För stöd- och jourverksamhet

Stöd- och jourverksamheter har i decennier arbetat med framförallt kvinnor utsatta för våld och sexuella övergrepp. Ni har ofta både stor erfarenhet och kunskap om de konsekvenser som utsattheten ofta leder till.

Genom WONSAs grundutbildning för stöd- och jourverksamhet hoppas vi kunna bidra med kunskap om vanliga skademekanismer och de symtom dessa skapar, hur skadorna kan bedömas, och hur bedömningen i sin tur kan bidra till bättre planering av individuella insatser. Slutligen kan denna kunskap också identifiera viktig men små förändringar av processer och flöden som kan göra stor skillnad för både organisationen, personalen och de stödsökande.

Anmäl ert intresse för utbildning genom att skicka ett mail till info@wonsa.org och skriv namnet på den utbildning ni är intresserade av i ämnesraden.

Grundutbildning

I grundutbildningen får du grundläggande och översiktlig kunskap om förekomst och skadeutveckling & symtom, bedömning & vanliga insatsbehov. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska kunna använda den nya kunskapen för att förbättra arbetsmiljö, förenkla planering av insatser och underlätta kommunikation och informationsöverföring när behov av vård och behandling finns. Den digitala delen som alla deltagare behöver ha genomfört innan föreläsning och workshop tar mellan 30 - 90 minuter. Föreläsning och workshop kan genomföras under en halv- eller heldag, beroende på vilka ambitioner och mål som aktuell verksamhet har.

Fördjupning

Uppföljning

Uppföljning och handledning omvandlar teori till praktik. Vi hjälper er gärna! Tidsåtgång: 60 + 60 min.

Processer

Anpassningar av processer och flöden kan göra stor skillnad för personal och patienter. Vi hjälper er gärna att se vilka små förändringar som kan göra störst skillnad. Tidsåtgång: 60 + 60 minuter.

Hjärnan & stress

Grundutbildningen kan vara starten på ett nytt äventyr. Vi guidar er gärna vidare!

Metodutbildning