Till dig som har utsatts

 

Du är inte ensam

Det sker ungefär en våldtäkt i kvarten i Sverige, dygnet runt. Och det är bara toppen av ett isberg av olika typer av övergrepp. Det är fruktansvärt att sexuella övergrepp ska vara så vanliga, men samtidigt kan det vara skönt att veta att du verkligen inte är ensam.

 

Det var inte ditt fel

Det är alltid den som utför brottet som är ansvarig för sin egen handling. Det är tyvärr vanligt att förövare försöker lägga ansvaret på den som de har utsatt istället. Det är fel. Ibland kan andra också försöka lägga ansvaret på den som har utsatts istället för att lägga det på förövaren. Det är också fel. Det finns ett ord för det: victim blaming. WONSA vägrar victim blaming, offer ska stödjas och ansvaret ska läggas där det hör hemma - det vill säga hos den som utförde brottet. 

 

Det går att må bra igen

Det är svårt att berätta och be om hjälp, men när du väl bestämt dig finns alla möjligheter för dig att må bra igen. Många som lyckas komma till ro med sina upplevelser hittar en stor inre styrka och en tydlig mening med livet. Men det behövs nästan alltid stöd från andra och ofta professionell vård. Hur kort eller lång tid det tar att läka skador efter sexuella övergrepp beror både på vad du har varit med om, vilket stöd du har fått av din omgivning och vilken behandling du har tillgång till. 

 

Följ den här länken om du vill anmäla dig för behandling på WONSA.