Patientföreningen Medusa

Patientföreningen Medusa arbetar för att stärka sexualbrottsutsattas tillgång till sjukvård som är anpassad efter de behov som skador och symtom efter sexuella övergrepp kan ge.

Vi rekommenderar alla som vill bidra till bättre sjukvård för sexualbrottsutsatta att bli medlemmar i Medusa!

Du kommer till deras hemsida via den här länken.