Publicerade studier

 

 

A One-Session Treatment of PTSD After Single Sexual Assault Trauma. A Pilot Study of the WONSA MLI Project: A Randomized Controlled Trial

I den här studien används ett nytt PTSD protokoll, baserat på Lifespan Integration, för behandling av PTSD efter våldtäkt. 70% av deltagarna blev av med sin PTSD diagnos efter en behandling på två timmar, och resultatet höll i sig efter 6 månader. Studien är en pilotstudie och flera och större studier planeras.

Study protocol

Manual

 

Nedan är några av kommentarerna från reviewers.

 "Strong design for a pilot study and I appreciate the decision to examine a single session intervention specifically for individuals with a single traumatic event in the relatively recent past. "

"The findings are promising and have potentially very important implications for the field"

"The possible explanations of the efficacy of MLI section is incredibly interesting"

 

 

 

Diagnoses of sexual abuse and their common registered co-morbidities in the total population of Stockholm

I den här studien tittar vi på hur vanliga olika diagnoser är bland personer som har ett sexuellt övergrepp registrerade i sjukvårdssystemet, i jämförelse med personer som inte har det. Underlaget baseras på alla barn och vuxna som bodde Stockholm mellan 2008-2014. Här ser man att det är mer än 10 gånger så vanligt att en person som har ett sexuellt övergrepp registrerat i sjukvårdssystemet har stressrelaterade sjukdomar, ångest och missbruksproblematik, bland annat. 

 

 

Health care consumption among adolescent girls prior to diagnoses of sexual abuse, a case–control study in the Stockholm Region

I den här studien tittade vi vidare på hur användandet av sjukvård ser ut för flickor, som var den mest utsatta gruppen i studien ovan, ett och två år innan ett sexuellt övergrepp registreras i sjukvårdssystemet. Vi gjorde den här studien eftersom vi både vet att barn sällan berättar, och att övergrepp påverkar hälsan. Vi ville veta om det fanns mönster som kunde göra att dessa flickor kunde identifieras och hjälpas tidigare. Och det fanns det. Bland annat såg vi att det var 15 gånger vanligare att dessa flickor sökte sjukvård på grund av självmordsförsök än andra jämnåriga i samma bostadsområde, och nästan 10 gånger så vanligt att de sökte och fick mediciner för ångest och sömnproblem.