Tiden läker alla sår

Sexuellt våld ger ofta upphov till så stark skräck att ett neurobiologiskt försvar som kallas för dissociation uppstår. Dissociation skapar ofta en känsla av isolering och kan göra så att minnen blir fragmentariska och svåra att förstå.  

De neurobiologiska skadorna gör det också ofta svårt för den utsatta att reglera sina känslor och kognitiva funktioner och förmågor får svårt att utvecklas, eller slutar att fungera. Skadorna kan läkas genom kunskapsbaserad behandling, anpassad efter de skador som finns. Annars riskerar patienterna att hamna i långa sjukskrivningar och utanförskap. Tiden läker inte alla sår.