014

 • Gita Rajan, läkare och överlevare av sexuella övergrepp i barndomen, grundar Insamlingsstiftelsen WONSA 12 december 2014. 
 • WONSA bjuder in Lifespan Integrations grundare, Peggy Pace till Stockholm och organiserar certifiering av Sveriges tre första utbildare i Lifespan Integration.

 

2015

 • WONSAs läkarmottagning öppnar i mars, och tack vare en donation från en privatperson, kan WONSA flytta in i sina lokaler på Stortorget 3, hos Dininsida.
 • WONSAs första avtal med en enskild vårdcentral skrivs

 

2016

 • Gita Rajan och Hermine Holm vinner tillsammans Reach for Change tävling för sociala entreprenörer, och utses till Change Leaders.
 • WONSAs grundare tar emot pris för MedMänskligt Entreprenörsskap (MME).

 

2017

 • WONSAs första vetenskapliga arbete publiceras.
 • WONSAs första behandlingsstudie som genomförs tillsammans med Karolinska Institutet får delfinansiering genom utdelning av medel från Region Stockholms ALF-medel
 • WONSAs klinikchef föreläser för första gången för läkarstudenter på Karolinska Institutet. Föreläsningen återkommer sedan varje termin.

 

2018

 • WONSAs första direktavtal med en region skrivs
 • WONSAs kliniska arbete presenteras för första gången på en internationell vetenskaplig kongress (6th International Conference on the Survivors of Rape, Helsinki, Finland)

 

2019

 • WONSAs andra vetenskapliga arbete publiceras.
 • WONSAs grundare, deltar i Kvinnliga Läkares internationella världskongress i New York och öppnar föreläsningsprogrammet om sexuellt våld.
 • WONSAs klinik beviljas sitt första större bidrag för att kunna köpa in medicinsk utrustning, och neurofeedback kan börja användas på kliniken.
 • WONSAs grundare nomineras till Aftonbladets Svenska Hjältar, och väljs till årets Vårdhjälte.

 

2020

 • WONSAs utbildningsverksamhet erhåller 2 MSEK från Socialdepartementet för att ta fram ett nationellt utbildningsmaterial för svensk primärvård och psykiatri.
 • WONSAs klinik erhåller statsbidrag för klinisk metodutveckling från Socialstyrelsen. 
 • WONSA är en av 25 organisationer som nomineras till CHILD10. De 25 nominerade organisationerna valdes ur de 75 förslag som 27 olika länder inlämnat under 2020.  
 • WONSA nomineras till Guldhjulet.
 • WONSA publicerar två vetenskapliga artiklar. 

 

2021

 • WONSA publicerar sin 5:e vetenskapliga artikel på svenska förhållanden för sexualbrottsutsatta.
 • WONSA erhåller 3 MSEK från Socialdepartementet för att sprida kunskap till sjukvården om bemötande, bedömning och behandling av patienter utsatta för sexualbrott.