Missa inte vårens föreläsningar om Complex PTSD (CPTSD)

Under våren 2024 ger WONSAs utbildningsinstitut fyra eftermiddagar om CPTSD:

 

9 februari kl. 14.00-17.00 - Skadeutveckling, kärnsymtom och dissociation 

15 mars kl. 14.00-17.00 - Behandlingsstrategier utifrån skadenivå och symtompresentation  

12 april kl. 14.00-17.00 - Psykedeliskassisterad psykoterapi  

10 maj kl. 14.00-17.00 - Trauma, dissociation och andlighet  

 

Pris: 1500 SEK ex moms per föreläsning (fika ingår) 

Plats: Fysiskt på plats i Stockholm. Lokal bestäms utifrån antalet anmälningar.  

För vem: Föreläsningsserien vänder sig i första hand till ST läkare och specialister i psykiatri, neurologi och allmänmedicin.  

Anmälan: Klicka här för anmälan eller mejla till info@wonsa.org

 

Föreläsningsserien följs upp av en fördjupande teoretisk och erfarenhetsbaserad utbildning om CPTSD, skadeutveckling och behandling under hösten 2024. För mer information se www.cptsd.se 

 

WONSA arbetar sedan 2014 med strukturerade bedömningar och behandlingar av komplex PTSD (CPTSD). Sedan 2023 har kliniken Region Stockholms uppdrag att behandla CPTSD efter sexuell våldsutsatthet och bidra till kunskapsutveckling om CPTSD.