Forskning

Kunskap och utveckling är nödvändig för att minska förekomsten av och lidandet efter sexuella övergrepp. Därför prioriterar vi forskning. Att det dessutom är väldigt roligt gör det ännu bättre!

Vårt mål är att minska förekomsten av sexuella övergrepp och minska lidandet efter sexuella övergrepp. För att det ska bli verklighet så behöver kunskapen om epidemiologi och om effektiva behandlingsmetoder öka. Wonsa bedriver därför forskning tillsammans med Karolinska Institutet.

Så här säger Axel C Carlsson, docent i epidemiologi på Karolinska Institutet:

”Den forskningen vi bedriver tillsammans med WONSA kommer på sikt att bidra till att lyfta fram och belysa sambandet mellan svåra livshändelser och hälsa, tillnytta både för drabbade och för professionella som möter dessa personer i primärvården.

Traumatiserade personer finns inom alla typer av vård och det är sannolikt ett underskattat och stort problem att patienter med trauman går länge med exempelvis sömnsvårigheter, depression, smärta och andra typer av symtomdiagnoser utan att få sin problematik identifierad som traumarelaterad. Genom att kunna identifiera traumatiserade personer och genom att kunna erbjuda dem effektiv behandling kan vi bidra till både minskat lidande och samhällsekonomiska förbättringar.

Genom spridning av resultat i vetenskaplig tidskrift, samt genom klinikens utbildningsverksamhet och samarbete med övrig sjukvård, så finns det goda möjligheter till spridning och implementering av ny kunskap, vilket skulle kunna få stor påverkan på tillgången till sjukvård både nationellt och internationellt.”

 

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Skicka CV och personligt brev till info@wonsa.org. Skriv "intresseanmälan forskning" i ämnesraden.