Milstolpar

 

2014

 • Gita Rajan, läkare och överlevare av sexuella övergrepp i barndomen, grundar Insamlingsstiftelsen WONSA 12 december 2014. 
 • WONSA bjuder in Lifespan Integrations grundare, Peggy Pace till Stockholm och organiserar certifiering av Sveriges tre första utbildare i Lifespan Integration.

 

2015

 • WONSAs läkarmottagning öppnar i mars, och tack vare en donation från en privatperson, kan WONSA flytta in i sina lokaler på Stortorget 3, hos Dininsida.
 • WONSAs första avtal med en enskild vårdcentral skrivs

 

2016

 • Gita Rajan och Hermine Holm vinner tillsammans Reach for Change tävling för sociala entreprenörer, och utses till Change Leaders.
 • WONSAs grundare tar emot pris för MedMänskligt Entreprenörsskap (MME).

 

2017

 • WONSAs första vetenskapliga arbete publiceras.
 • WONSAs första behandlingsstudie som genomförs tillsammans med Karolinska Institutet, får delfinansiering genom utdelning av medel från Region Stockholms ALF-medel
 • WONSAs klinikchef föreläser för första gången för läkarstudenter på Karolinska Institutet. Föreläsningen återkommer sedan varje termin.

 

2018

 • WONSAs första direktavtal med en region skrivs
 • WONSAs kliniska arbete presenteras för första gången på en internationell vetenskaplig kongress (6th International Conference on the Survivors of Rape, Helsinki, Finland)

 

2019

 • WONSAs andra vetenskapliga arbete publiceras.
 • WONSAs grundare, deltar i Kvinnliga Läkares internationella världskongress i New York och öppnar föreläsningsprogrammet om sexuellt våld.
 • WONSAs klinik beviljas sitt första bidrag från Ruth och Richard Julins Stiftelse för att kunna köpa in medicinsk utrustning, och neurofeedback kan börja användas på kliniken. Ruth och Richard Julins Stiftelse fortsätter sedan vara ett av WONSAs viktigaste bidragsgivare.
 • WONSAs grundare blir Årets Vårdhjälte på Aftonbladets Hjältegala.

 

2020

 • WONSAs utbildningsverksamhet erhåller 2 MSEK från Socialdepartementet för att ta fram ett nationellt utbildningsmaterial för svensk primärvård och psykiatri.
 • WONSAs klinik erhåller statsbidrag för klinisk metodutveckling från Socialstyrelsen. 
 • WONSA är en av 25 organisationer som nomineras till CHILD10. De 25 nominerade organisationerna valdes ur de 75 förslag som 27 olika länder inlämnat under 2020.  
 • WONSA nomineras till Guldhjulet.
 • WONSAs 3 & 4 vetenskapliga artiklar publiceras

2021

 • WONSA publicerar sin 5:e vetenskapliga artikel 
 • WONSA erhåller 3 MSEK från Socialdepartementet för att sprida kunskap till sjukvården om bemötande, bedömning och behandling av patienter utsatta för sexualbrott.

2022

 • WONSA erhåller ett ettårigt verksamhetsbidrag på 6 MSEK från Socialstyrelsen
 • WONSA genomför sitt första samarbete med Folkhälsomyndigheten
 • WONSA publicerar sin 6:e vetenskapliga artikel 
 • WONSA flyttar till egna lokaler på Anders Reimers Väg 18

2023

 • WONSA får ett ettårigt verksamhetsbidrag på 1,5 MSEk från Socialstyrelsen
 • WONSA blir en del av Region Stockholms specialistpsykiatri genom direktupphandling. Avtalets ekonomiska värde uppgår till 7,8 MSEK för en period på 18 månader.