Nyhetsbrev vecka 18

Vårnyheter

Nyheter på WONSA:

 • Vi är stolta över att presentera vår nya Generalsekreterare Maya af Geijerstam! Läs mer om Maya och WONSAs medarbetare på våra sociala medier där vi har påbörjat en medarbetarpresentation. Följ oss gärna där för löpande uppdateringar.
 • Vår volontär Susanne Palm som har hand om WONSAs bibliotek har skapat en kategori för nyutgivna böcker och kommer med en bokrekommendation: “Vi barn i underlandet” av Ellen Kellman. Boken är en verklighetsbaserad roman om misshandel, incest och psykvårdens bristande bemötande och förståelse. Hitta den i vårt Bibliotek!
 • Den 26 maj 2021 ger WONSAs grundare Gita Rajan tillsammans med Lisa Anstadius, stödsamordnare på nxtME föreläsningen Våga fråga - hantering av incest och sexuella övergrepp i barndomen. Föreläsningen vänder sig till er som träffar utsatta i er yrkesroll och kostar 345 kr + 100 kr /medföljare från samma verksamhet. Se mer info om föreläsningen HÄR hur du anmäler dig.
 • Vi kan nu meddela att kön till vårt snabbspårsprogram NorA börjat röra på sig igen! Observera dock att på grund av intagsstoppet kan väntetiden bli något längre än den vanligtvis är. 
  NorA är vårt kortare fokusprogram som brukar passa bra när:

           - det finns ett, eller högst två, specifika trauman
           - förövaren inte tillhör den närmsta familjen
           - livet i övrigt är ganska stabilt. 

 • Till dig som vill ställa dig i kö för behandling på WONSA: Det smidigaste sättet är att göra en egenanmälan via vår hemsida. Du behöver alltså inte bli remitterad via en vårdcentral eller annan vårdgivare för att ställas i kö hos oss.
 • Till dig som är vårdgivare och bedömer att din patient bör ställas i kö för behandling på WONSA: Du får gärna råda eller hjälpa din patient att göra en egenanmälan via vår hemsida, istället för att skicka en remiss. Väntetiden är densamma och det blir mindre pappersarbete för alla parter!

WONSA medverkar:

 • Gita Rajan, klinikchef och forskningsansvarig på WONSA, medverkade vid årets MR-dagar i panelsamtalet Geografiskt lotteri? Om sexualbrottsutsattas tillgång till vård. Övriga deltagare var Katarina Bergerhed, sakkunning kvinnors rättigheter Amnesty Sverige och Goldina Smirthwaite, Fil dr i vårdvetenskap, och handläggare Kvinnofridssatsning Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
 • Gita Rajan har även intervjuats i SvD inför en artikel angående en planerad studien om MDMA i behandling av traumapatienter. Artikeln publicerades den 16 mars.  https://www.svd.se/ecstasy--hopp-for-traumapatienter
  Observera att sökande för denna studie behöver vara i pågående behandling på WONSA sedan minst ett år tillbaka.
 • WONSAs kommunikatör och genusvetare Cayenne Björklund medverkade i en debattartikel tillsammans med Child 10, Inte din hora, Merly Åsbogård och Utan skyddsnät, baserad på det Instagram live-samtal som fördes på internationella kvinnodagen 8 mars. Artikeln publicerades i Dagens Arena den 26 mars: https://www.dagensarena.se/opinion/sa-skyddar-vi-mot-sexuell-exploatering/